Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Back, Alexandra"

Sort by: Order: Results:

  • Back, Alexandra (2020)
    Den politiska kommunikationen består av ett dynamiskt samspel mellan de politiska aktörerna, allmänheten och medierna och de är alla sammankopplade. I takt med att medierna har fått ett starkare fäste i vårt samhälle har vi också fått medialisering, det vill säga att vi följer mediernas logik. Vi följer mediernas logik för att få utrymme i medierna. Personifieringen i politiken i sin tur sker av att medierna väljer att plocka upp människor istället för sakfrågor. Inom politiken handlar det dessutom om att partiordförandena har fått en större betydelse, de ska locka väljare till val och de ska också vara ansiktet utåt, när det kommer till allt mer nyckfulla och rörliga väljare. Den teoretiska delen utgår ifrån Arendt och Habermans teorier om det offentliga rummet. Tillsammans med kommunikationsteorier så som personifiering av politiken och Kenneth Asps medialiseringtes bildar de den teoretiska referensramen. Den empiriska delen i avhandlingen studerar hur partiledarna använde sig av det sociala mediet Instagram, under en fyraveckors period fram till valdagen, under riksdagsvalet 2019. Som metod användes kvalitativ textanalys samt visuell textanalys på det insamlade Instagram-materialet. Urvalet kategoriserades både på basen av bild och på basen av texten till bilen i förbestämda kategorier. Partiordförandena, partierna och massmedierna hade alla olika kategoriseringar beroende på vad som undersöktes. Gällande partiordförande var frågeställningen huruvida de använder sig en personlig marknadsföring på Instagram. När det kom till partierna och massmedierna så var frågeställningen om deras inlägg är personifierade och medialiserade. Undersökningens resultat visar på att partiordförandena använder ett personligt sätt att kommunicera och är medvetna om att Instagram är ett forum där de kan använda sig av personlig marknadsföring. Partierna hjälpte också till att lyfta fram partiledarna. Men partierna marknadsför också andra kandidater och partierna lyfter även fram partiets ideologi. Resultatet visar på att de traditionella mediernas Instagram var kandidatfokuserade men de gav väldigt lite utrymme för politik under undersökningsperioden.