Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Eskola, Jenna-Marie"

Sort by: Order: Results:

  • Eskola, Jenna-Marie (2017)
    Tutkielma käsittelee verkossa ilmenevää verbaalista väkivaltaa. Tutkielman tavoitteena on selvittää, löytyykö eräästä internetfoorumin keskusteluketjusta verbaalista väkivaltaa ja jos löytyy, millaista se on. Verbaalista väkivaltaa pyritään paikantamaan etsimällä keskusteluketjusta paheksuvia puheakteja, jotka ovat merkittävä tekijä sen ilmenemisessä. Paheksuvien puheaktien paikantaminen perustuu viestin vastaanottajan tulkintaan eikä puhujan intentioon, kuten pragmatiikassa yleensä. Vastaanottajan tulkinta, toisin kuin puhujan intentio, on analysoitavissa, koska se on yleensä nähtävissä vastaanottajan puhujalle antamassa vastauksessa. Analysoitavat viestit ovat osa aikakauslehti Marie Clairen avoimella keskustelufoorumilla olevaa keskusteluketjua, jonka aiheena on homoavioliittojen hyväksyminen Ranskassa. Foorumi on moderoitu, eli ylläpito kontrolloi keskustelua poistamalla sopimattomat viestit. Keskustelu ajoittuu vuosille 2010– 2014, jolloin samaa sukupuolta olevien avioliiton sallivan lain käsittelyprosessi oli käynnissä. Viestiketju sisältää yhteensä 334 viestiä. Paheksuvat puheaktit analysoidaan kontekstissaan, osana viestiketjun sisälle muodostuneita lyhyempiä keskusteluja, joita kutsutaan tutkielmassa viestisarjoiksi. Ensimmäisen viestisarjan analyysissä keskitytään yksittäisen viestin vastaanottajien reaktioihin ja saadaan selville, että kolme vastaanottajaa tulkitsee viestin sisältävän paheksuvan puheaktin. Toinen viestisarja muistuttaa rakenteeltaan ensimmäistä enemmän keskustelua ja siitä löytyy yhteensä kymmenen paheksuvaa puheaktia. Viestisarjoista paikannettujen 11 paheksuvan puheaktin perusteella todetaan, että tutkitussa keskusteluketjussa ilmenee verbaalista väkivaltaa. Analyysin toisessa osassa tutkitaan verbaalisen väkivallan ilmenemismuotoja viestisarjoissa. Siinä selvitetään, onko paikannettujen paheksuvien puheaktien paheksunnan kohde ihmisen teko vai ominaisuus ja ovatko paheksuvat puheaktit suoria vai epäsuoria. Lisäksi tutkitaan, miten paheksuvien puheaktien suoruus tai epäsuoruus ja muut tekijät, kuten niiden sisältämät puhuttelevat elementit ja tekstuaaliset keinot sekä verbin moduksen valinta ja modaalisuus vaikuttavat niiden paheksuvuuden voimakkuuteen. Tämän jälkeen tarkastellaan paheksuvien puheaktien lukumäärän ja kasautumisen sekä viestien vakavan tai humoristisen sävyn vaikutusta viestisarjojen paheksuvuuteen kokonaisuudessaan. Lopuksi pyritään määrittelemään paikannetun verbaalisen väkivallan tyyppi. Tutkimus osoittaa, että moderoinnista huolimatta keskustelufoorumilla esiintyy verbaalista väkivaltaa. Lisäksi tutkimus tarjoaa tietoa niin verbaalisen väkivallan ilmenemismuodoista kuin paheksuvien puheaktien voimakkuuteen vaikuttavista tekijöistä verkkokeskustelussa.