Suomeksi |  På svenska |  In English

Bläddra eller sök avhandlingar

Kehittämistutkimus: Matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden matemaattisen ja pedagogisen sisältötiedon edistäminen ongelmalähtöisessä oppimisessa

Jani Hannula

Matematiikan opettajankoulutuksen tutkimusperustainen kehittäminen opettajan tiedon edistämisen näkökulmasta on lisääntynyt kansainvälisesti 2000-luvulla. Tällainen kehittäminen on tarpeellista, sillä tutkimusten mukaan opettajan tieto on yhteydessä opetuskäytänteisiin ja oppilaiden oppimistuloksiin. Opettajan tietoon liittyvä kirjallisuus on pitkään perustunut matemaattisen ja pedagogis...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 21.8.2019

Nato-retoriikka Suomen turvallisuuspoliittisessa keskustelussa

Iro Särkkä

Tämän väitöskirjan tavoitteena on tutkia suomalaista Nato-keskustelua tunnistamalla Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa määrittäviä puhumoja eli diskursseja, jotka luovat viitekehyksen Suomen eduskunnassa käydylle Nato-keskustelulle. Väitöskirjani keskeisin tutkimuskysymys on seuraava: Miten Natoa koskevat käsitykset ovat muuttuneet Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ke...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 23.8.2019

Development of materials and methodologies for microextraction techniques

Hangzhen Lan

Traditionally, sampling and sample preparation can occupy up to 70-80% of total analysis time in an analytical process that calls for state of the art technologies to reduce the time and the labor needed. In addition, authorities and researchers increasingly demand more sensitive and reliable analytical methods. Solid phase microextraction (SPME) Arrow and in-tube extraction (ITEX) techn...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 23.8.2019

Effectiveness of preventive home visits among community-dwelling older people

Heini Liimatta

Preventive home visits (PHVs) to support functioning and well-being of older people and to reduce the rates of institutionalization and hospitalization have been studied for decades. The importance of preventive evidence-based effective means increases as the proportion of older people in the population continues to grow. Preventive means to support independence are needed, as many older...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 23.8.2019

Perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmän kehitys tilastojen ja normien kuvaamana

Meri Lintuvuori

Suomalaisen koulujärjestelmän lähtökohta on, että kaikilla oppilailla on oikeus perusopetukseen. Oppilaalla on myös oikeus riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä. Tukijärjestelmän toimintamallien avulla koko ikäluokka on saatettu yhteisen perusopetusjärjestelmän piiriin 1990-luvun lopulla, kun myös vaikeimmin kehitysvammaisten opetus ja koulukodeissa ann...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 23.8.2019

Hoitava viestintä : Lääkärin vaikuttava viestintä potilaskohtaamisessa

Harry Köhler

Jo kaksi lääkärin esittämää hyvin valittua kysymystä voivat muuttaa potilaan halua ja kykyä edistää hoitoa ja omaa kuntoutumistaan. Viestintä on lääkärille tärkeä hoidon työväline, joskus jopa tärkein. Terveydenhuollon prosessien tehostuessa ja potilaan asioinnin siirtyessä enemmän digitaalisten päätelaitteiden kautta tapahtuvaksi mahdollisuuksia lääkärin ja potilaan henkilökohtaisiin ke...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 23.8.2019

Precursor Chemistry for Atomic Layer Deposition

Timo Hatanpää

Precursors have a critical role in depositing thin films using chemical vapor phase methods, including atomic layer deposition. In these methods, precursor molecules are transported through the gas phase to the substrate where thin films of solid material are formed as a result of chemical reactions on the surface or in the vicinity of the surface. While a right choice of the precursor o...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 30.8.2019

The heterogeneity of Gestational Diabetes among high-risk women, and the effects of lifestyle intervention on the long-term health of the offspring

