Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Ekologia ja evoluutiobiologia"

Sort by: Order: Results:

 • Retez, Gabriele (2021)
  After drastic declines in large carnivores’ populations globally, conservation efforts have been successful, and predators’ populations are in recovery. However, their comeback has led to new interactions with locals, generating different conflicts. Two main approaches have been considered to mitigate these conflicts, those being the land sparing and land sharing models, however, the land sparing model requires great extents of protected areas, areas that in Europe are missing, therefore forcing a call for the land sharing model. In Finland, this approach has generated debates among different stakeholders, the outcomes of this debate shaping the fate for the four species: brown bear (Ursus arctos), grey wolf (Canis lupus), Eurasian lynx (Lynx lynx) and wolverine (Gulo gulo). Attitudes towards those species can be used to explore the drivers of the conflicts, however, only few studies have explored this context, considering the ecological and social dimension separately. In addition, the ecotourism industry has been recently recognized as a new stakeholder in the Finnish large carnivore’s context, but the effects of its activities were assessed only ecologically. Therefore, with this study I aimed to explore the attitudes of locals from a specific region of Finland towards the four large carnivores’ species, and to assess the different drivers of those species, through a combination of field questionnaires, social variables and large carnivores’ population data. I explored potential correlates of the differences in attitudes, adding also the spatial effect of ecotourism over the socio-ecological factors. I predicted attitudes to vary among species, having on one side the brown bear with positive attitudes, in contrast the wolf with negative attitudes, while neutral attitudes towards the lynx and wolverine. I also expected to find more negative attitudes in smaller localities rather than in localities with a greater human population density. Also, I explored whether the ecotourism activities have a positive or negative effect over the locals’ attitude towards carnivores, expecting the ecotourism industry to bring positive attitudes in nearby localities. As result, attitudes towards the four different species varied significantly, the attitudes towards each different species having different drivers, with the human population size being important for wolverines and wolves, while the status for bear and lynx populations. The ecotourism had an effect only on bear attitudes, being positively correlated (closer the ecotourism activities were, more positive the attitudes are). To mitigate the large carnivores-human conflict in Finland, a community approach is not the solution, since the different origins of the attitudes ‘drivers. However, the attitudes among species are positively correlated, consequently, by ameliorate the attitudes towards one species, also the others will benefit. Finally, by inducing a proper management within the ecotourism industry and promoting more the respective activity on a national level, the ecotourism can have a positive impact and get a positive role in the Finnish conflict.
 • Kinnari, Karoliina (2023)
  Eläinten hyvinvoinnin parantamiseen tarvitaan paljon tieteellistä tutkimusta tunteista, älykkyydestä ja lajikohtaisista tarpeista. Tiedon pohjalta pystytään vertaamaan ja kehittämään eläinten tarpeisiin soveltuvia olosuhteita, kuten esimerkiksi virikkeitä ja hoitomuotoja eläintarhoissa. Eläintarhaolosuhteissa eläimen hyvinvoinnin saavuttaminen vaatii kompromisseja tilan ja resurssien rajallisuuden vuoksi. Parhaimman kompromissin löytämiseen vaaditaan tieteellistä tietoa lajikohtaisesta hyvinvoinnista. Maisterintutkielman tarkoituksena oli tuottaa tieteelliseen tietoon perustuva arvio Korkeasaaren eläintarhassa valittujen lajien hyvinvoinnista, jotka olivat huulipekari (Tayassu pecari), pikkumarmosetti (Cebuella pygmaea), punaniskakenguru (Macropus rufogriseus) ja sinikurkkuara (Ara glaucogularis). Tavoitteena oli tunnistaa tekijät, jotka vaikuttavat kyseisten eläinten hyvinvointiin luonnossa, ja verrata niitä eläintarhassa olevien yksilöiden olosuhteisiin. Tämän avulla pystyttiin arvioimaan lajikohtaiset tarpeet, joita tarvitaan eläinten hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Vertasin hyvinvointiarvioitani tutkittavien lajien hoitajien tekemiin arvioihin, minkä tarkoituksena oli ymmärtää, riippuuko hyvinvoinnin arvio arvioijan näkökulmasta, ja onko lajien välillä eroja siinä, mihin seikkoihin arvioitsijat kiinnittävät huomiota. Arviointeja vertailemalla oli myös tarkoitus löytää tekijöitä, joilla on vaikutusta lajikohtaiseen hyvinvointiin Korkeasaaressa, minkä pohjalta voidaan ymmärtää ja kehittää mahdollisia hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä. Toteutin tutkielman eri osioissa. Ensin suoritin kirjallisuuskatsauksen, jonka tarkoituksena oli määrittää tutkittavien lajien käyttäytyminen ja hyvinvoinnin tarpeet tieteellisten tutkimuksien avulla. Seuraavaksi selvitin eläinten olosuhteet Korkeasaaressa aitauksien kuvaamisen, tarkastelun ja hoitajien haastattelujen avulla. Tämän jälkeen tein hyvinvointikartoitukset, joita verrattiin tutkittavien eläinten hoitajien vastaaviin tilastollisesti. Hoitajat arvioivat lajien hyvinvoinnin aina paremmaksi kuin minä, ja erot arvioinneissa olivat suuria. Johtopäätöksenä voidaan pitää, että suora vertailu luonnonympäristöön voi johtaa huomattavasti alhaisempiin hyvinvointiarvioihin. Tällainen on esimerkiksi trooppisen ilmaston vertailu Suomen vuodenaikaisvaihteluun, vaikka eläimillä olisi aina mahdollisuus suotuisiin lämpö- ja valaistusolosuhteisiin. Hyvinvoinnin osa-alueiden välillä ei ollut merkittäviä eroja. Huomattavaa on, että hoitajat arvioivat samalla myös paitsi eläimen olosuhteita, myös omaa onnistumistaan niiden hoidossa. Tämä voi vaikuttaa siihen, että yksikään laji ei saanut hoitajilta yhtään 1-arviota, kun taas minulla oli objektiivisempi ote arviointiin, sillä kritiikki ei kohdistunut minuun edes välillisesti.
