Suomeksi |  På svenska |  In English

Selaa tai hae opinnäytteitä

The dialogism of ideologies about equality, democracy and human rights within Finnish education - Many voices and many faces

Ashley Simpson

Grounded within Mikhail Bakhtin's work on dialogism (Bakhtin, 1981; 1984; 2012) this PhD focuses on the relationships between meta-discourses about Finnish education and individual utterances in constructing representations about Finnish education. As meta-discourses about the successes and popularity of Finnish education are reproduced, concepts such as democracy, equality, and, human r...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 16.2.2018

Involvement of non-muscle α-actinins and NUAK2 kinase in regulating actin stress fibers

Bianca Kovac

Actin cytoskeleton is essential in generating mechanical forces together with the associated adhesions and transmitting signals that impact processes such as cell migration. Cell migration is necessary for numerous biological processes including wound healing and embryonic development. Moreover, aberrant cell migration promotes cancer invasion and metastasis. Cell migration events requir...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 16.2.2018

The relationships between environment, diet, transcriptome and atopic dermatitis in dogs

Johanna Anturaniemi

Actin cytoskeleton is essential in generating mechanical forces together with the associated adhesions and transmitting signals that impact processes such as cell migration. Cell migration is necessary for numerous biological processes including wound healing and embryonic development. Moreover, aberrant cell migration promotes cancer invasion and metastasis. Cell migration events requir...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 16.2.2018

Tissue Engineering Approaches for the Treatment of Degenerated Intervertebral Discs

Arjen Gebraad

This dissertation describes novel tissue engineering approaches for the treatment of intervertebral disc (IVD) degeneration. Defects in the outer part of the IVD, the so-called annulus fibrosus (AF), cannot be restored using the current surgical methods. AF tissue cannot be regenerated using autologous AF cells, because of their limited availability and expansion capacity. We compared th...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 16.2.2018

New Actors, Historic Landscapes - The making of a frontier place in Papua New Guinea

Tuomas Tammisto

The thesis examines how the Mengen living in the rural Pomio District in Papua New Guinea reproduce their society and their lived environment by engaging in swidden horticulture, logging, wage labor on plantations and community conservation. These four practices have created and continue to create different kinds of places and social relations that involve the Mengen, like other inhabita...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 17.2.2018

ANXIETY, SUBSTANCE USE, ADHERENCE TO TREATMENT AND LEVEL OF FUNCTIONING IN SPECIALIZED PSYCHIATRIC CARE PATIENTS

Boris Karpov

A high proportion of patients with mental disorders experience concurrent anxiety symptoms and substance abuse, which impacts the course and outcome of principal psychiatric disorders and increases the risk of physical morbidity and suicide. Another prominent problem that worsens outcome and increases healthcare costs, is poor adherence to psychiatric treatment. As a consequence of sever...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 23.2.2018

The relational construction of occupational agency - Performing professional and enterprising selves in diversifying care work

Antero Olakivi

This dissertation employs a perspective of relational sociology on the occupational agency of employees in public sector elder care in Finland. The study is motivated by two socio-political developments: first, the ambition of public sector care work organizations to enhance their efficiency by implementing private sector management ideals and, second, these organizations’ increasing ten...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 23.2.2018

3D dynamics of crustal deformation along the western Andean margin

Jorina Marlena Schütt

Subduction zones play an important role in the dynamics of the Earth. At plate margins, where one tectonic plate subsides underneath a second one, mountain ranges are built, earthquakes experienced and volcanic activity observed. The subduction zone of South America, where the Nazca Plate slides underneath the South American Plate, extends for roughly 7000 km along the plate margin. Ongo...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 23.2.2018

Anarkistien keinot ja päämäärät : Tutkimus suomalaisesta anarkistiliikkeestä 2010-luvun alussa

Mari Kuukkanen

Tämä tutkimus käsittelee suomalaisen anarkistiliikkeen toimintaa 2010-luvun alkuvuosina. Erityisesti huomion kohteena ovat anarkistien toimintakeinot ja toiminnan päämäärät sekä näiden välinen suhde. Aineisto koostuu anarkistien kokoontumisissa tehdyistä havaintomuistiinpanoista, 12 anarkistin teemahaastattelusta sekä anarkistimedioissa julkaistuista teksteistä.

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 24.2.2018

Lisää »

AGGREGAATTORIT ÄÄNITTEIDEN DIGITAALISESSA JAKELUSSA Tekijänoikeuslainsäädännön ja verotuksen näkökulmasta

Laine, Annina / 27.04.2017

AGGREGAATTORIT ÄÄNITTEIDEN DIGITAALISESSA JAKELUSSA Tekijänoikeuslainsäädännön ja verotuksen näkökulmasta Laine, Annina Tiivistelmä/Referat – Abstract Internet ja digitaalitekniikan kehitys on mullistanut musiikkialaa merkittävästi ja huomattava osa äänitteistä siirtyy nykyään kuuntelijalle digitaalisessa muodossa. Kuluttajille äänitemarkkinoiden digitalisoituminen merkitsee, että mus...

Lue opinnäyte »

Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä

Korhonen, Sofie / 27.04.2017

Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Korhonen, Sofie Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta Laitos/Institution– Department Tekijä/Författare – Author Sofie Korhonen Työn nimi / Arbetets titel – Title Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Oppiaine /Läroämne – Subject Oikeustalo...

Lue opinnäyte »

The Patent Economics of Synthetic Biology

Bützow, Alexander / 27.04.2017

The Patent Economics of Synthetic Biology Bützow, Alexander Kyseinen työ tutkii uutta bioteknologian muotoa, synteettistä biologiaa, ja sen suhdetta eurooppalaiseen immateriaalioikeuteen, erityisesti patenttioikeuteen. Tutkielman keskeiset kysymykset koskevat sen selvittämisestä, onko 1) synteettisen biologian keksinnöt systeemisesti soveltumattomia nykyiseen patenttioikeuteen, ja 2...

Lue opinnäyte »

Vastuun rajoittaminen asianajotoimeksiantosopimukseen perustuvan vastuunhallinnan keinona

Sotamaa, Rasmus / 27.04.2017

Vastuun rajoittaminen asianajotoimeksiantosopimukseen perustuvan vastuunhallinnan keinona Sotamaa, Rasmus Asianajajan mahdollisuuksiin rajata vastuutaan on perinteisesti suhtauduttu varovaisen torjuvasti niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa. Torjuvan suhtautumisen perusteet on usein liitetty asianajotoiminnan erityiseen luonteeseen. Vastuunrajoitukset on nähty erityisesti asianaja...

Lue opinnäyte »

Lisää »