Gå till innehållet
Suomeksi |  På svenska |  In English

Helsingfors Universitets disputationsblankett

Helsingfors Universitets disputationsblankett används för att samla in respodenternasdisputationsinformation och disputationsreferat.

Målet med disputationsblanketten är att samla in alla behövliga uppgifter med en gång så att respodenterna inte behöver fylla i samma saker på olika blanketter. Från de insamlade uppgifterna produceras olika filer för HELDA, kommunikationsavdelningen och evenemangskalendern. Uppgifterna förmedlas också till databasen DART- Europe. Uppgifterna och abstrakterna av medicinska avhandlingar samlas in till Medic - en inhemsk hälsovetenskaplig referensdatabas, som produceras av Campusbiblioteket Terkko i Mejlans.

Disputationsblanketten består av fyra faser:

  1. I första fasen väljer du disputationsblankettens språk.
  2. I andra fasen matar du in uppgifter.
  3. I tredje fasen granskar du uppgifterna.
  4. I fjärde fasen lagras alla uppgifter.

Det finns anvisningar för varje fas och vid behov kan du återvända till föregående fas och korrigera uppgifterna.

Om du har problem eller vill ge feedback, vänligen kontakta Helsingfors universitets bibliotek (e-thesis@helsinki.fi).

Med länken nedan kan du fortsätta att fylla i blanketten