Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Jaakkola, Toivo"

Sort by: Order: Results:

  • Jaakkola, Toivo (2023)
    Ulkomaiset tutkimukset osoittavat pohjaveden voivan olla tärkeä veden lähde puille silloin, kun sadevesi ei yksin riitä. Suomessa pohjaveden pinnan alenemisen vaikutusta puiden kasvuun on tutkittu kunnolla vain veden vaivaamilla mailla. Sateisuuden vaikutuksen tutkimukset kuitenkin osoittavat, että Suomessakin on kasvupaikkoja, joilla veden puute rajoittaa ajoittain puiden kasvua. Tässä tutkimuksessa keräsin 40 kuusen (Picea abies (L.) H. Karst.) lustonleveysaineiston kahdesta metsiköstä Keski-Pohjanmaalta. Ensimmäinen metsikkö sijaitsee hietamaalla pohjavedenottamon vieressä ja toinen hiekkamoreenimaalla pohjavesialueen ulkopuolella. Poistin aineistosta ikävaikutuksen kahdella eri menetelmällä. Vertailin saamiani ikäkorjattuja arvoja metsiköiden välillä käyttäen sekamallia, joka poisti vielä muitakin vertailua häiritseviä lustonleveyteen vaikuttavia tekijöitä. Tulokseksi sain, että pohjavedenoton alkamisen jälkeen ikäkorjattu sädekasvu hidastui aluksi enemmän vedenottamon vieressä kuin toisessa metsikössä, mutta metsiköiden välinen ero pieneni tilastollisesti merkitsemättömäksi noin kymmenen vuoden kuluttua pohjavedenoton alkamisesta. Metsiköiden välisen eron saattoi aiheuttaa pohjavedenpinnan aleneminen, mutta kaikkia muita mahdollisia syitä en pystynyt poissulkemaan.