Nora Grotenfelt

The global prevalence of gestational diabetes (GDM) is around 14%, with increasing numbers over the last decades. In 2017, 19% of all pregnancies in Finland were affected by GDM. Despite treatment, GDM is associated with several short- and long-term adverse health outcomes for both the mother and the child. The short-term effects include an increased risk of large-for-gestational-age bab...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 30.8.2019

Oral Health in Patients with Rheumatoid Arthritis

Leena Äyräväinen

Background. Patients with rheumatoid arthritis (RA) suffer from an autoimmune disease with an increased susceptibility to extra-articular inflammation. The purpose of this study was to clarify the oral health in patients with early (ERA) and chronic (CRA) stage of RA. 53 ERA and 28 CRA patients were recruited to this prospective follow-up study at Helsinki University Hospital between 200...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 30.8.2019

Older People´s Views Related to Their End of Life: Will-to-live, Wellbeing and Functioning

Helena Karppinen

The aim of this study was to explore older people’s wishes concerning their length of life, self-perceptions of their health, wellbeing and functioning, and lastly whether their documented living wills (LWs) are associated with care at the end of life. The study was based on random samples of 75–96-year-old community-dwelling people in Helsinki (HEVA [the Helsinki Aging Study 1989, 1999 ...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 30.8.2019

Transnational law of the over-the-counter derivatives market - a study on the interactions between finance and law

Antti P. Salonen

The emergence and rapid evolution of the over-the-counter (OTC) derivatives market in the early 1980s revolutionized the whole landscape of finance. OTC derivatives are financial products that are transnational in their nature. These products do not follow any jurisdictional lines nor theoretical boundaries focusing on state-made law. They transcend them. The central argument of this res...

Läs avhandlingen »

Disputationen: 30.8.2019

Mer »

Hydrogeology and hydrogeochemistry of the western margin of the Viiankiaapa mire in Sodankylä - Factors affecting the distribution of endangered species

Bigler, Paula / 16.08.2019

Hydrogeology and hydrogeochemistry of the western margin of the Viiankiaapa mire in Sodankylä - Factors affecting the distribution of endangered species Bigler, Paula Sodankylässä sijaitsevan Viiankiaavan aapasuoalue on herättänyt kansallista mielenkiintoa vuoden 2011 jälkeen, AA Sakatti Mining Oy:n ilmoittaessaan suuresta malmilöydöstä. Tämä Sakatti malmina tunnettu Ni-Cu-PGE esiintymä ...

Läs avhandlingen »

SMS Spam Detection in a Real-World Platform using Machine Learning

Rodriguez Villanueva, Cesar Adolfo / 16.08.2019

SMS Spam Detection in a Real-World Platform using Machine Learning Rodriguez Villanueva, Cesar Adolfo Spam detection techniques have made our lives easier by unclogging our inboxes and keeping unsafe messages from being opened. With the automation of text messaging solutions and the increase in telecommunication companies and message providers, the volume of text messages has been on the...

Läs avhandlingen »

Progressiivisten web-sovellusten kehittäminen

Ahlskog, Niki / 16.08.2019

Progressiivisten web-sovellusten kehittäminen Ahlskog, Niki Progressiivisen web-sovelluksen (Progressive Web Application, PWA) tarkoitus on hämärtää tai jo- pa poistaa raja sovelluskaupasta ladattavan sovelluksen ja normaalin verkkosivuston välillä. PWA- sovellus on kuin mikä tahansa normaali verkkosivusto, mutta se täyttää lisäksi seuraavat mitta- puut: Sovellus skaalautuu m...

Läs avhandlingen »

Learning the Road Conditions

Martikainen, Jussi-Pekka / 16.08.2019

Learning the Road Conditions Martikainen, Jussi-Pekka Wood is the fuel for the forest industry. Fellable wood is collected from the forests and requires transportation to the mills. The distance to the mills is quite often very long. The most used long- distance transportation means of wood in Finland is by road transportation with wood-trucks. The poor condition of the lower road networ...

