Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Europaeus, Stina"

Sort by: Order: Results:

  • Europaeus, Stina (2015)
    Välityssopimus sitoo pääsääntöisesti ainoastaan sen kirjallisesti tehneitä osapuolia. Kansainvälisen välimiesmenettelyn piirissä on noussut esiin tilanteita, joissa on tullut ratkaista kysymys välityssopimuksen sitovuudesta kolmanteen, sopimuksen ulkopuoliseen tahoon. Kysymystä kolmannen sitomisesta välimiesmenettelyyn on pidetty yhtenä monimutkaisimmista kysymyksistä kansainvälisen välimiesmenettelyn saralla. Kolmannen sitomisella välityssopimukseen puututaan perinteiseen vaatimukseen välityssopimuksen kirjallisesta muodosta. Samoin se pakottaa pohtimaan vaihtoehtoisia keinoja kolmannen suostumuksen johtamiseen. Tutkielmassa käsitellään, kuinka nämä välityssopimuksiin liitetyt vaatimukset mukautuvat laajennettaessa välityssopimuksen henkilöllistä ulottuvuutta ja näin sidottaessa kolmannet osapuolet välityssopimukseen. Viimeisten vuosikymmenten aikana on kansainvälisen välimiesmenettelyn piirissä kehittynyt joukko oikeudellisia doktriineja tavoitteenaan tarjota keinot kolmannen sitomiseksi välityssopimukseen. Osa näistä doktriineista juontuu sopimus- ja yhtiöoikeuden piiristä ja niiden soveltamisessa nojataan pitkälti käsitykseen osapuolten tarkoituksesta. Toiset doktriinit sivuuttavat osapuolten tarkoituksen ja suostumuksen tavoitteenaan oikeudenmukaisuuden toteuttaminen. Tuomioistuimet ja välimiehet ovat päätyneet soveltamaan periaatteita osittain päällekkäin, joka on saanut aikaan epävarmuutta ja hämmennystä näiden soveltamisalasta. Tutkielmassa pyritään selkeästi esittämään ja hahmottamaan jokaisen käsiteltävän doktriinin erityispiirteitä ja tyypillisiä soveltamistilanteita. Kolmannen sitomiseen ei ole saatavissa paljolti tukea säädöspuolelta. Näin ollen oikeuskäytännöllä, julkaistuilla välitystuomioilla ja kansainvälisellä oikeuskirjallisuudella on ollut suuri rooli hahmotettaessa perusteita kolmannen sitomiseen. Suomessa aihe ei ole vielä saanut suurta huomiota ja sitä on käsitelty hyvin rajallisesti. Tutkielmassa tuodaan esiin mahdollisia toimintatapoja tilanteen selkiyttämiseksi ja sen epäselvyyden poistamiseksi, joka aiheen ympärillä pyörii.