 • Backman, Torgny Richard Jr (2022)
  The intensification of agriculture is one of the main drivers of biodiversity loss worldwide. One of the intensification shifts has occurred from cattle grazing on biodiversity-rich semi-natural grasslands to ceased grazing or grazing on cultivated species-poor grasslands. While the effect of different grazing pressure on biodiversity in semi-natural grasslands has been studied extensively, little is known of how current grazing regimes on cultivated grasslands affect biodiversity and ecosystem services in different farming systems. Here, we investigated how arthropod abundance and potential ecosystem services are related to varying grazing pressure on cultivated grasslands at conventional and organic farms with meat or dairy production. We sampled aerial arthropods with sticky tape traps in four land-use types within the farms. Relative arthropod abundance was derived from the tapes using an imagery analysis, and the numbers of pollinators and predators from 4 taxonomic groups were counted. The results showed no difference in the relative arthropod abundance in relation to grazing pressure, but there was weak evidence for higher predator abundance at low and high grazing pressure. The relative arthropod abundance showed a positive trend in organic farms. However, pollinator abundance was higher in conventional farms, and predator abundance did not differ between farming systems. Land-use type was related to the occurrence of predators and pollinators: both groups had the lowest abundance in farmyards compared to cultivated pastures, silage fields, and cereal crop fields. Predator numbers were also higher in silage fields than in the other land-use types. However, there was no significant interaction between land-use types and farming systems in their effect on the arthropod groups. The results suggest that grazing pressure on cultivated grasslands has a minor or negligible impact on arthropod abundance in the two commonest farming systems. However, the effect of farming systems on relative arthropod abundance might be obscured by low sample sizes, high abundance of only a few species, and other variables not included here, such as the use of manure or pesticides. In addition, pollinators included only two taxonomic groups, potentially leading to results not applicable to all pollinators. Consequently, more large-scale studies with higher sample sizes and the inclusion of arthropod diversity and data on the key on-farm practices and landscape structure are needed to disentangle the relationship between biodiversity and grazing on cultivated grasslands in Finland.
 • Aro, Niilo (2022)
  With the growth and concentration of urban areas, methods for minimizing the impacts of fragmentation and habitat loss on biodiversity are needed. Spatial Conservation Prioritization (SCP) methods, which holistically assess the connectivity of urban areas, provide an effective tool for prioritizing conservation efforts, but producing these analyses require large amounts of high-quality data on e.g., the spatial distribution of biodiversity features in the area. An index-based approach is a simpler way to evaluate the ecological quality of single corridors, and could be a cheaper alternative to SCP methods, especially in cases where prior environmental data is limited or there is a frequent need for new analyses. In this study, I created an index-based method to evaluate the ecological quality and functionality of wildlife corridors. The three-step approach included a literature review on factors affecting the functionality of wildlife corridors as well as the building and testing of the index. The main objective in creating the index was to provide a tool that is easy to use and interpret, and that could be used in decision-making to minimize human impact on nature. The index is based on scientific literature and provides information on the ecological functionality of wildlife corridors in facilitating the dispersal of organisms. From the literature review I identified certain key elements of functionality for wildlife corridors. These elements included sufficient width of the corridor to form an undisturbed core habitat, the absence of barriers and disturbance within the corridor and the connectivity of the corridor habitat itself. When tested on fictitious example corridors, the index was able to differentiate wildlife corridors according to their ecological quality. To further test the index, it was applied on a real-world wildlife corridor located in Uusimaa as a case study. The index was found to be effective on evaluating the ecological functionality of wildlife corridors, but further development needs were also discovered. The most important next steps are to fine-tune the parameter values given to factors hindering dispersal (resistance values) based on an extended literature review, and systematic testing on real-world corridors to spot irregularities and possible mistakes. At its current state the index can be used to identify features that impede or promote the ecological functionality of the corridor, even without extensive prior inventories on the areas’ biodiversity features.
 • Levo, Martti (2023)
  Climate change is applying pressures to plant populations, which must adapt or move to retain fitness. A changing climate highlights the need for us to understand the potential that species possess to evolve in addition to any plastic responses. Approaches that allow the study of contemporary evolution, such as resurrection studies, have the capacity to provide insights into the responses of populations to these changes. In this resurrection experiment, seeds from seven populations of Hypericum perforatum collected from the UK and France, and their historic counterparts, were grown and subjected to four temperature treatments. Three traits were measured and compared between historic and contemporary populations: date of flowering, average seed weight and flower abundance. I found that temperature influenced date of flowering and flower abundance, leading to an overall earlier flowering time and an overall decrease in flower abundance with increase in temperature. The only significant difference between historic and contemporary populations was found in flower abundance - where, whilst flower abundance declined with increasing temperature, contemporary populations produced proportionally more flowers than historic populations per degree of temperature increase. These results suggest that plasticity allows this species to adjust its flowering phenology to retain fitness in warmer conditions but that evolution during the past decades may have selected for a decreased flower abundance at higher temperatures. These findings contribute to our overall understanding of how species have and will react under climate change, as we try to disentangle the roles that plasticity and evolution play in enabling populations to retain fitness under changing conditions.
 • Turunen, Ossi Artturi (2022)
  Life-history decisions, and trade-offs, are affected by resource acquisition, which can vary among individuals, and during the life cycle of an individual. In Atlantic salmon (Salmo salar) many life-history decisions, such as age-of-maturity, are strongly associated with two genomic regions, vgll3 and six6. Previously, these genomic regions have been associated with food acquisition in adult sea-run Atlantic salmon; however, this has not yet been studied in juvenile salmon. Furthermore, population density strongly affects the food availability of juvenile salmon through resource competition. Here, using controlled crosses reared in semi-natural stream conditions, I investigated the effect and relationship of life-history genetics and population density on juvenile Atlantic salmon food acquisition. Stomach contents from 148 juvenile Atlantic salmon were quantified for their prey item composition, total number of prey items and dry weight, and environmental and genetic basis of food acquisition were analysed using mixed effects models. Late maturing six6 genotype fish had higher stomach-content dry weights and fuller stomachs than early maturing individuals, in low densities. Furthermore, low density fish were of better condition and had higher growth rates than high density fish. There was no association between six6 and vgll3 genotypes and food acquisition in high densities. The results support the existing knowledge of the negative effect of increasing population density on juvenile Atlantic salmon growth and condition. Furthermore, the density dependent association of six6 and food acquisition suggest a trade-off between early maturation and maximised food acquisition.
