Suomeksi |  På svenska |  In English

Browse or search theses

Uralilaiset adjektiivit - Sanaluokan historian hahmottelua

Ilona Rauhala

Väitöskirja käsittelee uralilaisten kielten adjektiiveja ja pyrkii hahmottelemaan mahdollista kantauraliin palautuvaa adjektiivikategoriaa. Se koostuu viidestä artikkelista ja johdannosta, joka taustoittaa tutkimuksen lähtökohtia ja motiivia sekä kokoaa yhteen artikkeleissa esitetyt tulokset. Tutkimuksen aineisto koostuu pääasiassa sanastomateriaalista, joka on koottu eri etymologisista ...

View thesis »

Public examination: 29.8.2015

Genetics of Neurodegeneration - Alzheimer, Lewy body and motor neuron diseases in the Finnish population

Terhi Peuralinna

This thesis project aimed to study the genetic background of common neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease (AD), dementia with Lewy bodies (DLB) and amyotrophic lateral sclerosis (ALS) in the Finnish population. In the first study, we analysed the role of the amyloid precursor protein (APP) and apolipoprotein E (APOE) genes in AD neuropathology. Mutations in the APP gene ...

View thesis »

Public examination: 29.8.2015

Using modern and fossil pollen data for climate and human influence reconstructions in China

Jianyong Li

Assessing the numerical relationships among pollen spectra, human influence and climate is a critical prerequisite for obtaining reliable and robust pollen-based quantitative reconstructions for past climatic variations and human-induced environmental changes. Here, modern pollen data from small river catchments in human-influenced mountainous ecosystems of northern China are collected t...

View thesis »

Public examination: 3.9.2015

Environmental Impact of Using Phlebiopsis gigantea in Stump Treatment Against Heterobasidion annosum sensu lato and Screening Root Endophytes to Identify Other Novel Control Agents

Eeva-Liisa Terhonen

Scots pine (Pinus sylvestris) and Norway spruce (Picea abies) cover large areas in boreal regions with significant economic importance to Finnish forest industry. Approximately 15% of the spruce trees felled in Finland are rotten and thus commercially less valuable. The majority of this conifer wood decay is due to the root and butt rot pathogen Heterobasidion annosum sensu lato. Extensi...

View thesis »

Public examination: 4.9.2015

Developmentally Regulated Induction and Expression Mechanisms of Long-Term Potentiation at Hippocampal CA3–CA1 Synapses

Natalia V. Luchkina

Activity-dependent synaptic plasticity, and long-term potentiation in particular, represents the predominant model of memory and learning at the cellular level. In addition, synaptic plasticity plays a critical role in the activity-dependent refinement and fine-tuning of neuronal circuits during development by maintaining and stabilising certain synaptic connections and eliminating other...

View thesis »

Public examination: 4.9.2015

Antibiotic resistance in human impacted environments

Antti Karkman

Increasing microbial resistance against antibiotics is threatening their efficiency in the future and we might be heading back to pre-antibiotic era. Infectious diseases still treatable with antibiotics might soon become life threatening. There is a strong correlation between antibiotic use and antibiotic resistance occurrence. Hotspots for antibiotic resistance are mainly man made such ...

View thesis »

Public examination: 4.9.2015

Function spaces and bounded compositions on metric measure spaces

Tomas Soto

The homogeneous Besov spaces B(s,p,q) and the homogeneous Triebel-Lizorkin spaces F(s,p,q) are two scales of function spaces on the Euclidean space that include the standard and fractional-order Sobolev spaces, and arise naturally in the contexts of e.g. partial differential equations and interpolation theory. In the first article presented in this thesis (joint work with H. Koch, P. Kos...

View thesis »

Public examination: 4.9.2015

Political effectiveness of agricultural policies - An empirical analysis

Kyösti Arovuori

This dissertation analyses the effectiveness of the Common Agricultural Policy of the European Union. The motivation of this study arises from the fact that there is a lack of empirical research on the effects of policy instruments on the stated policy objectives. In addition, most of the analysis in the literature has focused on the policy objective to secure farmers incomes and, thus, ...

