Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Kulometsä, Anu"

Sort by: Order: Results:

  • Kulometsä, Anu (2015)
    Tutkielmani kohteena on vapaaehtoistyö työttömien yhdistyksissä. Haastattelemieni henkilöiden vapaaehtoistyön tekeminen vaihtelee satunnaisesta työstä säännölliseen useampituntiseen päivittäiseen työhön. Työskentely tapahtuu oman yhdistyksen piirissä esimerkiksi kirpputorilla, toimistotyöntekijänä, pyöränkorjaajana, huoltomiehenä, sosiaalineuvojana tai yhdistyksissä pidettyjen kurssien opettajina. Toiminta yhdistyksissä on omaehtoista vertaisryhmätoimintaa, mutta myös kansalaistoimintaa työttömien etujen ajamiseksi. Aineistoni koostuu kahdestatoista kertomuksesta, jotka on kerätty teemahaastattelulla keväällä 1998 pääkaupunkiseudun työttömien yhdistyksissä. Tarkastelen aineistoani aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Vilma Hännisen kuvaamia kulttuurisia tarinamalleja käyttäen voi sanoa, että haastattelemani työttömät tulkitsevat työttömyyttään haasteena, komediatarinan mukaisesti, mahdollisuutena hahmottaa elämä uudella tavalla ja löytää mielekästä tekemistä. Tulkintaan vaikuttavat työttömän käytössä olevat taloudelliset ja henkilökohtaiset resurssit. Aineiston työttömät ovat löytäneet työttömien yhdistyksestä itselleen toimintafoorumin ja yhteisiä arvoja, jotka antavat kompensatorista sisältöä elämään ja helpottavat työttömänä oloa jäsentämällä ajankäyttöä, tuomalla uusia sosiaalisia suhteita ja sisältöä elämään. Osalle työttömistä työttömyys ja vapaaehtoistyö avaavat selkeämmin uuden mahdollisuuden. Uusi mahdollisuus merkitsee uutta suuntaa elämäntarinassa työn menetyksen aiheuttaman katkoksen jälkeen. Vapaaehtoistyö mahdollistaa tehdä jotain sellaista työtä, jonka kokee mielekkääksi ja joka tuo samalla myös uudenlaisia haasteita ja valmiuksia. Työttömien yhdistyksestä löytyy sellainen yhteisöllinen side, joka auttaa selviytymään työttömänä. Oleellista on, että työttömien yhdistyksissä muutkin ovat työttömiä, kohtalotovereita. Vaikka yhdistysten aktiiviset henkilöt ovat heterogeeninen ryhmä taustaltaan, niin tarinoista välittyi vertaisuuden kokeminen. Yhdistyksissä toimiessa tuntee itsensä tarpeelliseksi toisille, tekemisensä ja olemisensa arvokkaaksi. Vapaaehtoistyön taustalla vaikuttaa se yhteisöllinen arvo, jota Marcel Mauss kuvaa lahjan logiikkana. Vapaaehtoistyö merkitsee vastavuoroista lahjojen vaihtoa. Oma työpanos koetaan joko lahjaksi ja/tai vastalahjaksi. Yhteisöllisyys työttömien yhdistyksissä on lähinnä kevyttä yhteisöllisyyttä. Työttömät, yhteisön jäseninä, ovat yksilöitä, joista useimmilla on myös muita rooleja ja aktiviteettejä. Jäsenyys on vapaaehtoista ja yksilönvapaus toteutuu. Työttömien yhteisössä jokainen tuo yhteisöön vain itse haluamansa resurssit ja vuorovaikutus on vastavuoroista. Yhteenkuuluvuus ja myötäeläminen kuuluvat toiminnan arkeen.