Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Haitallinen sosiaalinen käyttäytyminen ja käyttäytymisen kehitys sialla

Show simple item record

dc.date.accessioned 2009-01-28T12:47:05Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:00:44Z und
dc.date.accessioned 2018-07-30T08:03:00Z
dc.date.available 2009-01-28T12:47:05Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:00:44Z und
dc.date.available 2018-07-30T08:03:00Z
dc.date.issued 2009-01-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/8423
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Haitallinen sosiaalinen käyttäytyminen ja käyttäytymisen kehitys sialla fi
ethesis.discipline Animal Hygiene en
ethesis.discipline Kotieläinhygienia fi
ethesis.discipline Husdjurshygien sv
ethesis.department Institutionen för klinisk produktionsdjursmedicin sv
ethesis.department Department of Clinical Production Animal Medicine en
ethesis.department Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Günther, Jessica
dct.issued 2009
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Syventävien opintojen työ käsittelee sian käyttäytymisen kehitystä ja virikkeiden vaikutusta siihen. Haitallisen käyttäytymisen osalta keskitytään kuvaamaan hännänpurentaa. Kirjallisuuskatsauksessa kerrotaan ympäristö- ja muista tekijöistä, jotka vaikuttavat hännänpurennan esiintymiseen sikaloissa. Tekijöitä yhdistäväksi asiaksi mainitaan sialle niistä aiheutunut stressi. Kokeessa kuvattiin sikoja videolle neljän sian ryhmissä välikasvatus- ja lihasikakasvatusvaiheissa. Puolet tutkimusryhmästä sai virikkeeksi oljen ja purun seosta kaikissa tai vain joissakin kolmesta eri kasvatusvaiheesta (alkukasvatus, välikasvatus ja loppukasvatus). Puolet ryhmästä ei saanut virikkeitä missään näistä kolmesta kasvatusvaiheesta. Käyttäytymisille annettiin nimet ja niiden esiintymistiheys tilastoitiin Noldus Observer-tietokoneohjelmalla. Tulokseksi saatiin, että virikkeellisessä ympäristössä kasvaneilla sioilla esiintyi vähemmän agonistista käyttäytymistä kuin virikkeettömissä oloissa kasvatetuilla. Varsinkin alkukasvatusvaiheen virikkeet eli imetysajan virikkeellinen ympäristö ennaltaehkäisi häiriökäyttäytymistä myöhemmissä kasvatusvaiheissa. Tieteellisesti merkitsevä ero saatiin tutkittaessa käyttäytymisyhdistelmää "agonistic". Agonistic-käyttäytymisyhdistelmässä laskettin frekvenssi ja ajallinen kesto käyttäytymisille puree häntää, puree korvaa, tappelee, työntää ja alistuu. fi
dct.subject animal behaviour en
dct.subject aggression en
dct.subject agonistic behaviour en
dct.subject tail biting en
dct.subject sian käyttäytyminen fi
dct.subject hännänpurenta fi
dct.subject virike fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype Tutkielma (Eläinlääketieteen lisensiaatti) fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151633
dc.type.dcmitype Text
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dct.subject.ysa sika fi
dct.subject.ysa käyttäytyminen fi
dct.subject.ysa virikkeet fi

Files in this item

Files Size Format View
lisensiaatin_tutkielma_Jessica_Gunther_2009.pdf 925.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record