View thesis »

Public examination: 4.9.2015

Biomedical Data Integration in Cancer Genomics

Riku Louhimo

Cancer is one of the leading causes of death in industrialized nations and its incidence is steadily increasing due to population aging. Cancer constitutes a group of diseases characterized by unwanted cellular growth which results from random genomic alterations and environmental exposure. Diverse genomic and epigenomic alterations separately and jointly regulate gene expression and sti...

View thesis »

Public examination: 4.9.2015

RAD51C IS A TUMOR SUPPRESSOR IN MAMMARY AND SEBACEOUS GLANDS

Manuela Tumiati

Breast cancer is the second most common cancer in the world and the most common cancer among women. Germ-line mutations in the DNA repair gene RAD51C (RAD51 paralog C) predispose women to breast and ovarian cancers, yet the mechanisms by which a lack of RAD51C causes tumorigenesis are poorly understood. RAD51C deficiency is thought to promote cancer by preventing correct repair of DNA do...

View thesis »

Public examination: 8.9.2015

More »

Skönlitteratur i finsk översättning i det finska litterära polysystemet under perioden 1900-1999 : Hurdana översättningsnormer kan rekonstrueras ur översättningskritiken i tidskriften Valvoja och dess efterträdare under 1900-talet?

Punsar, Ville / 20.08.2015

Skönlitteratur i finsk översättning i det finska litterära polysystemet under perioden 1900-1999 : Hurdana översättningsnormer kan rekonstrueras ur översättningskritiken i tidskriften Valvoja och dess efterträdare under 1900-talet? Punsar, Ville Tutkielmani käsittelee suomennetun kaunokirjallisuuden vastaanottoa 1900-luvulla kulttuurilehti Valvojassa sekä sen nk. seuraajissa, joita ovat ...

View thesis »

Ei-sanalliset ainekset afasiakeskustelussa

Partanen, Elina / 26.08.2015

Ei-sanalliset ainekset afasiakeskustelussa; Nonverbal elements in aphasia converation Partanen, Elina Tavoitteet: Afaattisten henkilöiden käyttämiä kehollisia vuorovaikutuskäytänteitä on toistaiseksi tutkittu suhteellisen vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata vaikeasti afaattisen henkilön ja hänen puolisonsa välistä vapaata keskusteluvuorovaikutusta. Pyrin selvittämään, milla...

View thesis »

Ruoan uskonnolliset merkitykset yläkoulun uskonnon oppikirjoissa

Heikkilä Astrid / 26.08.2015

Ruoan uskonnolliset merkitykset yläkoulun uskonnon oppikirjoissa; Food Religious Meanings in Middle School Religion Textbooks Heikkilä Astrid Tämän tutkimuksen lähtökohtana on ruoan ja uskontojen monipuolinen suhde, joka esiintyy kaikissa uskonnoissa. Tutkimuksen kohteena ovat koulun uskonnonopetus ja siinä erityisesti oppikirjat. Tutkimuksessa ruokaa ja ruoan ympärille liitettäviä uskon...

View thesis »

På tal om kön : Talutrymme, uppbackningar, skratt och könsuppfattningar i ungdomssamtal

Koskinen, Katja / 24.08.2015

På tal om kön : Talutrymme, uppbackningar, skratt och könsuppfattningar i ungdomssamtal Koskinen, Katja Tutkielman tavoitteena on tarkastella sekä sukupuolen vaikutusta keskusteluun että keskustelua sukupuolesta. Tutkimusaineistona käytetään viiden nuoren leiri-illan aikana nauhoittamaa 90 minuutin pituista äänitallennetta. Tutkittavat vuorovaikutukselliset ilmiöt ovat puhetilan jakautum...

View thesis »

More »