Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "http://www.yso.fi/onto/mesh/D012041"

Sort by: Order: Results:

  • Pihlaja, Sanna (2016)
    Tutkimuksen perusteella haluttiin selvittää, miten Helsingin yliopiston hammaslääketieteen opintojen kliinisen vaiheen opiskelijat kokevat perehdytyksensä klinikkaan. Tutkimusta varten heille jaettiin vastattavaksi kyselylomake: "Minkälaisen perehdytyksen klinikkaan tulevat opiskelijat tarvitsisivat?" Kyselyn vastausprosentti oli 50,6 %. Lomakkeen kysymykset ja väittämäkohdat analysoitiin Excelillä (versio 2014). Tuloksista laskettiin prosentit ja keskiarvot sekä avoimista kohdista kerättiin suoria sitaatteja. Tutkimuksesta selvisi, että Helsingin yliopiston hammaslääketieteen opiskelijoiden perehdytys klinikkaan ei ole riittävää. Tutkimus auttoi hahmottamaan sitä, mitkä asiat perehdytyksessä on koettu erityisen ongelmalliseksi. Tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella voidaan kehittää Helsingin yliopiston hammaslääketieteen suu- ja leukasairauksien osaston perehdytysohjelmaa. Tutkimuksessa saatujen tulosten, omien ja opiskelukollegoiden kokemusten perusteella, sekä aiemman julkaistun kirjallisuuden avulla laadimme yhdessä Maaret Sirkkalan (HLK) kanssa Kandioppaan, joka jaettiin syksyllä 2014 uusille kliiniset opintonsa aloittaville hammaslääketieteen opiskelijoille.