Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Hyry, Kaisa"

Sort by: Order: Results:

  • Hyry, Kaisa (2020)
    Lisääntyvä ilmastotietoisuus on viime vuosina kasvattanut vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden suosiota Suomessa. Päästökompensaatiotoiminnan tarkoituksena on tarjota oikeushenkilöille mahdollisuus hyvittää toimintansa päästöt sekä yksityishenkilöille mahdollisuus hyvittää ostamiensa tuotteiden ja palveluiden päästöt maksua vastaan. Toiminnan lisääntyminen ja sen toimintamuotojen monipuolistuminen ovat nostaneet esiin kysymyksen toiminnan sääntelemättömyydestä. Tutkielmassa tarkastellaan vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden kansallista verokohtelua yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen näkökulmasta. Päästökompensaatiopalveluiden hahmottaminen oikeudellisissa viitekehyksissä ei ole yksiselitteistä, mikä aiheuttaa tulkintaongelmia myös verolainsäädännön soveltamisessa. Perinteisiä varallisuus- ja vero-oikeudellisia käsitteitä on haastavaa soveltaa sellaisenaan vapaaehtoiseen päästökompensaatiotoimintaan, joka on ilmiönä nuori, kansainvälinen ja suhteellisen vaikeaselkoinen. Tutkielman arvioinnin perusteella vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden verokohteluun liittyykin monia avoimia tulkintakysymyksiä käsiteltyjen tulo- ja arvonlisäverotuksen peruskysymysten osalta. Vaikka vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden vastikkeellisuutta on kyseenalaistettu, omaksutaan tutkielmassa näkökulma, jonka mukaan vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden tarjoaminen voidaan ainakin lähtökohtaisesti tulkita vastikkeelliseksi myynniksi, johon sovelletaan elinkeinotoimintaa koskevia säännöksiä tulo- ja arvonlisäverotuksessa. Tällöin myyjän mahdollinen yleishyödyllisyysasema vaarantuu niissä yhteisöissä, joissa päästökompensaatiopalvelun myynti on keskeistä.