Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Import av hästar och risker för infektiösa sjukdomar, samt hantering av dessa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2008-05-20T11:49:34Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:03:21Z und
dc.date.accessioned 2018-07-30T07:41:21Z
dc.date.available 2008-05-20T11:49:34Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:03:21Z und
dc.date.available 2018-07-30T07:41:21Z
dc.date.issued 2008-05-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/8140
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Import av hästar och risker för infektiösa sjukdomar, samt hantering av dessa sv
ethesis.discipline Microbiology and Epidemiology en
ethesis.discipline Pathology en
ethesis.discipline Mikrobiologia ja epidemiologia fi
ethesis.discipline Patologia fi
ethesis.discipline Mikrobiologi och epidemiologi sv
ethesis.discipline Patologi sv
ethesis.department Institutionen för basveterinärmedicin sv
ethesis.department Department of Basic Veterinary Sciences en
ethesis.department Peruseläinlääketieteen laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Flink, Malena
dct.issued 2008
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract Varje år importeras ungefär ett par tusen hästar till Finland. Största delen kommer från Sverige, men även andra EU-länder är välrepresenterade. Utvidgningen av EU medför utmaningar och en utredning av landets sjukdomssituation är viktig före import. USA, Kanada och Ryssland är de länder utanför EU, varifrån hästar importeras mest. Målsättningen för avhandlingen var att bedömma tillräckligheten av myndigheternas hälsokrav för importhästar och ge praktiska förslag på ytterligare åtgärder för att minska riskerna för att nya sjukdomar ska införas till Finland. Hästens infektiösa sjukdomar presenteras och gällande hälsokrav och importbestämmelser gås igenom. Rekommendationer från the World Organisation for Animal Health, OIE, har använts som utgångspunkt vid bedömning av hälsokravens tillräcklighet. Avhandlingens slutsats är att hälsokraven för import, framför allt inom EU, är bristfälliga och åtgärder för att hindra införsel av ekvin infektiös anemi, piroplasmos och rabies är att rekommendera. Förslag på åtgärder före import ges även med tanke på andra sjukdomar. sv
dct.subject häst sv
dct.subject import sv
dct.subject internationell rörelse sv
dct.subject infektiösa sjukdomar sv
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language Swedish en
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language svenska sv
ethesis.thesistype Tutkielma (Eläinlääketieteen lisensiaatti) fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201804208034
dc.type.dcmitype Text
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Files Size Format View
TutkielmaFlink.pdf 298.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record