Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Kuronen, Anna Katri"

Sort by: Order: Results:

  • Kuronen, Anna Katri (2014)
    Tämän tutkimuksen tavoitteina on selvittää Irlannissa 26.11.2009 ilmestyneen Murphy-raportin seurauksia Irlannissa. Murphy-raportti kertoi ala-ikäisiin lapsiin kohdistuneista seksuaalisista hyväksikäytöistä. Tekijöinä olivat katolisen kirkon papit. Raportti keskittyi tutkimaan Dublinin arkkihiippakunnassa tapahtuneita väärinkäytöksiä vuosina 1975–2004. Päätutkimuskysymykseni on: Miten The Irish Times -lehdessä käsiteltiin Murphy-raporttia. Tutkin raporttia irlantilaisen sanomalehden The Irish Timesin uutisoinnin ja kirjoittelun kautta. Sekulaarilehdistöön ja katoliselle kirkolle kriittisiin lehtiin lukeutuva The Irish Times oli tutkimuskohteena hyvin hedelmällinen. Tarkoituksenani oli myös selvittää miten lehti kirjoitti aiheesta, keskittyikö se erityisesti johonkin asioihin tai tahoihin, millainen sävy kirjoittelussa oli. Tavoitteitani oli edetä sekä kronologisesti että temaattisesti. Teemoista minua kiinnostivat aivan erityisesti kirjoittelu seuraavista aiheista: Vatikaanin asennoitumisesta Murphy-raportin tietoihin, Dublinin arkkipiispa Martinin rooli sekä uhrien näkökulmat. Tutkimusmenetelmäni oli käydä läpi The Irish Timesin kirjoituksia koskien Murphy-raporttia. Kirjoituksia oli pääasiallisesti tutkimaltani ajalta, 26.11.2009–31.12.2011, ja niitä oli lähes 600. Käytin eniten kolumneja ja pääkirjoituksia, joita lehdessä oli runsaasti, sekä uutisia, jotka valottivat parhaiten Murphy-raportin seurauksia. Uutiset palvelivat kronologista etenemistä. Kolumnit antoivat parhaiten tietoa siitä, minkälainen lehden linja monessa tapauksessa oli. Tutkimusmateriaalia läpikäydessäni halusin erityisesti päästä käsiksi kirjoituksiin, missä oli pohdintaa ja analyyttistä otetta. Tämänkaltaiset kirjoitukset palvelivat parhaiten tutkimuskysymyksiäni. Tutkimus osoitti, että hyvin varhaisessa vaiheessa kävi ilmi, että lehden sivuilla vaadittiin Murphy-raportin tietojen perusteella vastuun kantamista. Erityisesti raportissa mainitut piispat joutuivat erovaatimusten kohteeksi. Lehti ei missään vaiheessa suhtautunut epäröivästi tähän vaatimukseensa. Varhaisessa vaiheessa Vatikaaniin suhtauduttiin kriittisesti ja selkeästi odotettiin, että se tunnustaisi oman osuutensa hyväksikäyttöskandaalin aiheuttajana/mahdollistajana. Tutkimusajankohdan loppupuolella julkaistu Cloyne-raportti aiheutti muutoksia Pyhän istuimen ja Irlannin tasavallan välisiin suhteisiin. The Irish Timesin kirjoittelu otti kantaa tilanteeseen neutraalisti. Arkkipiispa Martinin rooli lehden kirjoittelussa oli hyvin näkyvää. Lehden taholta häneen suhtauduttiin positiivisesti ja hänen aktiivisuuttaan kiiteltiin. Uhrien näkökulma sai lehden kirjoittelussa tulla esille selkeästi ja monilla tavoin.