Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Brusila, Eerik"

Sort by: Order: Results:

  • Brusila, Eerik (2023)
    Tämä maisterintutkielma tarkastelee sisällissodan aikaisia väkivaltaisuuksia Mäntsälässä. Tutkielma keskittyy kunnan alueella harjoitettuun väkivaltaan pääosin vuoden 1918 aikana, mutta sivuaa myös muutamaa tapahtumaa vuoden 1919 alkupuolella ja vuoden 1917 loppupuolella. Alueellisesti tutkielma rajautuu silloisen Mäntsälän kunnan alueeseen, mutta siihen on sisällytetty muutama tapahtuma kunnan ulkopuolelta, joiden voidaan katsoa oleellisesti vaikuttaneen Mäntsälän tilanteeseen. Väkivaltaisuuksilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa sekä pahoinpitelyjä että murhia ja tappoja. Lähteinä on käytetty aikalaiskirjoituksia, oikeuden pöytäkirjoja, muistitietoa, sanomalehtiaineistoa ja tekemiäni haastatteluja. Olen hyödyntänyt aineiston analyysissä lähdekritiikkiä ja eri lähteitä yhdistelemällä pyrkinyt saamaan luotettavan kuvan tapahtumien kulusta. Väkivaltaa tarkastellessani olen keskittynyt sen määrään, toteutustapaan, motiiveihin, väkivallan tekijöihin ja väkivaltakoneiston järjestäytyneisyyteen. Tarkoituksena ei ole osoittaa syyllisiä tai sitä osapuolta, joka on harjoittanut enemmän tai julmempaa väkivaltaa, vaan kuvata tapahtumat neutraalisti. Olen tässä tutkielmassa myös kuvannut aikalaisten kokemusta väkivallasta ja sitä, millaiseen tilaan sisällissota jätti Mäntsälän. Tämän kuvaaminen on oleellista, sillä 14 vuotta myöhemmin kunnassa puhkesi Mäntsälän kapina.