Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Kaakinen, Varpu"

Sort by: Order: Results:

  • Kaakinen, Varpu (2018)
    Pro gradu tutkielmiani käsittelee muinasegyptiläistä arkkulautaa KM 14565:a ja siihen liittyvää tutkimusta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kenelle kyseinen arkkulauta olisi saattanut kuulua ja kenen hautajaisissa sitä mahdollisesti olisi käytetty. Keräsin tutkimusaineistoa tarkastelemalla arkkulautaa visuaalisesti, perehtymällä arkkulaudan rakennusmenetelmiin sekä dokumentoimalla valokuvauksen avulla kyseistä esinettä. Myöhemmin tulkitsin lisäksi esineen sisältämiä kuvia ikonografista teoriaa hyödyntämällä. Tutkin esineen fyysisesti, tarkastelemalla sitä ulkoisesti paikan päällä säilytyskohteessa Museovirastossa käänsin hieroglyfejä sekä analysoin arkkulaudan kuvia ikonografisen teorian avulla. Syvennyin myös muinaisegyptiläisten arkkujen tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Lisäksi selvitin arkistokäynneillä minkälaista kirjallista dokumentaatiota ja muuta materiaalia arkkulaudasta oli olemassa. Tutkimusaineisto antaa ymmärtää, että kyseessä on arkkulauta arkun kannen sijaan. Tämä on merkittävä ero ja tutkimuslöydös, sillä arkkulautoja käytettiin vain muinaisen Egyptin 21 dynastian aikana. Tutkimuksen myötä selviää myös arkkulaudan mahdollinen alkuperän. Se saattaa olla ja hyvin todennäköisesti onkin peräisin merkittävästä 1800-luvun hautalöydöstä nimeltä Bab el Gasus. Tutkimus paljastaa, että kyseinen arkkulauta on kuulunut naisella, joka on elänyt muinaisen Egyptin kolmannella välikaudella ja joka todennäköisesti kuului Theban Amun papisto yhteisön perheeseen.