Suomeksi |  På svenska |  In English

Browse or search theses

Studies on the Genetics of Heart Failure

Perttu Salo

Heart failure is a complex clinical syndrome, most often caused by ischemic, hypertensive, and valvular heart disease. In this thesis, we studied how genetic variation contributes to hypertension and acute coronary syndrome, the most frequent causes of heart failure. We also studied the role of genetic variation in Takotsubo cardiomyopathy, a disease which still remains poorly understood...

View thesis »

Public examination: 27.4.2018

Inchoative Emotion Verbs in Finnish: Argument Structures and Collexemes

Maximillian Murmann

The present thesis investigates the syntagmatic relations of certain Finnish emotion verbs that are formed by the derivational suffix -ua/-yä (e.g. suuttua ‘get angry’, pelästyä ‘get frightened). Prototypically, the suffix expresses reflexivity, but in the case of the “inchoative” emotion verbs, it indicates a change of state on behalf of the experiencer, from a non-emotional state to an...

View thesis »

Public examination: 27.4.2018

Chromatographic and Mass Spectrometric Determination of Molecular Species of Short-Chain Triacylglycerols in Butterfat

Asmo Kemppinen

Short-chain triacylglycerols (SC-TAGs) comprise at least one esterified fatty acid with two to six carbon atoms. A high molar proportion of SC-TAGs in bovine milk fat (MF) is a unique feature among edible fats and oils and results in characteristic biological, chemical, physical, and technological properties of MF. Further, high content of SC-TAGs induces specific requirements for TAG an...

View thesis »

Public examination: 27.4.2018

Reproductive health in women with childhood-onset type 1 diabetes in Finland

Lena Sjöberg

The aim of this study was to explore the development of reproductive health issues in women with childhood-onset type 1 diabetes (T1D) in Finland in recent decades, based on a large population-based cohort. The study cohort consists of 2327 women and two individually matched control persons without diabetes for each person in the cohort. The cohort is part of the DERI (Diabetes Epidemiol...

View thesis »

Public examination: 27.4.2018

Kutsu todelliseen itseyteen : William Johnstonin mystiikan teologia

Raimo Kuismanen

Mitä meditaation ja mystisen kokemuksen avulla saavutetaan? Tuleeko ihminen todemmin omaksi itsekseen, avautuuko todellisuus syvemmin ja minkä uskonnon todellisuus? Tutkimuksen avulla selvitettiin Japanissa vaikuttaneen jesuiitta William Johnstonin (1925–2010) käsitys mystisen kokemuksen luonteesta. Hän osallistui buddhalais-kristilliseen uskontovuoropuheluun ja pyrki nykyaikaistamaan kr...

View thesis »

Public examination: 28.4.2018

Electroweak phase transition in theories beyond the Standard Model

Tuomas Tenkanen

Non-perturbative analysis provides the most accurate information about the properties of the electroweak phase transition in the Standard Model of particle physics. In this thesis, we initiate similar non-perturbative studies for three theories of physics beyond the Standard Model. Properties of the phase transition are important for both obtaining reliable predictions for potential grav...

View thesis »

Public examination: 3.5.2018

Making Finnish universities complete organisations - Aims and tensions in establishing tenure track and research profiles

Maria Pietilä

In this dissertation I examine the transformation of Finnish university organisations. The global science policy emphasis on research excellence and the construction of universities as competitors in the higher education and research market have encouraged universities to coordinate their research activities and to develop career paths for academics. Globally-spread policy trends define ...

View thesis »

Public examination: 3.5.2018

More »

AGGREGAATTORIT ÄÄNITTEIDEN DIGITAALISESSA JAKELUSSA Tekijänoikeuslainsäädännön ja verotuksen näkökulmasta

Laine, Annina / 27.04.2017

AGGREGAATTORIT ÄÄNITTEIDEN DIGITAALISESSA JAKELUSSA Tekijänoikeuslainsäädännön ja verotuksen näkökulmasta Laine, Annina Tiivistelmä/Referat – Abstract Internet ja digitaalitekniikan kehitys on mullistanut musiikkialaa merkittävästi ja huomattava osa äänitteistä siirtyy nykyään kuuntelijalle digitaalisessa muodossa. Kuluttajille äänitemarkkinoiden digitalisoituminen merkitsee, että mus...

View thesis »

Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä

Korhonen, Sofie / 27.04.2017

Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Korhonen, Sofie Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta Laitos/Institution– Department Tekijä/Författare – Author Sofie Korhonen Työn nimi / Arbetets titel – Title Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Oppiaine /Läroämne – Subject Oikeustalo...

View thesis »

The Patent Economics of Synthetic Biology

Bützow, Alexander / 27.04.2017

The Patent Economics of Synthetic Biology Bützow, Alexander Kyseinen työ tutkii uutta bioteknologian muotoa, synteettistä biologiaa, ja sen suhdetta eurooppalaiseen immateriaalioikeuteen, erityisesti patenttioikeuteen. Tutkielman keskeiset kysymykset koskevat sen selvittämisestä, onko 1) synteettisen biologian keksinnöt systeemisesti soveltumattomia nykyiseen patenttioikeuteen, ja 2...

View thesis »

Vastuun rajoittaminen asianajotoimeksiantosopimukseen perustuvan vastuunhallinnan keinona

Sotamaa, Rasmus / 27.04.2017

Vastuun rajoittaminen asianajotoimeksiantosopimukseen perustuvan vastuunhallinnan keinona Sotamaa, Rasmus Asianajajan mahdollisuuksiin rajata vastuutaan on perinteisesti suhtauduttu varovaisen torjuvasti niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa. Torjuvan suhtautumisen perusteet on usein liitetty asianajotoiminnan erityiseen luonteeseen. Vastuunrajoitukset on nähty erityisesti asianaja...

View thesis »

More »