Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Aaltonen, Milla"

Sort by: Order: Results:

  • Aaltonen, Milla (2021)
    Syftet med denna avhandling är att granska vilka förutsättningar för implementering Helsingfors universitets jämställdhetsplan 2021–2024 har. Detta görs eftersom forskning i implementeringsprocesser har visar att en interventions framgång inte beror på själva interventionen, utan snarare på själva implementeringsprocessen. För jämställdhetsplaner innebär detta att de faktiskt måste implementeras för att de ska uppnå sitt syfte, som är att främja jämställdheten vid en läroanstalt eller arbetsplats. För att jämställdhetsplanen vid Helsingfors universitet ska kunna integreras till den dagliga verksamheten vid universitetet är det viktigt att jämställdhetsplanen präglas av sådant innehåll som enligt teorin främjar implementeringen av en intervention. Avhandlingen granskar ifall detta är fallet genom en kvalitativ dokumentanalys där jämställdhetsplanen analyseras för att identifiera faktorer som enligt teorin har en inverkan på implementeringsprocessen. Dessa faktorer presenteras först i den teoretiska referensramen, och därefter kommer själva analysen. Avhandlingens huvudsakliga resultat är att Helsingfors universitets jämställdhetsplan för 2021–2024 har goda förutsättningar för att implementeras på ett berömligt sätt, trots att vissa brister i jämställdhetsplanen har identifierats.