Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Eskola, Vilma"

Sort by: Order: Results:

  • Eskola, Vilma (2016)
    Pistiäisallergian diagnosointiin on käytössä monia eri menetelmiä: kaupalliset seerumin IgE-tutkimukset, ihopistokokeet, Iho- ja allergiasairaalan immunospot-tutkimus ja allergeenikomponenttitutkimukset. Allergeenikomponenttitutkimusten (ampiaisen allergeenit Ves v 5 ja Ves v 1 sekä mehiläisen allergeeni Api m 1) käyttökelpoisuus diagnostiikassa on ollut epäselvä, ja tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, voitaisiinko niillä korvata esimerkiksi huomattavasti kalliimpi immunospot-tutkimus. Tavoitteena oli myös selventää pistiäisallergian diagnosointiin liittyvää ohjeistusta. Tutkimusta varten kerättiin kyselylomakkeen avulla kaikkien vuonna 2014 Iho- ja allergiasairaalassa pistiäisallergian vuoksi tutkimuksissa olleiden potilaiden tiedot (n = 42), sekä lisäksi 35 potilaan tiedot vuosilta 2008-2013. Tutkimuksen perusteella Ves v 5 vaikuttaa olevan hyödyllinen lisä pistiäisallergian diagnostiikkaan, ja sitä voi suositella yhdessä ampiais-IgE:n kanssa tutkittavaksi ensimmäisenä epäiltäessä ampiaisallergiaa. Immunospot-tutkimus taas ei näytä tuovan lisäarvoa diagnosointiin. Ihopistokokeet ovat hyödyllisiä esimerkiksi tilanteissa, joissa Ves v 5:n ja ampiais-IgE:n välillä on epäselvyyksiä tai kun pistoksesta on kulunut pitkä aika. Api m 1 –komponentin käyttökelpoisuudesta tarvitaan lisätutkimusta, sillä mehiläisten pistojen määrä aineistossa oli hyvin vähäinen.