Suomeksi |  På svenska |  In English

Browse or search theses

PERSONAL DATA PROTECTION ON THE INTERNET OF THINGS AN EU PERSPECTIVE

Jenny-Sofia Lindqvist

As the traditional Internet has developed into the The Internet of Things (‘IoT’), personal data protection law has also expanded from being a niche field of law, into a legal area that is applicable in almost all sectors, services, and technologies. Globalisation and the vast technological development, and elaborated collection of data, has raised questions about whether the current EU ...

View thesis »

Public examination: 15.12.2018

Animism and Interconnectivity - Batek and Manya? Life on the Periphery of the Malaysian Rainforest

Ivan Tacey

Animism and Interconnectivity is an ethnographic study of Batek Dè’ and Manya’ religion on the periphery of the Malaysian rainforest. In the twenty-first century, the lives of these two small-scale groups of former hunter-gatherers take place on the interconnected frontier between forest and the outside world, a nexus of different ideas, peoples and objects of diverse origins. Through an...

View thesis »

Public examination: 15.12.2018

Valtio ja suurteollisuuden synty - Laivanrakennusteollisuuden kehittyminen yhteiskunnallisissa teknopoliittisissa järjestelmissä Suomessa 1918-1954

Aaro Sahari

Tässä tutkimuksessa sotakorvausten, valtion teollisuuspolitiikan, idänkaupan ja laivanrakennusteollisuuden historiat asetetaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Makrotalouden yleisten kasvukertomusten ja idänkaupan veijaritarinoiden katveet tulevat yksityiskohtaisesti käsitellyiksi. Teknologia ja sen rakentajat nousevat esiin politiikan ja talouden tuttujen kertomusten takaa täydentäen kertomusta...

View thesis »

Public examination: 15.12.2018

Tilltal i reklamfilm - Du-reformen i ett historiskt perspektiv

Maria Fremer

I den här studien analyserar jag du-reformen från ett sociolingvistiskt perspektiv, genom en undersökning av tilltalsformer i bruk. Materialet består av sverigesvenska reklamfilmer. En del är korta annonsfilmer som visats före huvudfilmen på bio, andra är längre filmer (framför allt så kallade husmorsfilmer) som visats på separata föreställningar. Den äldsta filmen är från 1915 och den n...

View thesis »

Public examination: 15.12.2018

Polkuja suomalaiseen tasa-arvoon? - Kansalaistoiminta, Tahdon2013 ja translaki

Nina Järviö

Kansalaisaloitteesta tasa-arvoisen avioliittolain puolesta tuli kautta aikain ensimmäinen suomalainen kansalaisaloite, jonka esittämä lakiuudistus on hyväksytty eduskunnan käsittelyssä. Aloitetta ajoi poikkeuksellisen näkyvästi Tahdon2013-kampanja, ja lähes kaikilla vaikutti olevan mielipide siitä, tulisiko samaa sukupuolta olevien parien avioliitot mahdollistaa vai ei. 2010-luvulle tult...

View thesis »

Public examination: 15.12.2018

Analysis of molecular mechanisms in intestinal stem cells and colorectal cancer progression

Jenny Högström-Stakem

Colorectal cancer (CRC) is one of the leading causes of cancer related mortality in Western countries. Activation of the Wnt signaling pathway is the initiating event in the majority of human CRCs. Further mutations in tumor suppressors and oncogenes, such as KRAS and the TGF signaling pathways, are required for carcinoma development. In the intestine, the orphan G-protein coupled recep...

View thesis »

Public examination: 17.12.2018

Bayesian analysis of nonlinear and non-Gaussian time series models

Ming Yin

This thesis is a collection of three self-contained essays on using sequential Bayesian methods together with efficient parallel computing strategies, to estimate nonlinear and non-Gaussian econometric/financial time series models. In the past few decades, Bayesian inference has played an increasingly important role in time series econometrics, which, in my opinion, is the consequence of...

View thesis »

Public examination: 19.12.2018

Phosphorylation of the α- and β-chains of LFA-1 regulates its interaction with cytoplasmic proteins and crosstalk to VLA-4 integrin

Farhana Jahan

Inflammation is a defense response of the body to an event of injury or tissue damage. Leukocytes circulating in the bloodstream are stimulated by chemokines released by endothelial cells that enable them to adhere and transmigrate to the site of infection. Leukocyte extravasation from the blood vessels towards the site of inflammation is a sequential and overlapping process involving le...

