Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Kaakinen, Essi"

Sort by: Order: Results:

  • Kaakinen, Essi (2015)
    Nykypäivänä mobiililaitteet kasvattavat suosiotaan entisestään. Useat eri mobiilialustat kuitenkin hankaloittavat mobiiliohjelmointia, koska jokaiselle mobiilialustalle ohjelmoidaan sovelluksia eri ohjelmointikielellä, erilaisilla toteutusvälineillä ja erilaisten periaatteiden mukaisesti. Alustariippumaton mobiiliohjelmonti sisältää mekanismeja sovelluskehitykseen usealle mobiilialustalle yhtä aikaa. Alustariippumattoman mobiiliohjelmoinnin mekanismeja ovat selainsovellukset, hybridisovellukset (selainsovellus natiivin sovelluksen sisällä), tulkitut sovellukset, ristiinkäännökseen (binäärikoodin käännös toiseen ympäristöön) perustuvat ratkaisut ja koodin generointiin perustuvat ratkaisut. Malliperustaisessa ohjelmistotuotannossa sovellus suunnitellaan mallien avulla ottamatta suunnitteluvaiheessa kantaa varsinaisiin toteutusteknologioihin. Vasta vaiheittain mallimuunnosten kautta valitut teknologiat otetaan huomioon ja lopuksi generoidaan mallista ohjelmakoodi valitulle ohjelmointikielelle. Tämä lähestymistapa on erittäin kiinnostava mobiiliohjelmointia ajatellen, koska toteuttajilla on selkeä tarve tuottaa sovelluksia useille mobiilialustoille. Tutkielmassa selvitetään malliperustaisen mobiiliohjelmoinnin nykytila etsimällä olemassa olevia työkaluja mobiilisovellusten tuottamiseen malliperustaisesti. Löydetyt työkalut esitellään lyhyesti ja yhtä löydetyistä työkaluista tutkitaan tarkemmin toteuttamalla tutkielmassa määritelty esimerkkisovellus kyseisellä työkalulla Android mobiilialustalle ja iOS mobiilialustalle.