 • Back, Meri (2023)
  Cities are novel and fragmented environments that offer a wide range of habitats and resources for urban dwellers, such as birds. Previous work shows that the size and vegetation structure of urban forest patches and parks play an important role in urban bird abundance and diversity. The aim of the thesis was to find out the role of major urban greenspaces and which local and landscape-scale drivers in the urban greenspace network are influencing bird species richness and composition in the city of Lahti. A breeding bird survey was conducted in Lahti, including 60 survey points and 15 urban greenspaces. A total of 41 bird species were observed, and the most common species were Fieldfare, Common Chaffinch, and Great Tit. On the local-scale, the size of trees was positively correlated with bird species richness, indicating that bigger and older trees support higher bird diversity in urban greenspaces. On the landscape-scale, I found that the size of the greenspace, its distance to the urban continuum border, and the amount of green neighbouring the greenspace were the significant drivers explaining bird species richness. The findings indicate that both local and landscape-scale drivers are significant for urban bird communities in Lahti. Furthermore, to better understand the resources that urban communities need, a comprehensive study of different urban dweller species is important – not just the few sensitive species – to achieve effective management. Urban greenspaces host most of the urban bird species in the city; thus, it is important to preserve these urban greeneries as well as protect the green areas around the city proactively to sustain them while the urban development continues sprawling.
 • Mickos, Kasper (2024)
  Itämeri ja Suomenlahti ovat voimakkaan ihmisvaikutuksen alaisena, mikä on aiheuttanut suuria muutoksia monissa kalapopulaatioissa. Tästä huolimatta tieto rantavyöhykkeen kalaston tilasta näissä olosuhteissa on vähäistä ja paikoittaista: tietoa niiden pitkän ajan kehityksestä 2000-luvun Itämeressä ei ole. Tutkin touko-syyskuussa 2023 rantavyöhykkeen kalastoa poikasnuottaamalla Hangon Tvärminnessä, läntisellä Suomenlahdella. Selvitin kalojen runsauden alueella laskemalla sekä kalojen määrän pyyntiponnistusta kohti että kalaston yksilötiheyden. Kartoitin kalaston lajikoostumuksen laskemalla lajien suhteelliset runsaudet, sekä laskemalla ajallisia ja alueellisia diversiteetti-indeksejä. Vuodenaikaisvaihtelua selvitin vertailemalla kuukausittaisia saaliita, sekä arvioimalla poikasten määrän ajallista vaihtelua. Vertailemalla tuloksiani tietoihin vuodelta 1992 tutkin kalastossa tapahtuneita pitkän ajan muutoksia. Kalojen runsaus romahti yli 90 % vuodesta 1992 vuoteen 2023. Yksilömäärän lasku koski lähes kaikkia lajeja, ollen rajoittumatta sellaisiin, jotka suosivat tiettyjä ympäristön olosuhteita. Vuoden 2023 saaliissa oli kolme uutta lajia, kun taas kymmentä vuonna 1992 esiintynyttä taksonia ei havaittu. Runsaimmat lajit 2023 olivat kolmipiikki (Gasterosteus aculeatus L., 1758), salakka (Alburnus alburnus L., 1758), liejutokko (Pomatoschistus microps Krøyer, 1838) ja hietatokko (Pomatoschistus minutus Pallas, 1770), jotka muodostivat yli 90 % saaliista. Silakka (Clupea harengus membras L., 1761), kilohaili (Sprattus sprattus L., 1758) ja ahven (Perca fluviatilis L., 1758) olivat erittäin runsaita 1992 mutta erittäin harvassa 2023, kun salakan määrä taas kasvoi yli kaksikymmenkertaisesti. Poikasten ilmaantuminen runsaissa määrin tapahtui kuukautta myöhemmin vuonna 2023, todennäköisesti johtuen kylmemmistä alkukesän lämpötiloista. Kalamäärän romahdus on todennäköisesti seurausta sekä vuosittaisesta poikasmäärän vaihtelusta että kalojen vähenemisestä pitkällä aikavälillä. Silakan, kilohailin ja ahvenen vähäiset määrät johtuvat todennäköisesti poikasmäärän vuosittaisvaihtelusta, joskin tämän varmistaminen vaatii vuosittaisia mittauksia. Salakan määrän runsas kasvu viittaa rehevöitymisen ja vesien lämpenemisen vaikutukseen. Tulokseni korostavat tähän mennessä huonosti tunnettujen pitkän ajan muutosten laajuutta Itämeren rantavyöhykkeen kalastossa.
 • Lindgren, Susan (2023)
  Artificial light at night (ALAN) is an emerging environmental problem, originating from e.g. street lightning and infrastructure. It has been found to alter the behavior of many organisms and thereby influence community composition and ecosystem functions. However, most studies on the impact of ALAN on wildlife and the environment have focused on terrestrial ecosystems, while aquatic ecosystems have received less attention, yet are increasingly exposed to artificial light. Gammarus species are amphipods commonly found in freshwater and estuarian ecosystems across Eurasia and North America. They are key components of ecosystems in recycling nutrients and serving as a food source for other species. They are night active and, hence, vulnerable to ALAN. Earlier studies show that ALAN increases their predation risk and induces physiological stress. However, no study has assessed the impact of ALAN on mating behavior, although mating success is a key fitness component that influences population dynamics. Gammarus pulex is a common freshwater detritivore where females are receptive for a short period and males compete for females and then guard them through amplexus, precopulatory guarding. The aim of this master’s thesis was to study if and how ALAN affects the mating behavior of the G. pulex, and if this depends on the presence of male-male competition for females. G. pulex, individuals were collected from a stream in Helsinki and exposed to control (natural light conditions) or ALAN in the absence or presence of male competition, eight treatment combinations in total, for one week under laboratory conditions. In each trial, one female and either one or two males were placed into a tank – in the absence or presence of ALAN – and their behavior recorded for ten minutes, including active time, contact between the sexes, and pair formation and separation. The results show that ALAN influences both night and day mating behaviour, but that the effect depends on the presence of male competition. ALAN had no impact on activity during the night, while male competition decreased it. During the day, ALAN decreased activity, but male competition counteracted and increased activity. Number of contacts between female and male(s) was only impacted by male competition during the night, but by both ALAN and male competition during the day; ALAN reduced contact time during the day in the absence of male competition, while male competition increased contact time. Pair formation was negatively affected by ALAN during the night, while male competition increased formation. Pair separation was higher under ALAN during the day, independent of male competition, but unaffected at night. These results indicate that ALAN causes a carry-over effect, with light conditions during the night influencing mating behaviour during the day. This is most likely through physiological changes incurred during the night because of the artificial light, such as increased stress levels. Further studies should assess how ALAN impacts mating behavior when many individuals are present, as G. pulex is more choosy in mate selection at higher population densities. Follow up studies are also needed to determine if the effect of ALAN depends on the colour of the light, as found for other organisms, as such information is needed in conservation work aiming to reduced negative effects of ALAN on ecosystems through the development of environment friendly lighting systems. Regarding the consequences of the change in mating behaviour when exposed to ALAN, this could alter population dynamics. Given the key ecological role of the species in ecosystems, this could lead to changes in nutrient recycling and the structure of food webs. Considering that the presence and intensity of ALAN is expected to increase in the future, it is of great importance to assess its effects on organisms, not only during the night but also during the day through carry-over effects, as indicated by the present study.
