Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ihalainen, Hanna-Kaisa"

Sort by: Order: Results:

  • Ihalainen, Hanna-Kaisa (2017)
    Meilahden sairaalan päivystyspoliklinikka on tertiäärinen erikoissairaanhoidon päivystyspiste, jossa hoidetaan kirurgian, sisätautien ja neurologian alan aikuispotilaita. Kaikkein sairaimmat potilaat hoidetaan akuuttihuoneessa 12, joka on myös päivystävän anestesialääkärin ensisijainen työpiste. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata, minkälaisia potilaita akuuttihuoneen 12 paikoilla 1-8 hoidetaan, ja minkälaisista potilaista päivystävää anestesialääkäriä konsultoidaan. Lisäksi haluttiin selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat hoitoaikaan päivystyspoliklinikalla. Tutkimusta varten kerättiin 24.9.–2.11.2016 akuuttihuoneen potilaspaikoilla 1-8 hoidettujen potilaiden (N=204) tiedot Clinisoft- ja Uranus-tietojärjestelmistä. Tilastollisina analyysimenetelminä käytettiin Mann-Whitney U-testiä, Kruskal-Wallisin testiä, khiin neliö –testiä, Fisherin testiä ja riskisuhdetta (RR). Huomionarvoisia tuloksia tässä tutkimuksessa olivat matalan riskin potilaiden suuri osuus akuuttihuoneen valvontapaikoilla. Anestesialääkärin työpanos kohdistui odotusten mukaisesti huonompikuntoisiin potilaisiin, mutta oli myös ilmeistä, että anestesialääkärin konsultaatioiden kirjaamisessa oli puutteita. Potilaiden hoitoajat olivat huomattavan pitkiä verrattuna neljän tunnin tavoiteaikaan. Erityisesti intoksikaatiopotilaat ja ruuansulatuskanavan verenvuodon takia tulleet potilaat nousivat esiin suurina potilasryhminä, joilla hoitoajat venyvät pitkiksi. Tutkimuksen havaintoja voidaan hyödyntää päivystyspoliklinikan käytäntöjen arvioimisessa ja kehittämisessä.