Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "http://www.yso.fi/onto/mesh/D020421"

Sort by: Order: Results:

  • Tuovinen, Elina (2020)
    Interleukiini (IL)-2 reseptorin gammaketjun (IL2RG) mutaatiot aiheuttavat X-kromosomissa periytyvää vaikeaa kombinoitua immuunipuutosta (X-SCID). IL-2 -reseptorin lisäksi IL2RG on olennainen osa myös IL-4, -7, -9, -15 ja -21 -reseptoreita. IL2RG-mutaatiot aiheuttavatkin usean signaalireitin häiriintymiseen johtaen edelleen sekä T- ja NK- solujen alhaisiin määriin, että B-solujen toiminnan häiriöihin. T-solujen alentuneen määrän vuoksi tila on fataali, ja ilman hematopoieettista kantasolusiirtoa potilaat menehtyvät tyypillisesti ensimmäisen elinvuotensa aikana. Tutkimuspotilaamme on 11-vuotias poika, jolta löytyi eksomisekvensoinnissa c.172C>T, p.(Pro58Ser) mutaatio IL2RG -geenissään. Potilaan lymfosyyttimäärät olivat normaalit, mutta T-, B- ja NK-solujen ala-luokat epänormaalisti jakautuneet. B-solujen luokanvaihto oli häiriintynyt ja B-muistisolujen määrä alen-tunut. CD4- ja CD8- effector memory -solujen ja plasmasytoidisten dendriittisolujen määrät olivat poik-keavan matalat. γδ-solujen osuus T-soluista oli poikkeavan korkea. Kahden vuoden iästä alkaen potilas sairasti toistuvia ylä- ja alahengitystulehduksia, ja molemminpuoliset bronkiektasiat havaittiin kuuden vuoden iässä. Potilasta on hoidettu immunoglobuliinikorvaushoidolla, eikä hän toistaiseksi ole tarvinnut kantasolusiirtoa. IL2RG:n pintaekspressio potilaan lymfosyyteissä oli alentunut ja IL-2 ja -21 stimulaation indusoima STAT-fosforylaatio potilaalla kontrolleja heikompaa. Proteomiikkatutkimukset BioID proximity labeling -menetelmällä osoittivat mutatoituneen IL2RG:n epänormaalit interaktiot ER/Golgi -proteiinien kanssa johtaen sen häiriintyneeseen ohjautumiseen solukalvolle. Artikkelissa kuvaamme aiemmin tuntemattoman epätyypillistä X-SCID -tautia aiheuttavan IL2RG-geenin mutaation. Vastaavia, fenotyypiltään hypomorfisia IL2RG-mutaatioita on raportoitu viime vuosina enene-vissä määrin. Näiden potilaiden rekisteröiminen on jatkossakin tärkeää, sillä tällä hetkellä epätyypillisen X-SCID -taudin pitkäaikaisennuste on tuntematon ja hoidon valinta vaikeaa.