Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Iskala, Elina"

Sort by: Order: Results:

  • Iskala, Elina (2020)
    Tutkielmani aiheena on Venäjän valtion ja ortodoksisen kirkon väliset suhteet. Tutkin niiden kehitystä Putinin aikana presidenttinä vuonna 2004 alkaneesta toisesta kaudesta lähtien. Näkökulmanani sekä aineistonani on Venäjän ortodoksisen kirkon kannanotto jumalanpilkkaan ja kirkon herjaan, joka on julkaistu vuonna 2011 kirkon ulkoasiansuhteiden verkkosivuilla. Analysoin aineistoa temaattisen sisällönanalyysin keinoin ja nostin kannanotosta seitsemän teemaa, jotka liittyvät valtion sisä- ja ulkopoliittisiin muutoksiin ja tavoitteisiin. Jaoin teemat kahteen ryhmään. Arvoyhtenäisyyttä vahvistavat teemat tukevat Venäjän pyrkimystä saada vaikutusvaltaa Russki mir periaatteen mukaisesti. Yhteiskunnallista sekä yleismaailmallista järjestystä edistävät teemat liittyvät niin Venäjän ulkopoliittiseen missioon ja rooliin maailmassa kuin rauhan säilyttämiseen omassa yhteiskunnassa. Presidentti Vladimir Putinin aikana Venäjän valtion ja ortodoksisen kirkon väliset suhteet ovat tiivistyneet. Uskonnollinen retoriikka on tullut yhä vahvemmin esille poliittisessa viestinnässä sekä poliitikkojen puheissa. Ortodoksinen kirkko on kasvattanut vaikutusvaltaansa Neuvostoliiton romahtamisesta lähtien ja valtio on ollut tiiviisti mukana kirkon uudelleenrakentamisprosessissa tarjoten sille taloudellista tukea sekä lainsäädännöllisesti etuoikeutetun aseman yhteiskunnassa. Vastapalveluksena kirkko on antanut valtiolle tukensa, jota Putin on hyödyntänyt taitavasti Venäjän vaikutusvallan kasvattamiseksi maailmalla. Ulkopolitiikan ideologinen käänne ajoittuu Putinin kolmannen presidenttikauden alkuun. Moskovan protestit 2011–2012 osoittivat hänen vanhan hallintonsa epäsuosiotaan. Uuden kauden Putin valjasti käyttöönsä konservatiiviset kristilliset arvot, joita Venäjä edistää myös kansainvälisesti. Hänen tavoitteenaan on luoda näillä perinteisillä hengellis-moraalisilla arvoilla sekä yhtenäisyyttä venäläisessä yhteiskunnassa että vahvistaa moraalisuvereniteettia ja vaikutusvaltaa maailmalla. Pussy Riot -yhtyeen oikeudenkäynnit sekä Krimin valtaus olivat maailmalle ilmentymiä Venäjän uudesta ideologisesta käänteestä.