Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Luoma, Anu"

Sort by: Order: Results:

  • Luoma, Anu (2012)
    Sanalla rituaali on uskonnollinen ja vanhahtava kaiku. Rituaaleja on kuitenkin kaikkialla, ne ovat osa nykyarkeamme ja myös arkemme katkaisijoita. Rituaali on hyvin moniulotteinen käsite. Siihen liittyvät muun muassa kommunikaatio, symbolit, hierarkia ja rituaalispesialistit. Tutkielmassa tarkastellaan, millaisia rituaalisia ulottuvuuksia sisustuslehtien kotiesittelyistä löytyy. Koska sisustuslehtien kotiesittelyt ovat mediaesityksiä, ovat niissä esiintyvät rituaalit niin sanottuja medialisoituneita rituaaleja. Koti on hyvin henkilökohtainen asia. Jokaisella on koti, ainakin jonkun määritelmän mukaisesti. Kodit ovat kuitenkin varsin yksityisiä paikkoja. Meillä ei ole pääsyä toisten koteihin, ellei meitä niihin kutsuta. Samaan aikaan arkitietomme perustuu yhä enemmän mediavälitteiseen tietoon. Tutkielmassa uskotaan mediavälitteisten kotien vaikuttavan siihen, millaiseksi sosiaalisesti oikeanlainen koti mielletään. Tutkielmassa kotiesittelyjen tarkastelu rajautuu kotien kuviin ja niihin liittyviin kuvateksteihin. Kuvista on tutkittu visuaalisia järjestyksiä ja kuvateksteistä sitä, millaisia asioita niissä kodeista kerrotaan. Löydökset on analysoitu rituaalien näkökulmasta. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostavat media-antropologia, visuaaliset järjestykset sekä tärkeimpänä rituaalien teoria. Tutkimusmenetelmänä on mediaetnografia, tarkennettuna mediaesitysten etnografia. Tutkimusaineisto koostuu kolmen suomalaisen sisustuslehden, Avotakan, Dekon ja Glorian Kodin vuosikerrasta 2011. Yhteensä lehtiä on 36 ja niissä kotiesittelyitä yhteensä 138. Vaikka jokainen esitelty koti on omanlaisensa, löytyy esittelyistä myös paljon yhtäläisyyksiä. Kodit ovat avaria, valoisia ja siistejä, niissä on vähän tavaraa, ja suuri osa niistä sijaitsee Helsingissä. Koteja ja niiden esineistöjä kiitetään kuvateksteissä. Usein koti tai joku sen esine on asukkaan toteutunut haave. Asukkaat ovat pääasiassa keskiluokkaisia, luovan alan edustajia. Perhesuhteista eniten ovat esillä äidin, isän ja lapsen/lasten muodostamat perheet, heteropariskunnat ja sinkut. Kotiesittelyistä löytyy runsaasti rituaalisia elementtejä. Lehtien ympärille kokoontuu kuviteltu yhteisö, jonka kommunikaatiossa on rituaalisia piirteitä. Lehdet ovat yhteisön rituaalinen, mediavälitteinen pyhiinvaelluspaikka. Kotiesittelyt ovat ritualisoituneita, ja niissä on selvästi näkyvissä rituaaleille keskeisiä hierarkkisia elementtejä. Esittelyjen kontekstista löytyy myös erilaisia rituaalisia toimijoita, joiden suhde toisiinsa on hierarkkinen. Kotiesittelyt ovat mediatekstinä rituaalin kannalta kaksiulotteisia. Yhtäältä niissä esitetään julkisesti kodin sisustamisen rituaali eri ulottuvuuksineen. Toisaalta teksti ei ole rituaalin elementti sellaisenaan, vaan vasta, jos vastaanottaja on ottanut sen käyttöönsä. Johtopäätöksenä esitetään rituaalisten ulottuvuuksien vaikuttavan osaltaan siihen, että kotiesittelyt ja niiden kodit ovat keskenään niin samankaltaisia.