Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Euren, Juhani"

Sort by: Order: Results:

  • Euren, Juhani (2019)
    Pro gradu -tutkielma toteutettiin Kesko Oyj:n toimeksiantona. Toimeksiannossa tutkimuskohteena oli monivuotinen ja kolmivaiheinen cMDM-projekti, jonka tavoitteena oli selkeyttää asiakastietojen keräämistä, käyttämistä sekä asiakastietojen säilömistä. cMDM-projektin ensimmäinen vaihe oli jo vuonna 2013. Vaihe 2:si toteutettiin vuosina 2015 - 2016 ja vaihe 3 2/2018 - 4/2019. Pro gradu -tutkielmassa tutkimus toteutettiin kertomushaastattelemalla vaihe 2:n ja vaihe 3:n projektin avainasiantuntijoita. Kertomushaastatteluiden analysoinneilla tunnistettiin haasteita liittyen testaamiseen, projektivaiheesta ylläpitovaiheeseen siirtymisessä sekä henkilökunnan pysyvyyteen ylläpidossa. Tunnistettujen haasteiden perusteella Pro Gradu -tutkielmassa esitettiin ratkaisuehdotukset vaihe 2:n haasteiden välttämiseksi