Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Influenssa A -viruksen osoitus vedestä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2009-09-01T08:01:06Z und
dc.date.accessioned 2009-01-02T14:16:32Z en
dc.date.accessioned 2018-07-30T07:33:03Z
dc.date.available 2010-11-22T22:00:03Z und
dc.date.available 2018-07-30T07:33:03Z
dc.date.issued 2009-01-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/8412
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Influenssa A -viruksen osoitus vedestä fi
ethesis.discipline Food and Environmental Virology en
ethesis.discipline Elintarvike- ja ympäristövirologia fi
ethesis.discipline Livsmedels- och miljövirologi sv
ethesis.department Institutionen för livsmedel och miljöhygien sv
ethesis.department Department of Food and Environmental Hygiene en
ethesis.department Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Rönnqvist, Maria
dct.issued 2009
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract In humans influenza viruses cause infectious respiratory disease, which can in worst case be lethal. Particularly virulent are those influenza A virus strains against which the patient has no previous immunity. It is known that birds serve as reservoir for all influenza viruses. Approximately ten years ago it was found that bird influenza A virus (H5N1) can be transmitted from birds to man causing serious infection. Very little is known about the significance of water in spread of influenza viruses. However it is known that influenza A viruses in birds multiply in the gut. Particularly duck-type of birds excrete large amounts of viruses to lakes and oceans in their feces. It has been shown that influenza viruses could stay infectious as long as 30 days if the water is salt free, moderately alkaline and cool. It is presumed that influenza viruses can survive over the winter buried in ice and be still infectious when the ice melts in spring. The goal of this study was to develop a filtrating method that could be used to detect influenza A viruses from water samples. Three commercial filters, Zetapor, Millipore (SMWP) and Sartorius (D5F), were compared. The concentration of viruses is based on electric interaction between the filters and the viruses. An additional goal was to figure out if the results of the filtration could be improved by dipping the filter to chickens, pigs or cows serum before the filtration. These sera differ from each other in carbohydrate chain sialic acid bonding. In this study human influenza A virus strain (H3N2) and bird influenza A virus strain (H5N2) were used. The desired amount of the virus was added to distilled water and the specimen was poured into the filtrating system that worked on negative pressure. To test the receptor specificity Millipore filters were incubated in inactivated chicken, pig or cow serum before filtration. The viruses were eluted from the filter membrane using a lysis buffer from RNA purification kit (QIAamp viral mini RNA kit). In the buffer the genome of the virus was released from its structural components. RNA was purified using the same kit and detected by real-time RT-PCR. In this study Millipore filter was the most efficient in filtrating influenza viruses. Virus recovery using this filter varied between 62,1% and 65,9%. It was 2,5 to 21,2 times more efficient than the other two filters. The second best filter was Zetapor (9,5-24,7%), although the difference between Zetapor and Sartorius (3,1-18,6%) was minimal. Dipping the filter into the sera showed no difference to the results compared to filters without serum. Millipore nitrocellulose filter would be a good choice for filtrating lake and sea waters because of its large pore size. Because the amounts of the viruses in natural waters are most likely very small, each step in the method should be optimized to further increase the sensitivity of the filtration method. en
dct.abstract Influenssavirukset aiheuttavat tarttuvan hengitystieinfektion, joka voi pahimmillaan johtaa potilaan kuolemaan. Erityisen virulentteja ovat sellaiset influenssa A -viruskannat, joille potilaalla ei ole aikaisempaa vastustuskykyä. Noin kymmenen vuotta sitten havaittiin, että lintujen influenssa A -virus (H5N1) voi tarttua isäntälajeistaan linnuista suoraan ihmiseen aiheuttaen vakavan infektion. Veden merkityksestä influenssavirusten levittäjänä on vielä melko vähän tietoa. Tiedetään kuitenkin, että influenssa A -virus infektiot ovat linnuilla suolistoperäisiä ja etenkin puolisukeltajien ulosteen mukana luonnonvesiin erittyy suuria määriä virusta. Näyttäisi siltä, että influenssavirus voi säilyä infektiokykyisenä suolattomassa lievästi emäksisessä viileässä vedessä jopa 30 vuorokautta. Lisäksi on arveltu, että influenssavirus voi säilyä talven yli jäähän hautautuneena ja olla edelleen infektiokykyinen kevään sulattaessa jäässä olleet vesistöt. Työn tavoitteena oli kehittää suodatusmenetelmä, jota voidaan käyttää influenssa A -virusten osoittamiseen vesistä. Työssä verrattiin keskenään kolmea suodatinkalvoa, Zetapor-, Millipore- (SMWP), ja Sartorius-suodatinta (D5F), joiden toimivuus perustuu viruksen sähköisen pintavarauksen ja suodattimen varauksen keskinäiseen vuorovaikutukseen. Lisäksi yritettiin selvittää, voidaanko viruksen reseptorispesifisyyttä hyväksi käyttäen parantaa suodatustulosta käsittelemällä suodatinkalvot kanan, sian tai naudan seerumeilla ennen suodatusta. Nämä seerumit eroavat toisistaan hiilihydraattien siaalihapon sidostyypin suhteen. Työssä käytettiin ihmisen influenssa A (H3N2) sekä ankan influenssa A (H5N2) -viruskantoja. Tislattuun veteen lisättiin haluttu määrä virusta ja näin saatu näyte imettiin alipaineen avulla toimivan suodatusjärjestelmän läpi. Virukset irrotettiin suodattimelta RNA-eristyskitin lyysispuskurilla (QIAamp viral mini RNA kit), mikä hajotti viruksen rakenteen ja vapautti viruksen genomin jatkokäsittelyä varten. RNA puhdistettiin käyttäen samaa kittiä ja mittaukset tehtiin reaaliaikaisen PCR-menetelmän avulla. Käytetyissä olosuhteissa Millipore-suodatin oli tehokkain suodatettaessa influenssaviruksia. Saanto vaihteli 62,1 ja 65,9 % välillä ollen 2,5-21,2 kertaa parempi muihin suodattimiin nähden. Toiseksi paras suodatin oli tässä tutkimuksessa Zetapor (9,5-24,7 %), tosin ero Sartorius-suodattimeen (3,1-18,6 %) on melko vähäinen. Suodattimen kastaminen seerumeihin ei näissä tutkimuksissa muuttanut suodatustulosta seerumittomaan Millipore-suodattimeen verrattuna. Tutkimuksen tulokset ovat alustavia ja herkän menetelmän kehittäminen influenssaviruksen osoittamiseksi vesinäytteistä vaatii vielä lisätutkimuksia. Luonnonvesien suodatusta suunniteltaessa Millipore-nitroselluloosasuodatin on hyvä valinta tehokkuuden lisäksi myös suuren huokoskokonsa vuoksi. fi
dct.subject sialic acid receptor en
dct.subject filtration en
dct.subject influenza A en
dct.subject siaalihapporeseptori fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype Tutkielma (Eläinlääketieteen lisensiaatti) fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151667
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Recognition of influenza viruses from water samples en
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dct.subject.ysa influenssa A -virus fi
dct.subject.ysa suodatus fi

Files in this item

Files Size Format View
Ronnqvist_Maria_tutkielma.pdf 352.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record