Suomeksi |  På svenska |  In English

Browse or search theses

Computational studies of structural effects on magnetic resonance properties

Nergiz Özcan-Ketola

In this thesis, structural effects on magnetic response properties: magnetically induced ring currents, the ESR g-tensor and hyperfine coupling tensor, and NMR chemical shifts, are investigated computationally with DFT methods, using various exchange-correlation functionals and basis sets.

View thesis »

Public examination: 27.3.2015

Myönnyttelyn käytänteitä - Erimielisyys ja yhteisymmärryksen rakentaminen vuorovaikutuksessa

Jarkko Niemi

Myönnyttelyllä on eri tehtävä kuin samanmielisyyden tai erimielisyyden osoituksilla. Keskustelussa tehtävien samanmielisyyden ja erimielisyyden osoitusten välissä on toiminto, jonka tehtävät ja tyypilliset seuraukset keskustelussa poikkeavat niin saman- kuin erimielisyyden osoituksissa. Tässä väitöskirjatutkimuksessa tätä toimintoa kutsutaan myönnyttelyksi: puhuja ilmaisee (varauksellist...

View thesis »

Public examination: 27.3.2015

Adjustment for Covariate Measurement Errors in Complex Surveys: A Simulation Study of Three Competing Methods

Maria Valaste

In sample surveys, the uncertainty of parameter estimates comes from two main sources: sampling and measuring the study units. Some aspects of survey errors are quite well understood (e.g. sampling errors, nonresponse errors) and reported but others, like measurement errors, are often neglected. This thesis studies measurement uncertainty in covariates.

View thesis »

Public examination: 27.3.2015

Utilization and costs of prescription medication in patients with type 1 diabetes: Impact of diabetic kidney disease

Raija Lithovius

As health care resources are limited, it is crucial to identify potential subgroups of patients with different resource needs and the major cost drivers in order to improve understanding of the cost structure of diabetes care. About one-third of the patients with type 1 diabetes develop diabetic nephropathy (DN), which is the most burdensome diabetic complication and the leading cause of...

View thesis »

Public examination: 27.3.2015

Pedagogisesti yhtenäinen peruskoulu - Tapaustutkimus opettajien, oppilaiden ja huoltajien näkemyksistä

Heli Sahlstedt

Vuoden 1999 perusopetuslain uudistus poisti hallinnollisen rajan ala- ja yläasteen väliltä. Peruskoulun jakautuminen ala- ja yläasteeseen päättyi. Muutoksen tarkoitus oli vähintään lisätä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan välistä yhteistyötä eri koulujen välillä. Tavoite oli oppilaan koulupolun eheyttäminen. Kuitenkin muutos mahdollisti samalla kokonaan uudenlaisten koulujen syntymis...

View thesis »

Public examination: 27.3.2015

Inclusionary practices in a Finnish pre-primary school context

Reko Niemelä

Doctoral dissertation Inclusionary practices in a Finnish pre-primary school context has been made in the context of the five-year EU project Includ-Ed (2006-2011), which has 14 European universities as partners. The aim of the research was to find out the most supportive practices and the most unsupportive practices from a perspective of inclusion experienced by agents (persons). Agents...

View thesis »

Public examination: 27.3.2015

Oxidative stability of solid foods with dispersed lipids

Annelie Damerau

The consumption of whole grain foods high in fibre is of interest because of the health-promoting effects associated with dietary fibre. Therefore, there is interest in developing new fibre-rich cereal foods. However, these kinds of foods also contain polyunsaturated lipids, which are prone to oxidation. Further, lipids are dispersed in a heterogeneous matrix of starch, proteins and fibr...

View thesis »

Public examination: 28.3.2015

Alma Fohström: kansainvälinen primadonna

Svetlana Toivakka

Suomalainen koloratuurisopraano Alma Fohström (1856 - 1936) oli yksi 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun tunnetuimpia oopperalaulajattaria, varsinainen primadonna. Hänen musiikkikoulutuksensa pohjautui italialaiseen bel canto -traditioon; hänelle koloratuurilaulu oli helppoa. Laulajattaren ääniala ulottui matalasta a:sta korkeaan f-säveleen (a f3). Alma Fohströmin ohjelmistoon kuului 40 ...

View thesis »

Public examination: 28.3.2015

More »

Singulaariarvohajotelma ja pseudoinverssi

Kaitarinne, Niko / 26.03.2015

Singulaariarvohajotelma ja pseudoinverssi Kaitarinne, Niko Tässä tutkielmassa tarkastellaan singulaariarvohajotelmaa ja sen sovelluksena pseudoinverssiä. Lukija johdatellaan aiheeseen esittelemällä ensin joitakin tarvittavia esitietoja. Tämän jälkeen esittelemme unitaariset matriisit, jotka ovat yleistys ortogonaalisista matriiseista. Unitaaristen matriisien avullaesittelemme myös unitaa...

View thesis »

Modaaliverbien käyttö oppijansuomessa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla A2-C2

Haltia, Heidi / 25.03.2015

Modaaliverbien käyttö oppijansuomessa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla A2-C2 Haltia, Heidi Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään modaaliverbien käytön kehittymistä oppijansuomessa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla A2-C2. Tutkimuskysymyksiä olivat: (1) Millainen modaaliverbien käyttö on tyypillistä kullekin tutkituista taitotasoista? (2) Miten modaaliverbien käyttö kehit...

View thesis »

Karuselli, Kieputin ja Vekkula : Tutkimus Linnanmäen laitenimistä

Kyytsönen, Sini / 25.03.2015

Karuselli, Kieputin ja Vekkula : Tutkimus Linnanmäen laitenimistä Kyytsönen, Sini Tutkimuksen aiheena ovat Linnanmäen huvipuiston laitteiden nimet, joista käytetään termiä laitenimet. Työssä tutkitaan laitenimien ominaispiirteitä ja selvitetään, mikä laitenimi oikeastaan on, mitä sillä ilmaistaan ja millaisin kielellisin keinoin. Laitenimien tutkimukseen sovelletaan funktionaalis-semantt...

View thesis »

Mast cell lipid droplets as a storage site of arachidonic acid for eicosanoid biosynthesis

Tentke, Annika / 25.03.2015

Mast cell lipid droplets as a storage site of arachidonic acid for eicosanoid biosynthesis Tentke, Annika This project was about the molecular mechanisms involved in the generation of eicosanoids in human mast cells with particular emphasis on lipid bodies as a source and/or site of lipid mediator biogenesis. The cells to be used are isolated from human peripheral blood provided by Finni...

View thesis »

More »