 • Johansson, Niko (2024)
  The taxonomy of the green macroalgal genus Monostroma is poorly known in the Baltic Sea region and worldwide.Two species of Monostroma are currently reported from the Baltic Sea: the cosmopolitan spring species Monostroma grevillei and a proposed endemic, free-floating summer species Monostroma balticum. However, previous work has highlighted the unclear taxonomic status of M. balticum, and some consider it a growth form of the cosmopolitan species M. grevillei or a monostromatic growth form of Ulva spp. No molecular data exists of M. balticum, and the morphological characteristics distinguishing this species from M. grevillei and similar species are unclear in the literature. The aim of this thesis is to explore the taxonomic status of M. balticum by firstly systematically reviewing the historical and contemporary literature, including the original description, to illuminate the current morphological circumscription of M. balticum and related species. Secondly, using DNA barcoding based on the tufA -marker, fresh collections of foliose monostromatic green algae from the Baltic Sea region are identified molecularly and put into an evolutionary context using phylogenetics. Thirdly, novel plastid genomes are produced from monostromatic green algae to explore the genomic features of these algae and to see if they aid in species delimitation or phylogenetic approaches. Based on the literature review, the morphological and ecological features used in specimen identification currently (micromorphology, free-floatingness and occurrence in summer) may not be enough for accurate identification, and especially the micromorphological features are quite vaguely described in contemporary literature making their use difficult in practise. All monostromatic specimens collected are identified using DNA barcoding as either M. grevillei, Kornmannia leptoderma or Ulva intestinalis, and those specimens mostly resembling the original description of M. balticum are recovered as U. intestinalis. Plastid genomes were produced from M. grevillei, K. leptoderma and U. intestinalis, from the latter species separate genomes were generated from a typical tubular-morphology specimen as well as a “M. balticum”-morphology specimen. M. grevillei and K. leptoderma plastids were unusual in being large, inflated by many introns and intrageneric regions and having many rearrangements. Produced U. intestinalis plastomes are similar and resemble previously published Ulva genomes. The accurate identification of M. balticum -like specimens is discussed, and for future work DNA barcoding is suggested to be the main tool for specimen identification. This thesis provides evidence towards a previous hypothesis that M. balticum is not a distinct species but a specific growth from of U. intestinalis. Investigating historical herbarium specimens, including original material, using molecular methods is proposed to verify if M. balticum should be synonymised formally with U. intestinalis. The potential drivers of the shift in growth form of U. intestinalis are discussed. Finally, the plastid genome landscape in these foliose green algae is discussed.
 • Schach, Julian (2024)
  Phylogenetics is the study of the evolutionary history of life on Earth, which has shifted from relying on morphological characteristics to molecular data with the advancements in sequencing technology. Understanding Earth's biodiversity is crucial, as it has important implications for conservation, ecology, and evolution. Speciation occurs when barriers restrict gene flow between previously interbreeding populations. One such barrier may be endosymbiotic bacteria, like Wolbachia, which can manipulate host reproduction and create incompatibilities between host lineages. Wolbachia is widely distributed among arthropods and is the most common endosymbiont of insects. The bacterium is known to alter its hosts' biology, serving as a master manipulator of reproduction. Wolbachia-induced phenotypes can lead to the divergence of host lineages and speciation events. The genus Cotesia (Hymenoptera: Braconidae: Microgastrinae) is a highly diverse group of parasitoid wasps, where several species parasitize Melitaeini butterflies, including two cryptic species complexes. The current phylogenies of these species are 20 years old and need an update, as they were built with few markers and contain unresolved nodes. Wolbachia has been observed in this system, but its role remains largely unexplored. In this study, I aim to reconstruct the phylogeny of Cotesia species parasitizing Melitaeini butterflies, using two mitochondrial markers and eight nuclear markers to update our understanding of the differentiation of the cryptic Cotesia species. Additionally, I screened the specimens for Wolbachia to determine its possible role in shaping the Cotesia host phylogeny. I expect different Cotesia lineages to carry divergent Wolbachia strains or have different infection statuses (infected vs. uninfected). With fresh Cotesia specimens collected from various locations in Europe, I amplified and sequenced two mitochondrial markers (16s, COI) and eight nuclear markers (18s, 28s, CfCN, CfEN, EF1A1, LwRh, SLD5, TCEB) for phylogenetic analysis. The phylogenetic analysis revealed two main clades: Clade A, where Cotesia acuminata forms a polyphyletic group, and Clade B, where Cotesia melitaearum forms a monophyletic group. Wolbachia was detected only in one species, Cotesia melitaearum Sp. G, where the strain has persisted for over 20 years. The strains infecting Cotesia belong to supergroup B and are all closely related. The close relationship and low infection rate suggest that Wolbachia is not responsible for the original divergence but may play an ongoing role in restricting gene flow between species. The updated phylogeny is in concordance with the previous works but also strengthens our understanding of the relationships within Clade B. Further work is required to resolve some relationships within Clade B and understand the cryptic species' divergence.
