Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Laajava, Joonas"

Sort by: Order: Results:

  • Laajava, Joonas; Korja, Miikka (2023)
    Tavoite: Nykytieto aivokalvonkasvainten eli meningioomien yhteydessä esiintyvän aivoturvotuksen eli ödeeman pysyvyydestä ja yleisyydestä leikkauksen jälkeen on rajallinen. Hypoteesimme oli, että peritumoraalinen ödemaattinen muutos on usein pysyvää glioosia, eli eräänlaista arpikudosta, joka saattaa vaikuttaa pitkäaikaiseen leikkauksenjälkeiseen epilepsiaan. Menetelmät: Teimme systemaattisen kirjallisuushaun PubMed-, Cochrane Library- ja Scopus-tietokantoja käyttäen. Sisällytimme tutkimukset, joissa aikuispotilaille tehtiin ensimmäinen supratentoriaalinen meningioomaleikkaus ja jotka raportoivat leikkausta edeltävästä, sekä seuranneesta kasvainta ympäröivästä ödeemasta (T2WI- ja FLARI- hyperintensiteetti MRI:ssä). Vinoumaa arvioimme viiden alueen yksityiskohtaisen raportoinnin perusteella: 1) Meningiooman ominaisuudet, 2) resektion laajuus, 3) leikkauksenjälkeinen sädehoito, 4) neurologinen lopputulos ja 5) käytetty MRI-sekvenssi. Tulokset: Laaja hakustrategiamme tuotti 1714 artikkelia, jotka käytiin läpi otsikon ja abstraktin osalta, sisäänottokriteerien perusteella 164 artikkelia valikoitui läpikäyntiä varten, ja näistä lopulta 7 täytti sisäänottokriteerit. Pysyvän turvotuksen esiintyvyys vaihteli 33%:sta 83%:iin, ja lopullinen seuranta- aika oli 0,14–157 kuukautta. Potilasryhmillä, joilla esiintyi vähemmän ödemaattista muutosta oli verrattain vähemmän epileptisiä kouristuskohtauksia. T2/FLAIR-hyperintensiteettimuutoksen luotettava arviointi voidaan tehdä aikaisintaan yhden vuoden kuluttua leikkauksesta. Kaikki tutkimukset olivat laadullisesti huonoja, joten kvantitatiivista analyysia ei suoritettu. Johtopäätökset: Pysyviä T2/FLAIR-hyperintensiteettiuutoksia havaitaan usein MRI-kuvantamisessa meningioomaleikkauksien jälkeen. Termi ”ödeema”, joka kuvaa palautuvaa tilaa, ei kuvaa riittävällä tarkkuudella ennen ja jälkeen leikkausta esiintyviä T2WI- ja FLAIR- hyperintensiteettimuutoksia. Tulevaisuudessa tutkimukset, jotka keskittyvät peritumoraaliseen meningioomaan liittyvään turvotukseen, sen etiologiaan, pysyvyyteen ja vaikutukseen leikkauksenjälkeiseen epilepsiaan, ovat tarpeen.