Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Brigatti, Elina"

Sort by: Order: Results:

  • Brigatti, Elina (2023)
    Viimesijaisen perustoimeentulotuen väärinkäytösten ehkäisy on yhteiskunnassa korostuneessa intressissä. Hollannissa toimeentulotuen väärinkäyttäjille on mahdollista määrätä tuen takaisinperinnän lisäksi hallinnollinen rangaistusseuraamus. Tässä tutkielmassa analysoidaan hallinnollisen sanktion soveltumista seuraamukseksi toimeentulotukilain 20 §:n toisen momentin tarkoittamista väärinkäytöksistä, jotka koskevat tahallista väärien tietojen antamista tai tahallista ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömistä. Tutkielmassa keskitytään Kelan vastuulla olevan perustoimeentulotuen väärinkäytöksiin. Aiheen tarkastelussa merkittäviä ovat oikeusministeriön asettaman työryhmän muotoilemat hallinnollisten sanktioiden sääntelyperiaatteet sekä perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset, sillä rahamääräinen rangaistus kajoaa perustuslain turvaamaan omaisuuden suojaan. Tutkielmassa kiinnitetään erityisesti huomiota toimeentulotuen asemaan perustuslain 19.1 §:n turvaamana sosiaalisena perusoikeutena sekä sen saajien heikkoon taloudelliseen ja sosiaaliseen asemaan. Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän rinnakkaisuus ja hallinnollisten sanktioiden rinnastuminen rikosoikeudellisiin rangaistuksiin johtavat tutkielmassa lisäksi rikosoikeudellisten periaatteiden analysointiin.