 • Ahti, Ella (2023)
  Carnivores all around the world are struggling as a result of increased anthropogenic activity. In many areas, human-carnivore conflict is a main driver of this struggle, driven by environmental challenges and leading to negative results for both people and the wildlife. The natural habitat of most carnivore species is also disappearing fast, which can lead to population decreases and even local or global extinctions of some of the world’s most recognised carnivores. Carnivores have high ecological and cultural significance, and therefore it is vital to understand how these challenges are affecting the different species in various environments. Even though the struggle of carnivores is widely recognised, it has not been widely studied in all parts of the world. In my thesis I study how large carnivores in Sibiloi National Park, northern Kenya, are responding to a quickly increasing anthropogenic pressure in the area. Together with the Daasanach, camera traps were used near bomas for a timespan of three years to discover which species are still habiting this rapidly evolving landscape. I assumed that because of the different robustness at which different carnivore species are able to respond to environmental changes, the most commonly observed species would be the ones that have previously been often seen in the area by the Daasanach and researchers and exhibit a generalist behaviour towards prey and habitat preferences, such as the spotted hyena (Crocuta crocuta). In total I observed over 20 different mammal species out of which 6 were chosen as the focal carnivore species due to the higher amount of interactions they typically have with the people and their livestock. In addition I focus on the possible ecological and behavioural adaptations of the focal species, especially daily activity patterns near the bomas and seasonal variation of encounter rates. These results help us understand how carnivores have adapted to the changing landscape of Sibiloi where human-carnivore conflict has been increasing in recent years. My first hypothesis is that carnivores have become more nocturnal around the bomas than they would be in a completely natural habitat with little anthropogenic pressure to reduce the risk of being harmed by humans. I also hypothesise that there are more carnivores present during the dry seasons (June-September and January-February) due to the decrease in wild herbivores that forces the carnivores near the bomas. Through statistical analysis I will also study the probability of meeting a carnivore near the bomas. I predict that the frequency at which carnivores approach humans and their livestock will depend on the season and if there are either wild herbivores or livestock nearby. In the end I will discuss what implications the study results can have for the future conservation of Sibiloi National Park and why the discoveries of this study are important for mitigating the increasing conflict between the Daasanach and carnivores.
 • Tuokko, Emmi (2022)
  Nitrogen fixation by Sphagnum mosses in a boreal fen ecosystem Emmi Tuokko Master’s Programme in Ecology and Evolutionary Biology Faculty of Biological and Environmental Sciences University of Helsinki May 2022 Faculty: Faculty of Biological and Environmental Sciences Degree programme: Master’s Programme in Ecology and Evolutionary Biology Study track: Ecology and Evolutionary Biology Author: Emmi Tuokko Title: Nitrogen fixation by Sphagnum mosses in a boreal fen ecosystem Level: Master’s thesis Month and year: May 2022 Number of pages: 34 pages + 4 appendix pages Keywords: nitrogen fixation, Sphagnum, boreal fen, acetylene reduction, diazotroph Supervisor: Dr. Juha Mikola Where deposited: HELDA – Digital Repository of the University of Helsinki Abstract: Ecosystems in the North are heavily constrained by nitrogen (N) and the main pathway of N for plants is biological N2 fixation by Sphagnum mosses. Mosses fix N with either free-living, associated or symbiotic diazotrophs and convert it to a plant-accessible form. This way N2 fixation contributes significantly to the level of photosynthesis and carbon sequestration that these ecosystems can maintain. However, diazotrophs are exposed to large fluctuations in abiotic factors and earlier findings have suggested that to affect the rate of N2 fixed. Only a few studies have focused on boreal Sphagnum-dominated fens and thus, I wanted to figure out what environmental factors control N2 fixation activity in this habitat type. Most of the N2 fixing bacteria are heterotrophs but also methanotrophs have been shown to participate in N2 fixation. Therefore, I tested if methane (CH4) flux was connected to N2 fixation activity. As N is a necessary nutrient for plants, I also wanted to see whether the variation in N2 fixation can explain the variation in plant growth and productivity and on the other hand, if the productivity can explain the rate of N2 fixation by providing more energy. To test these interactions, we established the acetylene reduction assay (ARA) on a fen in Northern Finland to measure, how much N2 is fixed. We also recorded environmental factors (soil moisture, soil temperature, air temperature, relative humidity and radiation), measured CO2 and CH4 fluxes and calculated vascular plant coverage and Sphagnum growth from 20 study plots. I expected to find a correlation especially between soil moisture and N2 fixation because earlier studies have shown it to control the fixation activity the most. I found out that leaf area index (LAI) of vascular plants was explained by N2 fixation. This is a significant finding because it has not been proved before. It supports the earlier findings about the connection between N2 fixation and vascular plant photosynthesis. I also discovered that radiation (PAR) and potential gross primary production (GPP1200) explained the variation in N2 fixation in the first measurement. This shows the dependency of N2 fixation on the energy that photosynthesis provides. Contrary to my predictions, none of the other factors explained N2 fixation or were explained by N2 fixation. Further studies about moss-associated N2 fixation are needed especially in the light of future changes in climate and N deposition. Tiedekunta: Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Koulutusohjelma: Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma Opintosuunta: Ekologia ja evoluutiobiologia Tekijä: Emmi Tuokko Työn nimi: Rahkasammalten typensidonta boreaalisessa suoekosysteemissä Työn laji: Maisterin tutkielma Kuukausi ja vuosi: 5/2022 Sivumäärä: 34 sivua + 4 sivua liitteitä Avainsanat: typensidonta, rahkasammal, boreaalinen, suo, ARA, diatsotrofi Ohjaaja: Dr. Juha Mikola Säilytyspaikka: HELDA - Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto Tiivistelmä: Pohjoisen ekosysteemit ovat erittäin typpirajoitteisia, ja kasvit saavat suurimman osan typestä rahkasammalten biologisen typensidonnan kautta. Sammalet sitovat typpeä joko vapaana elävien tai symbionttisten diatsotrofien välityksellä ja muuttavat typen kasvien käytettävissä olevaan muotoon. Tätä kautta typensidonta vaikuttaa merkittävästi koko ekosysteemin fotosynteesin ja hiilensidonnan tasoon. Diatsotrofit ovat kuitenkin alttiita abioottisten tekijöiden suurelle vaihtelulle, ja aikaisemmat tutkimukset ovat todenneet sen vaikuttavan typensidonnan tasoon. Vain harvat näistä tutkimuksista ovat keskittyneet boreaalisiin minerotrofisiin soihin, joilla rahkasammalet dominoivat, joten halusin selvittää, mitkä ympäristötekijät kontrolloivat typensidonnan aktiivisuutta tällaisessa elinympäristössä. Suurin osa typpeä sitovista bakteereista on heterotrofeja, mutta myös metanotrofien on osoitettu osallistuvan typensidontaan. Sen vuoksi halusin tutkia, onko metaanivuo yhteydessä typensidonnan tasoon. Typen ollessa välttämätön ravinne kasveille halusin myös nähdä, voiko vaihtelu typensidonnan tasossa selittää kasvien kasvua ja tuottavuutta, ja toisaalta, voiko tuottavuus selittää typensidonnan vaihtelua tarjoamalla sille lisää energiaa. Testataksemme näitä yhteyksiä mittasimme typensidontaa asetyleenin pelkistysmenetelmällä Halssiaavalla Sodankylässä. Mittasimme myös ympäristötekijöitä (maan kosteus, maan lämpötila, ilman lämpötila, suhteellinen kosteus, säteily), hiilidioksidi- ja metaanivuota, putkilokasvien peittävyyttä ja rahkasammalten kasvua 20 tutkimusruudulta. Odotin löytäväni korrelaation erityisesti typensidonnan ja maan kosteuden väliltä, sillä aikaisemmat tutkimukset ovat todenneet kosteuden olevan merkittävin typensidontaa säätelevä tekijä. Sain selville, että typensidonta selitti ruutujen välistä vaihtelua putkilokasvien lehtipinta-alassa. Tämä on tärkeä löydös, sillä yhteyttä ei olla todistettu aiemmin. Tulos tukee aiempia löydöksiä typensidonnan ja putkilokasvien fotosynteesin yhteydestä toisiinsa. Ensimmäisten mittausten tulokset osoittivat, että säteily ja potentiaalinen bruttoperustuotanto selittivät typensidontaa. Tämä todistaa typensidonnan riippuvuuden fotosynteesin tarjoamaan energiaan. Vastoin odotuksiani muut tekijät eivät selittäneet typensidontaa, eikä typensidonta selittänyt niitä. Lisätutkimukset sammalten typensidonnasta ovat tarpeen erityisesti ilmastonmuutoksen ja lisääntyvän typpilaskeuman valossa.
