Suomeksi |  På svenska |  In English

Bläddra eller sök avhandlingar

”Sinä iče oled vepsläine, voib sanuda, ka?” - Vepsäläisyyden rakentuminen ja 2000-luvun vepsän kieli

Ulriikka Puura

Väitöskirja on neljän artikkelin muodostama kokonaisuus, jonka tausta, tavoitteet ja tulokset sidotaan johdantoartikkelissa yhteen. Tutkimuksessa tarkastellaan vepsäläisyyden rakentumista 2000-luvulla ja erityisesti vepsän kielen roolia siinä. Vepsä on suomen lähisukukieliin kuuluva vähemmistökieli, joka on vakavasti uhanalainen, sillä se ei siirry perheissä sukupolvelta toiselle. Vepsää...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 23.2.2019

Phenomenal Consciousness as a Structure in Our Brains

Kristjan Loorits

Understanding and explaining consciousness has proven to be one of the hardest tasks for contemporary neuroscience and philosophy. First, there is the famous hard problem: why should any information processing in our brains feel like something to us? Second, there is a problem concerning the apparent privacy of consciousness. The content of my consciousness seems to be directly accessibl...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 25.2.2019

Associations of lactase and apolipoprotein E gene polymorphisms and physical activity with peripheral bone traits

Sanna Tolonen

Previous findings suggest that bone mineral density and bone loss are highly genetically determined but the further details of bone genetics remain partly unknown. In thesis, it was studied for the first time whether the single nucleotide polymorphisms of lactase and apolipoprotein E (APOE) genes are associated with the peripheral quantitative computed tomography (pQCT) bone traits of ra...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 26.2.2019

Neural and perceptual processing of emotional speech prosody in typically developed children and in children with autism spectrum disorder

Riikka Lindström

Human voice conveys information about a speaker’s emotions and intention via speech prosody; changes in the speaker’s intonation, stress, rhythm, and tone of voice. The ability to recognize and interpret speech prosody is essential for successful social communication and has been associated with social competence throughout childhood. Autism spectrum disorders (ASD) are characterized by ...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 27.2.2019

Reduction mammaplasty - pre- and postoperative detection of breast cancer and lesions associated with increased risk

Päivi Merkkola-von Schantz

Reduction mammaplasty is one of the most common plastic surgery procedures. Variation exists between preoperative imaging and histopathology protocols in different countries and institutions. The aim of this study was to analyse the incidence of occult breast cancer and lesions associated with increased risk in reduction mammaplasty specimens, both in patients with or without a previous ...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 1.3.2019

Viranomaisyhteistyö ja eläintautien vastustaminen ympäristöterveydenhuollon hallinnossa

Heli Koskinen

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on varmistaa elinympäristön turvallisuus. Turvallisessa elinympäristössä ei esiinny ihmisen terveydelle vaarallisia tarttuvia tauteja. Tarttuvien tautien ehkäisyyn ja vastustamiseen osallistuu useita eri hallinnonalan viranomaisia kaikilta hallinnon tasoilta. Usein tarvitaan myös näiden eri viranomaisten välistä yhteistyötä. Viranomaisyhteistyötä sääte...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 1.3.2019

Essays on agricultural policies and land use

Antti Simola

Global food production will face several challenges in the future. Population continues growing, and expansion of agricultural area is becoming more difficult. A common view is that yields need to double by 2050. The goal is not without challenges: expansion will contribute to deforestation, habitat loss and carbon emissions, while productivity increases could contribute to nutrient run-...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 1.3.2019

CARDIAC ARREST PATIENTS IN FINNISH INTENSIVE CARE UNITS: INSIGHTS INTO INCIDENCE, LONG-TERM OUTCOMES AND COSTS

Ilmar Efendijev

Background: Sudden cardiac arrest (CA) represents a significant cause of death worldwide. Inhospital patients carry a particularly high risk of CA, both on the general ward and in the intensive care unit (ICU). With over 10,000 CAs occurring daily globally, undoubtedly CA has a significant socioeconomic impact. However, data on in-hospital CA (IHCA) and CA-related healthcare costs in Fin...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 1.3.2019

Early effects of antidepressants on emotional processing

Emma Komulainen

Introduction: The mechanisms of action of antidepressants at the system level remain mainly unresolved. Antidepressants rapidly modulate emotional processing, enhancing processing of positive versus negative information, but this has been mostly demonstrated in healthy subjects and using fairly simple, controlled emotional stimuli such as emotional faces. Aim of the study: The aim of the...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 1.3.2019

Evidentiality and related categories in four non-Slavonic languages of the Russian Federation: Bashkir, Even, Lezgi and Tatar

Teija Greed

This doctoral thesis consists of four language-specific articles and an introductory article. In it I investigate evidentiality and related functional categories in four non-Slavonic languages spoken in the Russian Federation: Nakh-Daghestanian Lezgi, two Turkic languages Bashkir and Tatar, and Tungusic Even. Evidentiality pertains to the expression of source of information. This study f...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 2.3.2019

Mer »

AGGREGAATTORIT ÄÄNITTEIDEN DIGITAALISESSA JAKELUSSA Tekijänoikeuslainsäädännön ja verotuksen näkökulmasta

Laine, Annina / 27.04.2017

AGGREGAATTORIT ÄÄNITTEIDEN DIGITAALISESSA JAKELUSSA Tekijänoikeuslainsäädännön ja verotuksen näkökulmasta Laine, Annina Tiivistelmä/Referat – Abstract Internet ja digitaalitekniikan kehitys on mullistanut musiikkialaa merkittävästi ja huomattava osa äänitteistä siirtyy nykyään kuuntelijalle digitaalisessa muodossa. Kuluttajille äänitemarkkinoiden digitalisoituminen merkitsee, että mus...

Läs avhandlingen »

Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä

Korhonen, Sofie / 27.04.2017

Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Korhonen, Sofie Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta Laitos/Institution– Department Tekijä/Författare – Author Sofie Korhonen Työn nimi / Arbetets titel – Title Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Oppiaine /Läroämne – Subject Oikeustalo...

Läs avhandlingen »

The Patent Economics of Synthetic Biology

Bützow, Alexander / 27.04.2017

The Patent Economics of Synthetic Biology Bützow, Alexander Kyseinen työ tutkii uutta bioteknologian muotoa, synteettistä biologiaa, ja sen suhdetta eurooppalaiseen immateriaalioikeuteen, erityisesti patenttioikeuteen. Tutkielman keskeiset kysymykset koskevat sen selvittämisestä, onko 1) synteettisen biologian keksinnöt systeemisesti soveltumattomia nykyiseen patenttioikeuteen, ja 2...

Läs avhandlingen »

Vastuun rajoittaminen asianajotoimeksiantosopimukseen perustuvan vastuunhallinnan keinona

Sotamaa, Rasmus / 27.04.2017

Vastuun rajoittaminen asianajotoimeksiantosopimukseen perustuvan vastuunhallinnan keinona Sotamaa, Rasmus Asianajajan mahdollisuuksiin rajata vastuutaan on perinteisesti suhtauduttu varovaisen torjuvasti niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa. Torjuvan suhtautumisen perusteet on usein liitetty asianajotoiminnan erityiseen luonteeseen. Vastuunrajoitukset on nähty erityisesti asianaja...

Läs avhandlingen »

Mer »