Siirry sisältöön
Suomeksi |  På svenska |  In English

Digitaalisten opinnäytteiden palvelut Helsingin yliopistossa

Tältä sivustolla löydät tietoa Helsingin yliopiston opinnäytteistä sekä ohjeita opinnäytteen jättämisestä viralliseen tarkastukseen, opinnäytteiden arviointiprosessista sekä julkaisemisesta.

Opinnäytteiden kokoelma

Helsingin yliopiston opinnäytteitä on mahdollista etsiä Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmaluettelo Helkasta. Helkasta voit etsiä sekä painettuja että digitaalisia opinnäytteitä.

Digitaaliset opinnäytteet ovat löydettävissä myös kirjaston ylläpitämästä Helsingin yliopiston avoimesta digitaalisesta arkistosta Heldasta. Jos tekijä ei ole antanut opinnäytteelle julkaisulupaa, Heldassa on saatavilla vain työn kuvailutiedot. Kokoteksti on silloin useissa tapauksissa luettavissa Helsingin yliopiston kirjaston tiloissa kirjastokioskilta.

Kirjaston kokoelmissa on digitaalisena väitöskirjoja 1990-luvun lopulta alkaen, ja digitaalinen versio on luettavissa useimmista 2000-luvulla julkaistuista väitöskirjoista. Artikkeliväitöskirjoista digitaalisena on saatavilla useimmiten väitöskirjan yhteenveto-osa. Väitöskirjaan kuuluvia artikkeleita voi hakea muun muassa Helkan artikkelihaun avulla.

2010-luvun puolivälin jälkeen saatavilla olevien digitaalisten ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielman määrä on kasvanut vahvasti. Kokoelman kattavuus vaihtelee tiedekunnasta toiseen, mutta pääsääntöisesti muutaman viime vuoden aikana tehdyt tutkielmat ovat saatavissa digitaalisena, joko avoimesti Heldassa tai Helsingin yliopiston kirjaston tiloissa kirjastokioskeilta.

Vuosittain digitaalisten opinnäytteiden kokoelma kasvaa tuhansilla opinnäytteillä.

Väitöskirjojen julkaiseminen

Helsingin yliopiston väitöskirjat julkaistaan Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa Heldassa.

Helsingin yliopiston kirjasto huolehtii julkaisemisesta sekä väitöskirjaa ja väitöstilaisuutta koskevien tietojen keräämisestä yliopiston viestinnän tarpeisiin.

Väitöskirjan julkaisemiseen ja väitöstietolomakkeeseen liittyvät tarkemmat ohjeet löydät väitösohjeista.

Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteen jättäminen tarkastettavaksi, arviointi ja julkaiseminen

Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteet jätetään arvioitavaksi ja tallennetaan digitaalisena E-thesis-järjestelmään. Opetus- ja opiskelijapalveluiden sekä Helsingin yliopiston kirjaston ylläpitämä järjestelmä huolehtii arviointiprosessin etenemisestä.

Kun opinnäyte on arvioitu ja hyväksytty, opiskelijalla on mahdollisuus antaa tutkielmalleen julkaisulupa. Yliopisto suosittelee opinnäytteen avointa julkaisemista, ja julkaiseminen antaa opiskelijalle mahdollisuuden oman työn esittelemiseen ja työ saa ansaitsemaansa näkyvyyttä.

Jos opinnäytteen tekijä hyväksyy julkaisuluvan, opinnäyte on saatavilla yliopiston avoimesta julkaisuarkistosta Heldasta. Ylempien korkeakoulututkintojen opinnäytteiden tiivistelmät ja muut kuvailutiedot näytetään aina Heldassa.

Jos julkaisulupaa ei ole annettu, opinnäyte on nähtävillä ainoastaan Helsingin yliopiston kirjaston tiloissa kirjastokioskeilla.

Opinnäytteiden arviointilausunnot säilytetään päätöskokousten pöytäkirjojen liitteinä. Kun arviointi on valmistunut, lausunnot poistetaan E-thesis-järjestelmästä.

Kandidaatintutkielman jättäminen tarkastettavaksi

Kandidaatintutkielmat jätetään joissakin tiedekunnissa digitaalisena arvioitavaksi E-thesis-järjestelmään. Kun tutkielma on arvioitu, se siirtyy säilytettäväksi E-thesis-järjestelmän arkistossa.

Arkistossa olevat tutkielmat ovat luettavissa ainoastaan Helsingin yliopiston kirjaston tiloissa kirjastokioskeilta. Kandidaatintutkielmia, tutkielmien tiivistelmiä tai muita kuvailutietoja ei julkaista avoimessa digitaalisessa arkistossa Heldassa.

Arviointilausunnot säilytetään tiedekuntien lähipalveluissa, ja arvioinnin valmistuttua lausunnot poistetaan E-thesis-järjestelmästä.

Lisensiaatintutkielmien julkaiseminen

Myös lisensiaatintutkielmia julkaistaan digitaalisena. Kun haluat julkaista lisensiaatintutkielman, ota yhteyttä Helsingin yliopiston kirjaston palveluosoitteeseen (e-thesis@helsinki.fi).

Opinnäytteiden arvioiminen

Suuri osa ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielmista ja osa kandidaatintutkielmista arvioidaan E-thesis-järjestelmässä. Järjestelmä antaa mahdollisuuden arvioinnin tekemiseen sekä Helsingin yliopiston henkilökunnalle että yliopiston ulkopuolisille arvioijille.

Voit lukea tarkemmat ohjeet arvioinnin tekemisestä tarkastajan ohjeista.