 • Pietikäinen, Tia-Marie (2021)
  Ihmisten aiheuttama ympäristönmuutos nähdään nykyään joka puolella maailmassa. Haitallisimmat ihmisperäiset vaikutukset ovat elinympäristöjen heikkeneminen, häviäminen ja pirstoutuminen. Muutokset eliöiden ympäristössä vaikuttaa väistämättä niiden elinympäristönvalintaan. Monien eliölajien ohella myös lepakoiden on havaittu herkistyneen ympäristön muutoksen, erityisesti vanhojen metsien häviämisen, vaikutuksille. Tästä syystä ne toimivatkin oivina tutkimuskohteina ympäristönmuutoksen vaikutusten selvittämisessä. Tutkimuksessa selvitin Suomessa yleisesti tavatun lepakkolajin, pohjanlepakon (Eptesicus nilssonii), elinympäristönvalintaa ihmisen muokkaamassa ympäristössä sekä luonnontilaisessa ympäristössä. Tutkimuksessa otettiin huomioon erilaiset ympäristömuuttujat mutta myös kauden sisäinen vaihtelu aktiivisuudessa eri kuukausien välillä. Tutkimusalueeksi rajattiin koko pääkaupunkiseudun kattava 400 km2 kokoinen alue, joka kattoi osan Helsingistä, Vantaasta sekä Espoosta. Koko tutkimusalue jaettiin viiteen ympäristöluokkaan: vanha metsä, talousmetsä, maatalousalue, esikaupunkialue ja kaupunkialue, joiden jokaisen oli tarkoitus edustaa erilaista ihmisperäistä ympäristönmuutosta. Tutkimuksessa oletettiin, että ympäristöluokista esikaupunki olisi ollut eniten käytetty ympäristöluokka ja kaupunki sen sijaan vähiten käytetty. Lepakoiden aktiivisuuden seuranta toteutettiin bioakustista ääniaineistoa keräämällä AudioMoth-passiividetektoreja käyttäen. Tutkimuksen tilastoanalyysit koostuivat kahdesta pääanalyysistä: spatiotemporaalinen analyysi sekä ympäristöanalyysi. Analyyseillä pyrittiin selvittämään pohjanlepakon riippuvuutta habitaatista sekä erilaisista ympäristömuuttujista. Spatiotemporaalisessa analyysissä aktiivisuudessa havaittiin eroja ympäristöluokkien ja kuukausien välillä. Ympäristöluokista vanhoissa suojelluissa metsissä aktiivisuus oli kaikkein suurinta. Lepakkoaktiivisuus oli korkeimmillaan elokuussa. Ympäristöanalyysiin valituista ympäristömuuttujista rakennusten lukumäärä, lehtipuiden latvuspeittävyys ja etäisyys vesistöön vaikuttivat pohjanlepakon aktiivisuuteen eniten. Tulokset viittaavat siihen, että pohjanlepakko kykenee käyttämään hyvinkin moninaisia elinympäristöjä, mutta hieman vaihtelevalla intensiteetillä. Kuitenkin vähintään yhtä merkittävä, ellei jopa merkittävin aktiivisuuteen vaikuttava tekijä oli oletettavasti kauden sisäinen vaihtelu ympäristössä sekä pohjanlepakon käyttäytymisessä. Tulosten perusteella vanhoja suojeltuja metsiä voidaan pitää tärkeimpänä elinympäristönä pohjanlepakolle. Sen sijaan esikaupunkialueet voitaisiin alhaisen aktiivisuuden perusteella nähdä vähiten sopivaksi elinympäristöksi pohjanlepakon kannalta. Vaikka tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että pohjanlepakko kykenee esiintymään myös alueilla, joissa ihmisperäinen häiriö on vahvasti läsnä korostavat ne lepakoiden kannalta tärkeiden habitaattien, kuten vanhojen suojeltujen metsien, säilyttämisen merkitystä.
