Suomeksi |  På svenska |  In English

Browse or search theses

Humoral beta-cell autoimmunity, AGER gene polymorphism, and circulating soluble RAGE in pre-clinical and clinical type 1 diabetes

Kirsi Salonen

The incidence of type 1 diabetes has been increasing over recent decades. The reason for the increase, and the initial trigger for the autoimmune process remain unknown. Children with significantly increased risk for type 1 diabetes can be recognized from the general population based on their HLA-genotype and a panel of autoantigen-specific antibody assays. Recently a novel autoantibody ...

View thesis »

Public examination: 5.8.2016

Endogenous GDNF as a regulator of midbrain dopamine neurons

Jaakko Kopra

Midbrain dopamine neurons exert a powerful influence on behavior and their dysfunction is associated with many neurological and neuropsychiatric diseases, including Parkinson s disease (PD). Dopamine neurons are large, complex and sensitive cells. Hence, their survival and correct function requires coordinated action of various transcription and regulatory factors both during development...

View thesis »

Public examination: 12.8.2016

Trophic Interactions and Impacts of Non-indigenous Species in Baltic Sea Coastal Ecosystems

Riikka Puntila

Translocation of non-indigenous species is a global threat to the structure and functioning of coastal ecosystems. Coastal ecosystems and estuaries are particularly prone for invasions due to impacts from a variety of anthropogenic stressors and frequent propagule pressure, notably from shipping. In addition, species poor environments, especially when already impacted by multiple anthrop...

View thesis »

Public examination: 12.8.2016

Päätöksenteon avoimuus ja medioituminen Suomen konsensusdemokratiassa

Juho Vesa

Suomen konsensusdemokratiassa julkisella keskustelulla on ollut perinteisesti ohut rooli poliittisessa päätöksenteossa. Yhteisymmärrystä ja kompromisseja on rakennettu päättäjien pienessä piirissä suljetuin ovin, ja virkamiesten, presidentin ja etujärjestöjen vahva asema ovat rajoittaneet julkista keskustelua. Institutionaaliset ja kulttuuriset muutokset ovat kuitenkin luoneet päättäjill...

View thesis »

Public examination: 13.8.2016

More »

Hajautettu pienimuotoinen energiantuotanto uusiutuvilla energialähteillä - Sääntely, ohjaus ja edistäminen.

Venho, Matti / 25.07.2016

Hajautettu pienimuotoinen energiantuotanto uusiutuvilla energialähteillä - Sääntely, ohjaus ja edistäminen. Venho, Matti Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY mukaan Euroopan unionin tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Suomen on nostettava uusiutuvan ...

View thesis »

Raskaudenkeskeytys. Oikeudellis-eettisiä kysymyksiä

Miettinen, Saara / 25.07.2016

Raskaudenkeskeytys. Oikeudellis-eettisiä kysymyksiä Miettinen, Saara Raskaudenkeskeytys eli abortti on Irlannissa ja Puolassa sallittu vain naisen hengen ollessa vaarassa. Maltalla abortti on kokonaan kielletty. Kyseisten Euroopan maiden aborttilainsäädäntö on yksi Euroopan tiukimmista ja kiistanalaisimmista ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on käsitellyt useita erityisesti Irlantia ja...

View thesis »

Oikeus koulukuljetukseen osana maksutonta perusopetusta ja kunnallista itsehallintoa

Viitanen, Karin / 25.07.2016

Oikeus koulukuljetukseen osana maksutonta perusopetusta ja kunnallista itsehallintoa Viitanen, Karin Tutkielmassa käsitellään oikeutta koulukuljetukseen. Tutkielman tarkoituksena on luoda kokonaiskuva siitä, millä perusteilla oikeus koulukuljetukseen syntyy ja tarkastella sitä, miten tämän sääntelyn kautta toteutuu toisaalta oikeus maksuttomaan perusopetukseen ja toisaalta kunnallinen it...

View thesis »

Maitoa maahan maahisille - Vainajakultti suomalais-karjalaisessa kekriperinteessä

Veijalainen, Helena / 25.07.2016

Maitoa maahan maahisille - Vainajakultti suomalais-karjalaisessa kekriperinteessä Veijalainen, Helena Tutkimuksen kohteena on suomalaiseen kansanuskoon kuuluvan vuotuisjuhla kekrin ja sen yhteydessä harjoitettavan vainajakultin välinen suhde. Aihetta käsittelevä aineisto koostuu ensisijaisesti sekä maantieteellis-historiallisen tutkimusparadigman aikaisesta tutkimuskirjallisuudesta että ...

View thesis »

More »