Läs avhandlingen »

Evaluation of calibration techniques in low-cost air quality sensing

Aula, Kasimir / 16.08.2019

Evaluation of calibration techniques in low-cost air quality sensing Aula, Kasimir Air pollution is considered to be one of the biggest environmental risks to health, causing symptoms from headache to lung diseases, cardiovascular diseases and cancer. To improve awareness of pollutants, air quality needs to be measured more densely. Low-cost air quality sensors offer one solution to incr...

Läs avhandlingen »

Exploring Information - Implementing an Entity-based Search Engine

Luhtakanta, Anna / 16.08.2019

Exploring Information - Implementing an Entity-based Search Engine Luhtakanta, Anna Finding and exploring relevant information from a huge amount of available information is crucial in today’s world. The information need can be a specific and precise search or a broad exploratory search, or even something between the two. Therefore, an entity-based search engine could provide a solution ...

Läs avhandlingen »

Automatic Discovery of Host Machines in Cloudify-powered Cluster

Suomalainen, Lauri / 16.08.2019

Automatic Discovery of Host Machines in Cloudify-powered Cluster Suomalainen, Lauri Hybrid Clouds are one of the most notable trends in the current cloud computing paradigm and bare-metal cloud computing is also gaining traction. This has created a demand for hybrid cloud management and abstraction tools. In this thesis I identify shortcomings in Cloudify’s ability to handle generic b...

Läs avhandlingen »

Graph-based Approach for Network Identity Modeling

Halin, Mikko / 16.08.2019

Graph-based Approach for Network Identity Modeling Halin, Mikko Graphs are an intuitive way to model connections between data and they have been used in problem solving since the 18th century. In modern applications graphs are used, e.g., in social network services, e-commerce sites and navigation systems. This thesis presents a graph-based approach for handling data and observing identi...

Läs avhandlingen »

Analysis and experimental evaluation of an approximation algorithm for the length of an optimal Lempel-Ziv parsing

Nietosvaara, Joonas / 16.08.2019

Analysis and experimental evaluation of an approximation algorithm for the length of an optimal Lempel-Ziv parsing Nietosvaara, Joonas We examine a previously known sublinear-time algorithm for approximating the length of a string’s optimal (i.e. shortest) Lempel-Ziv parsing (a.k.a. LZ77 factorization). This length is a measure of compressibility under the LZ77 compression algorithm, so ...

Läs avhandlingen »

Congestion Control Algorithms for the Constrained Application Protocol (CoAP)

Raitahila, Iivo / 16.08.2019

Congestion Control Algorithms for the Constrained Application Protocol (CoAP) Raitahila, Iivo The Internet of Things (IoT) consists of physical devices, such as temperature sensors and lights, that are connected to the Internet. The devices are typically battery powered and are constrained by their low processing power, memory and low bitrate wireless communication links. The vast amount...

Läs avhandlingen »

Emergence of Practical Language for Locations in a Simulated Warehouse through Language Games

Hantula, Otto / 16.08.2019

Emergence of Practical Language for Locations in a Simulated Warehouse through Language Games Hantula, Otto Emergence of language grounded in perception has been studied in computational agent societies with language games. In this thesis language games are used to investigate methods for grounding language in practicality. This means that the emergence of the language is based on the ne...

Läs avhandlingen »

Case study on the compression techniques of a column oriented database

Karikoski, Antti / 16.08.2019

Case study on the compression techniques of a column oriented database Karikoski, Antti Data compression is one way to gain better performance from a database. Compression is typically achieved with a compression algorithm, an encoding or both. Effective compression directly lowers the physical storage requirements translating to reduced storage costs. Additionally, in case of a data tra...