 • Lintulaakso, Kari (2006)
  Paleoekologia tutkii fossiloituneita kasveja ja eläimiä ja niiden suhdetta ympäristöönsä. Se on yksi niistä tutkimusaloista, joka pyrkii selvittämään kuinka esimerkiksi nisäkäsyhteisöjen rakenne on muuttunut aikojen kuluessa ympäristön ja muiden pitkäaikaisten muutosten seuraksena. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko kehittää menetelmä, joka voisi muutamalla nisäkkäisiin liittyvällä perusmuuttujalla, kuten niiden liikkumistavalla ja ravinnolla, määrittää nisäkäslajien muodostaman yhteisön rakenne sekä sen, ovatko nämä rakenteet erilaisia eri elinympäristöjen kesken. Mikäli menetelmä toimisi nykyisten nisäkäslajien tiedoilla, voisi sitä kehittää myös paleoympäristöjen ennustamiseen. Tutkimukseen valittiin kaksi menetelmää nisäkäsyhteisöjen muodostamiseksi. Ensimmäinen menetelmä pohjautui itseorganisoituvaan kartta-algoritmiin (SOM, Self-Organizing Map). Toinen perustui nisäkkäiden ryhmittelyyn liikkumismuodon ja ravinnon perusteella. Kaikki tutkimukseen valitut muuttujat olivat sellaisia, että niitä voidaan käyttää myös paleontologisissa aineistoissa. Ensimmäisen menetelmän tuloksena voidaan todeta, että itseohjautuvan kartan käyttö nisäkäsyhteisöjen muodostamiseen ei ollut toimiva. Muodostuneet yhteisörakenteet olivat hyvin abstrakteja ja niitä oli vaikea selittää. Itseohjautuvien karttojen käyttö soveltui kuitenkin muiden rakenteiden, kuten nisäkkäiden ravintoryhmien luokitteluun. Toisen menetelmän tulokset osoittavat, että on mahdollista erottaa suurin osa maalla olevista pääelinympäristöistä niillä nisäkäsyhteisöjen rakenteilla, jotka muodostettiin lajien liikkumismuodolla ja ravinnolla. Näillä kahdella muuttujalla muodostui merkitseviä eroja eri nisäkäsyhteisöjen välillä. Nämä yhteisöt toimivat hyvin myös eri pääelinympäristöjen indikaattoreina. Osoittautui, että useassa tapauksessa alueilla, joilla oli samankaltaiset ympäristöolot, vaikka sijaitsivatkit eri mantereilla, oli samankaltaiset nisäkäsyhteisöt. Jälkimmäistä menetelmää voidaan kehittää edelleen ryhmittelemällä nisäkäsyhteisöjä myös muiden muuttujien avulla. Näitä muuttujia voisivat olla esimerkiksi nisäkkäiden koko sekä hampaiden rakenne. Kehittämällä algoritmeja, jotka laskevat erikseen elinympäristöjen indikaattoreita ja myöhemmin yhdistävät niitä voisi muodostaa vielä tarkemman mallin elinympäristöjen ennustamiseen.
 • Kupiainen, Maiju (2024)
  As a result of habitat degradation, prey depletion, and human-wildlife conflict, African lion (Panther leo) population has been decreasing rapidly in the past decades. Via top-down regulation, lions maintain trophic balance by controlling herbivore populations, and consequently affecting vegetation. Due to their important role in ecosystems, reintroducing lions to small, fenced reserves has become an increasingly important tool in biodiversity conservation and ecosystem restoration, especially in South Africa. However, introducing lions into small systems can negatively affect prey populations as well as smaller carnivores if lion populations are not actively managed, and these impacts can vary depending on prey selection of introduced lions. Prey selection of lions provide valuable information for managers, but currently the knowledge of the impacts of population management on the diet of lions is very limited. Therefore, with this study I was aiming to investigate the influence of sex and management interventions, such as lion removals and introductions, and group size control on the prey preferences of lions in a small, fenced reserve. The study was conducted by using long-term data from the past 30 years on the lion population in the Munywana Conservancy in South Africa. In particular, I used the data on lions’ diet and their history (including management interventions and group sizes), and data on prey abundances. First, I used Jacob’s index to determine prey preferences and specific prey selection of Munywana’s lions in general, per lion unit per year, as well as per sex and lion unit size. Eight main prey species (nyala, warthog, giraffe, wildebeest, impala, kudu, zebra, buffalo) of lions in Munywana were considered in this study. To evaluate the influence of management interventions, group size, and sex on the prey preferences of lions, I used generalized linear mixed models with zero-inflated beta-regression at the level of whole Munywana and at the level of lion unit. Lastly, I used chi-square test to evaluate the impact of lion origin by comparing the diets of introduced and native lions, and to determine whether population management has longer term impacts on prey selection by comparing within lion unit variation in prey selection across years. It was observed that lions are not opportunistic feeders, and they had overall strong prey preferences: some prey species were fed upon more often than others regardless of the abundance of the available prey species. The most preferred prey species in Munywana were warthog and wildebeest, followed by giraffe and zebra, while impala, nyala, and buffalo were generally avoided. The results of this study showed that lion management interventions and lion origin have independent impacts on prey preferences even when sex and group size were accounted for. Introduction of new lions resulted in higher preference for wildebeest and zebra, and lower preference for warthog and nyala, while introduced lions preferred kudu, giraffe, buffalo, and wildebeest significantly more compared to native lions. Sex and group size also had an impact on prey selection: the preference for zebra increased as group size increased, and male lions preferred giraffe, warthog and nyala more compared to female lions, and the removal of male lions resulted in decreased preference for zebra and giraffe. The results of my study supported hypotheses that lion management interventions, lion origin, group size, and sex have an impact on prey selection, but the most significant factors differed between prey species. In addition, the interaction between management interventions, and sex, and their impact on population characteristics of lions appeared to be extremely important, but due to limitations in the data, the relationship between lion translocations, changes in group compositions, and their results in prey choices could not be assessed in a required detail, highlighting the importance for further investigations. My findings reflect the importance of taking prey selection of the apex predator into consideration when planning management interventions and reintroduction projects since it has a potential to substantially alter prey populations, and indirectly vegetation. However, prey selection is a complex process consisting of several factors and their interactions, and therefore further research would be required to enhance our understanding of this process. Management of lion populations is essential in small, fenced reserves, and wider understanding of the impacts of management interventions on the prey preferences would allow conservationists to create better management plans and ensure effective predator conservation as well as the long-term sustainability of predator-prey systems.