View thesis »

Public examination: 20.12.2018

Genetic predisposition to colorectal cancer in young patients and in the general population

Tomas Tanskanen

Colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer worldwide and accounts for 10% of all new cancers. The purpose of this thesis was to provide new insights into the genetic architecture of CRC susceptibility, as well as the identification of individuals with substantial genetic risk. The first aim was to study the diagnostic approach to hereditary cancer syndromes in early-onset CR...

View thesis »

Public examination: 20.12.2018

Biomarkers in pheochromocytomas and paragangliomas

Helena Leijon

Pheochromocytomas (PHEOs) derived from adrenal medulla and paragangliomas (PGLs) from sympathetic or parasympathetic paraganglia are rare neuroendocrine tumors. Incidence of PHEOs and PGLs is between 0.4–9.5 cases per one million people per year. In Finland about 10–15 PHEOs are diagnosed per year, but the incidence is rising. PHEOs and sympathetic PGLs can secrete catecholamines, often ...

View thesis »

Public examination: 21.12.2018

Modification of bare and functionalized Au(111) surfaces and ferromagnetism of Au and Pd nanoclusters

Annika Venäläinen

The purpose of this thesis is to provide a better understanding of the properties of surfaces covered by self-assembled monolayers (SAMs) as well as the magnetic properties of interacting nanoclusters of gold and palladium. Surfaces covered by SAMs were studied by investigating their possible metallization as well as the morphological changes in bare and SAM covered Au(111) surfaces indu...

View thesis »

Public examination: 21.12.2018

Classification and clustering in media monitoring: from knowledge engineering to deep learning

Lidia Pivovarova

This thesis addresses information extraction from financial news for decision support in the business domain. News is an important source of information for business decision makers, which reflects investors’ expectations and affects companies’ reputations. A vast amount of various news sources forces development of text mining algorithms to collect most crucial information and present t...

View thesis »

Public examination: 21.12.2018

More »

AGGREGAATTORIT ÄÄNITTEIDEN DIGITAALISESSA JAKELUSSA Tekijänoikeuslainsäädännön ja verotuksen näkökulmasta

Laine, Annina / 27.04.2017

AGGREGAATTORIT ÄÄNITTEIDEN DIGITAALISESSA JAKELUSSA Tekijänoikeuslainsäädännön ja verotuksen näkökulmasta Laine, Annina Tiivistelmä/Referat – Abstract Internet ja digitaalitekniikan kehitys on mullistanut musiikkialaa merkittävästi ja huomattava osa äänitteistä siirtyy nykyään kuuntelijalle digitaalisessa muodossa. Kuluttajille äänitemarkkinoiden digitalisoituminen merkitsee, että mus...

View thesis »

Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä

Korhonen, Sofie / 27.04.2017

Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Korhonen, Sofie Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta Laitos/Institution– Department Tekijä/Författare – Author Sofie Korhonen Työn nimi / Arbetets titel – Title Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Oppiaine /Läroämne – Subject Oikeustalo...

View thesis »

The Patent Economics of Synthetic Biology

Bützow, Alexander / 27.04.2017

The Patent Economics of Synthetic Biology Bützow, Alexander Kyseinen työ tutkii uutta bioteknologian muotoa, synteettistä biologiaa, ja sen suhdetta eurooppalaiseen immateriaalioikeuteen, erityisesti patenttioikeuteen. Tutkielman keskeiset kysymykset koskevat sen selvittämisestä, onko 1) synteettisen biologian keksinnöt systeemisesti soveltumattomia nykyiseen patenttioikeuteen, ja 2...

View thesis »

Vastuun rajoittaminen asianajotoimeksiantosopimukseen perustuvan vastuunhallinnan keinona

Sotamaa, Rasmus / 27.04.2017

Vastuun rajoittaminen asianajotoimeksiantosopimukseen perustuvan vastuunhallinnan keinona Sotamaa, Rasmus Asianajajan mahdollisuuksiin rajata vastuutaan on perinteisesti suhtauduttu varovaisen torjuvasti niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa. Torjuvan suhtautumisen perusteet on usein liitetty asianajotoiminnan erityiseen luonteeseen. Vastuunrajoitukset on nähty erityisesti asianaja...

View thesis »

More »