Läs avhandlingen »

Jatkuvan kehityksen prosessi GameRefinery SaaS-palvelulle

Huovinen, Ilmari / 16.08.2019

Jatkuvan kehityksen prosessi GameRefinery SaaS-palvelulle Huovinen, Ilmari Jatkuva kehitys on joukko ohjelmistokehitysmenetelmiä, jotka mahdollistavat julkaisujen tekemisen luotettavasti ja tiheään tahtiin. Jatkuva kehitys sisältää useita menetelmiä, mutta niistä kolme laajasti tunnettua ovat jatkuva integraatio, jatkuva toimitus ja jatkuva julkaisu. Jatkuvassa integraatiossa muutokset i...

Läs avhandlingen »

Suitability of Agile Methodology in Globally Distributed Software Development: A Case Study

Akbas, Suleyman / 16.08.2019

Suitability of Agile Methodology in Globally Distributed Software Development: A Case Study Akbas, Suleyman This thesis investigates the suitability of agile methodology in distributed software development. This is done by first identifying the challenges of distributed software development which are, by the reviewed literature, communication and collaboration, decrease in teamness fee...

Läs avhandlingen »

Utilizing Public Transport Networks for Bulk Data Transfer

Ahmad, Ayesha / 16.08.2019

Utilizing Public Transport Networks for Bulk Data Transfer Ahmad, Ayesha Public transport networks are a subset of vehicular networks with some important distinctions; the actors in the network include buses and bus-stops, they are predictable and they provide reliable physical coverage of an area. The Public Transport Network of a city can also be interpreted as an opportunistic network...

Läs avhandlingen »

Docker Swarmin soveltaminen reunalaskennan ohjelmistojen hallinnoinnissa

Hansson, Kristian / 16.08.2019

Docker Swarmin soveltaminen reunalaskennan ohjelmistojen hallinnoinnissa Hansson, Kristian Reunalaskennan tarkoituksena on siirtää tiedonkäsittelyä lähemmäs tiedon lähdettä, sillä keskitettyjen palvelinten laskentakyky ei riitä tulevaisuudessa kaiken tiedon samanaikaiseen analysointiin. Esineiden internet on yksi reunalaskennan käyttötapauksista. Reunalaskennan järjestelmät...

Läs avhandlingen »

Automated Grading of Newborn EEG Background Activity

Ilse, Tse / 16.08.2019

Automated Grading of Newborn EEG Background Activity Ilse, Tse Background: Electroencephalography (EEG) depicts electrical activity in the brain, and can be used in clinical practice to monitor brain function. In neonatal care, physicians can use continuous bedside EEG monitoring to determine the cerebral recovery of newborns who have suffered birth asphyxia, which creates a need for freq...

Läs avhandlingen »

App Usage as Feedback for Mobile Energy-Awareness Apps

Zhou, Qian / 16.08.2019

App Usage as Feedback for Mobile Energy-Awareness Apps Zhou, Qian Energy plays a central role in mobile computing, especially energy-intensive activities such as watching videos or playing games on mobile devices have increased in popularity. These activities accelerate energy usage in the device, as a result, the question of economizing the energy consumption on mobile devices becomes r...

Läs avhandlingen »

Standard model of the mind and perceptual control theory – A theoretical comparison between two layouts for cognitive architectures

Huuhtanen, Anni-Emilia / 16.08.2019

Standard model of the mind and perceptual control theory – A theoretical comparison between two layouts for cognitive architectures Huuhtanen, Anni-Emilia Research on artificial intelligence (AI) has often focused on techniques for implementing specialized aspects of intelligence without regard for the full picture of intelligence and cognition. However, a need for more general, human-li...

Läs avhandlingen »

Information Criteria and Effective Feature Size Estimation for Data with Inherent Dependencies

Bouri, Ioanna / 16.08.2019

Information Criteria and Effective Feature Size Estimation for Data with Inherent Dependencies Bouri, Ioanna In model selection, it is necessary to select a model from a set of candidate models based on some observed data. The model should fit the data well, but without being overly complex, since that would not allow the model to generalize well its predictions to unseen data. Informati...

Läs avhandlingen »

Mer »