Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Eskola, Tero"

Sort by: Order: Results:

  • Eskola, Tero (2020)
    Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan runoilija Arvo Turtiaisen runojen esityksiä työstä ja työn kuvauksesta. Teoriaviitekehyksenä käytetään roolirunouden käsitettä. Tutkielman aineistona ovat Turtiaisen kaksi ensimmäistä runokokoelmaa, Muutos (1936) ja Tie pilven alta (1939). Rakenteellisesti tutkimukseni analyyttinen osa jakautuu kolmeen osaan: Työtä ja työläisyyttä kuvaavat roolirunot, unelmat ja pettymyksen sekä työläisten voima ja muutos. Analysoin näissä osioissa merkkejä työläisen arkkikuvasta, samoin työläisyyteen liittyviä yhteiskunnallisia unelmia ja ajatuksia muutoksesta sekä työläisyyden voimaa. Tavoitteeni on analysoida myös Turtiaisen runoille ominaista ironiaa, esimerkiksi työläisyydenihannointia ja toisaalta sen ihannoinnin kritisointia. Yhtenä työn tavoitteena on pyrkiä osoittamaan, millaisia eroja Turtiaisen runoudessa hahmottuu työläisten ja omistavan luokan välille. Tutkielma osoittaa, että Turtiaisen näkemys ihannetyöläisestä on usein lempeällä ironinen ja toisaalta työläisten vaikeasta tilanteesta huolimatta myös positiivisia ja unelmoivia teemoja näkyi runoissa. Työväen ja työnantajien suhdetta Turtiainen käsittelee työläisen näkökulmasta melko lohduttomasti, mutta toisaalta suhtautuu työnantajiin myös hyvin ironisesti ja toisaalta naureskelee näiden tekopyhyydelle. Työväen viha ylempää luokkaa kohtaan yhdisti myös heitä, vaikka työläiset olivatkin hyvin heterogeeninen ryhmä.