 • Colino Barea, Adrián (2024)
  Bamboos are very relevant for ecosystem dynamics in tropical and subtropical forests worldwide. Madagascar holds 35 endemic species of woody bamboo, mainly found in forested areas. Six species of bamboo lemurs endemic to the island are highly specialized to exploit such bamboo species. Bamboo lemurs are highly threatened with extinction, and recent translocations of individuals to protected areas have failed, resulting in the death or emigration of all translocated individuals. The distribution, dynamics, and conservation status of the bamboo species they depend on is poorly known, while rising deforestation rates and direct exploitation of bamboo present important threats. Remote-sensing techniques, used often to map vegetation classes over large scales can potentially be used to map the extent of bamboo in a forested area, given the distinct structural and phenological characteristics of these grasses. In this study, I integrated ecological and remote sensing approaches to understand the diversity of bamboo species in the Ranomafana region of Madagascar, and to determine whether their distribution can be mapped through remoted sensing, if their occurrence is limited to particular habitat types, whether the national park presents suitable patches of bamboo for bamboo lemurs, and whether vegetation changes over the last 15 years have diminished the potential availability of bamboo in the area. I conducted an expedition to Ranomafana National Park (RNP), in south-eastern Madagascar, in November 2023, and collected 123 vegetation plots, including 45 plots revisited after an expedition in 2008. I used this field data to train a random forest classifier conducting supervised classifications based on Sentinel-2 imagery. I used these classifications to map the extent of different vegetation types and two genera of bamboo in RNP and its surroundings and evaluated their spatial and temporal distribution. The classification model accurately predicted the distribution of genus Cathariostachys, an endemic giant bamboo which is the main food source for bamboo lemurs in Ranomafana. Plots with Cathariostachys grew in the highest densities of all bamboo assessed in the field plots, and its distribution was projected over secondary and degraded forest areas, including areas outside RNP. Instead, the distribution of the endemic climbing bamboo of genus Sokinochloa, a secondary food source for bamboo lemurs, was captured with lower accuracy, mostly in the forested areas inside RNP, where it grew in low densities in the field plots. Comparing forest extent based on remote sensed classifications from 2008 and 2023, I show that a big proportion of forest has been lost in unprotected areas. RNP provided protection against forest loss, but the promotion of primary forest conservation and the disturbances through illegal activities are likely not providing habitat to secondary forest dwelling Cathariostachys bamboo. Small, sparse Sokinochloa patches within the continuous forest can assist bamboo lemur connectivity when moving through clustered patches of Cathariostachys. Nonetheless, because bamboo lemurs are affected by poaching in unprotected areas, the availability of good-quality Cathariostachys bamboo stands inside RNP is crucial for their conservation. However, no evidence of sexual reproduction or establishment of new patches of Cathariostachys was found in the field. Therefore, habitat restoration measures focused on securing new growth of this bamboo genus inside RNP could have a great impact on the conservation of bamboo lemurs. The success of such conservation measures could be assessed remotely with the mapping model developed in this study.
 • Heidbreder, Patrick (2022)
  Hybridization between species is widespread across the tree of life and plays a role in adaptation, speciation and evolution. A critical component of hybridization is the compatibility of the combining genomes. Mechanisms that create incompatibilities, such as transposable element (TE) activity, are thus central to understanding and predicting the evolutionary effects of hybridization. The genomic shock hypothesis posits a burst of TE activity in hybrid genomes due to the uncoupling of TEs and their silencers. While many studies on this topic have focused on laboratory hybrids, there is relatively little data for wild hybrid populations, especially in non-model species. Here, I take advantage of a recent (< 50 generations ago), natural, and replicated hybridization events between two wood ant species, Formica aquilonia and F. polyctena, to test for increased TE abundance in hybrids. Analyses of whole genomes (N total = 99) from both parental species and three hybrid populations revealed significantly more total TE copies in all hybrid populations compared to each parental species, and this partly remained after controlling for genome size, suggesting TE reactivation in the hybrids. LINE, DNA, and LTR elements, as well as multiple new and unclassified repeats, contributed most to the observed increase. However, I also found concurrent increases in satellite DNA copies in hybrids, suggesting heterochromatin expansion after hybridization. So while the observed TE-copy number increase I have detected is consistent with the genomic shock hypothesis, additional work is required to demonstrate and fully characterize TE reactivation in hybrids. Overall my work contributes to our understanding of the effects of hybridization on TE reactivation, satellite DNA abundance, and genome size evolution in natural populations.
 • Hämäläinen, Lotta (2023)
  Norway rats are common commensal species across the world. Despite their long history with humans, the ecology of urban rats is still relatively unknown. Which is why in my thesis, I model the population dynamics of wild urban rats of Helsinki using trap data from a professional pest management company. To protect the privacy of the company’s customers, the data are on the scale of postal code areas. Using a generalized linear mixed model, I investigate several different factors that might affect rat populations. As the data come from a pest management company, trapping factors need to be considered. Other factors include environmental, such as the proportion of parks or the type of sewer present in the postal code area. But as urban rats live in cities, anthropogenic factors such as human density and income matter too. In the span on seven and half years, 8 415 rats were trapped all across Helsinki, in some places more than others. Of all the factors only the trapping factors along with household median income were significant. Median income was negatively associated with trapped rats, so more rats were trapped in areas with lower income. Future studies should try to uncover for what unknown factor income acts as a proxy for.
 • Rossinyol Fernàndez, Aina (2023)
  Driven by the growing world population and increased food demand, the conversion of natural habitats into agricultural lands is occurring at an unprecedented rate. This is in turn the leading driver of the current biodiversity crisis, particularly in tropical forest areas characterised by prominent species diversity. Due to an accelerating cash-crop expansion, the once forest-savannah landscape of Northern Guinea-Bissau is now notably occupied by cashew orchards, in addition to scattered forest patches and floodable rice paddies. So far, it remains unknown how these kinds of human-modified landscapes can sustain mammal species over contrasting seasons, and how the habitat use varies across feeding guilds. To address this gap, this study aimed to understand how medium-sized mammals make use of mosaic-like landscapes in Northern Guinea-Bissau by considering the interactive effects of (1) habitat type: forest patch, cashew orchard and rice paddy and (2) season: before (June-July 2022) and after (October-November 2022) the peak of the rainy season. To do so, in each of the two seasons we conducted a 30-day consecutive camera-trap survey across seven landscapes, each of which comprised the three habitat types, amounting to 21 sampling sites. I evaluated mammal species richness, abundance (number of records) and composition across habitat types and seasons at the assemblage-level and discussed the species-specific habitat dependency. I further analysed species abundance across four feeding guilds: carnivores, insectivores, herbivores and omnivores. Based on a sampling effort of 1200 camera-trap days and 940 records, I identified 21 mammal species from 10 families and five orders. At the assemblage-level, species richness and abundance were similar between habitat types, but higher after the peak of the rainy season, except for rice paddies. Forest and cashew habitats shared similar species composition, which differed from rice paddies. Habitat-dependent species were found in each of the habitat types. At the feeding guild-level, in both seasonally periods carnivores and insectivores were less abundant in cashew orchards, while omnivores were more abundant. The results demonstrate that habitat conversion is likely to disrupt the functional structure of mammal assemblages. Maintaining heterogeneous landscapes, including both forested and open-area habitats, is crucial to maximize the integrity of mammal assemblages in Northern Guinea-Bissau. These findings can be used as baseline information in effective conservation measures in Guinea-Bissau and other tropical regions undergoing rapid conversion for cashew cultivation.