Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Faculty of Science

 

Recent Submissions

  • Kuusela, Linda (2018)
    Magneettiyhteensopivan elektroenkefalografia (EEG) laitteiston valmistaja takaa turvallisuuden vain asettelu- sekä funktionaalisessa magneettikuvantamisessa (functional magnetic resonance imaging, fMRI) käytettävillä matalan ominaisaborptionopeuden (specific absorption rate, SAR) omaaville kenttäkaikusekvensseille. Tutkimuksen kannalta olisi eduksi kuvata myös rakenteellisia sekvenssejä kohdennukseen ja vääristymien korjaukseen. Työn tarkoituksena oli arvioida potilasturvallisuus samanaikaisessa EEG-fMRI-tutkimuksessa, kun halutaan kuvata muita sekvenssejä, kuin mitä magneettiyhteensopivan EEG-laitteiston valmistaja ohjeistaa. Elektrodien lämpötilojen muutoksia mitattiin testikappalemittauksessa ja kolmella terveellä koehenkilöllä. Testikappalemittauksissa käytettiin kolmea eri Brain Productsin EEG-myssyä (koot 52, 56 ja 60) ja kahta eri 3 T magneettikuvantamislaitetta (Philips Achieva ja Siemens Verio). Philips Achievalla suoritettiin viisi testikappalemittausta, joista kahdessa ei käytetty EEG-geeliä. Kolmessa Siemens Veriolla tehdyssä testikappalemittauksessa käytettiin kaikissa EEG-geeliä. Kolmessa terveen koehenkilön mittauksessa mitattiin lämpötiloja eri sekvensseille. Kuvattaviksi sekvensseiksi valittiin kuvausprotokollassa tarvittavat sekä epilepsiakuvantamisessa tyypillisesti käytettävät sekvenssit. Kuvatut sekvenssit olivat fMRI-kuvantamisessa käytetty kenttäkaiku echo planar imaging sekä rakenteelliset T2-painotteinen turbospinkaikusekvenssi, käänteispalautumissekvenssi, monikaiku kenttäkaikusekvenssi, diffuusiokuvantamissekvenssi sekä T1-painotteinen 3D-sekvenssi. Suurin mitattu lämpötilan muutos oli 4,1 ⁰C T2-painotteiselle turbospinkaikusekvenssille. Koehenkilömittauksissa suurin mitattu lämpötila oli 35,6 ⁰C ja suurin lämpötilan muutos 2,1 ⁰C. Voimakasta aivojen rakenteisiin kohdistuvaa artefakta havaittiin vain käänteispalautumissekvenssissä. Ruumiinlämpötilan ollessa n. 37 ⁰C, ei 4,1 ⁰C lämpötilan nousu ylitä International Electrotechnical Comissionin 60601-1-standardin asettamaa 43⁰C tai laitevalmistajan 45 ⁰C raja-arvoa. Tämän perusteella, kaikkia tässä työssä käytettyjä sekvenssejä voidaan käyttää turvallisesti samanaikaisessa EEG-fMRI-tutkimuksessa. Jos käytössä on jokin muu magneettikuvauslaite ja EEG-laitteisto, tulisi lämpötilamittaukset suorittaa ja näin varmistaa potilasturvallisuus. EEG-laitteisto saattaa vaikuttaa kuvanlaatuun.