Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Hyssy, Paula"

Sort by: Order: Results:

  • Hyssy, Paula (2016)
    Suomi on saanut Euroopan ihmisisoikeustuomioistuimelta 19 langettavaa tuomiota sananvapauden rikkomisesta. Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on pureutua suomalaisen sananvapauden ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen välillä vallitseviin ristiriitoihin. Tarkastelun näkökulmana ovat sananvapauden yhteiskuntafilosofiset lähtökohdat. Tutkielman teoriaosuudessa tarkastelen yksilön, yhteisön ja vapauden käsitteiden rakentumista eri filosofisista lähtökohdista. Käsitteiden erittelyn kautta pyrin muodostamaan kuvaa sananvapausajattelun loogisesta muodostumisesta filosofisten lähtökohtien pohjalta. Esitän tältä pohjalta näkemyksen yksilölähtöisestä ja yhteisölähtöisestä sananvapaudesta. Empiirisessä osuudessa tarkastelen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Suomen korkeimman oikeuden päätöksiä sananvapauden filosofisten lähtökohtien näkökulmasta. Tavoitteena on luoda kuvaa siitä, miten yksilön, yhteisön ja vapauden käsitteisiin liittyvät filosofiset lähtökohdat näyttäytyvät tuomioistuinten sananvapausajattelussa. Tutkielman perusteella Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sananvapaus määrittyy vahvemmin yhteisöllisenä ja positiivisena vapautena. Korkeimman oikeuden sananvapaus puolestaan näyttää kehittyneen positiivisen, vastuullisen sananvapauden käytön käsityksestä kohti negatiivista yksilöoikeuksia korostavaa vapauskäsitystä.