Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Laaja, Laura"

Sort by: Order: Results:

  • Laaja, Laura (2018)
    Tutkielman tarkoituksena on voimassaolevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön avulla selvittää näkövammaisten kokemaa syrjintää Suomessa, sekä tätä kautta saada tietoa näkövammaisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa. Tutkielman tavoitteena on tuoda esiin useimmin aktualisoituvia näkövammaisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen liittyviä ongelmia, jotta niiden olemassaoloon saataisiin kiinnitettyä enemmän huomiota. Keskeistä työssä on näkövammaisten henkilöiden asema yhdenvertaisuutta ja syrjintäkieltoa koskevien perus- ja ihmisoikeuksien kannalta, sekä tuoreen oikeuskäytännön valossa. Työ jakautuu johdannon jälkeen yleiseen osaan, jossa tarkastellaan yleisesti vammaisten henkilöiden oikeuksia ja syrjintäkieltoja, ja erityiseen osaan, jossa tarkastelussa on eri oikeuselinten oikeuskäytäntö. Syrjinnän sekä ihmis- ja perusoikeusloukkausten esiin tuominen on tärkeää, jotta niistä saataisiin monipuolisesti tietoa ja siten näihin ongelmiin olisi mahdollista myös löytää tyydyttäviä ratkaisuja. Tutkielmassa on tuotu esiin käytännön syrjintätilanteita etenkin kotimaisen yhdenvertaisuuslain noudattamista valvovan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätösten avulla. Tämän lisäksi pääpaino on vammaisten oikeuksien komitealle tehdyissä yksilövalituksissa, sillä komitealla on erityisluonne vammaisten oikeuksien asiantuntijana. Tutkielmassa on tuotu esiin tärkein kotimainen ja kansainvälinen syrjintää sekä vammaisten oikeuksia koskeva lainsäädäntö. Merkittävimpiä ja maininnan arvoisia näistä ovat uusi yhdenvertaisuuslaki sekä kansainvälisesti 3.5.2008 voimaan tullut YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, joka on ensimmäinen 2000-luvulla tehty kattava ihmisoikeussopimus. Yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja tulivat voimaan Suomessa 10.6.2016. Tutkielman pyrkimyksenä on näkövammaisten oikeuksia koskevan tietoisuuden lisäämisen avulla poistaa ja muuttaa yhteiskunnassamme yhä esiintyviä kielteisiä asenteita vammaisia henkilöitä kohtaan. Tietoisuuden lisäämisen tavoitteena on poistaa negatiivisia ennakkoluuloja ja asenteita, sekä ennaltaehkäistä niiden syntymistä. Samalla pyrkimyksenä on tukea näkövammaisia henkilöitä heidän omien oikeuksiensa tiedostamisessa. Näkövammaisen voi olla vaikea tunnistaa käytännön syrjintätilanteita niiden tapahtuessa. Tämän vuoksi aiheesta tarvitaan lisää koulutusta sekä syrjinnän jatkuvaa esiin tuomista.