Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Luoma, Laura-Mox"

Sort by: Order: Results:

  • Luoma, Laura-Mox (2016)
    Tutkimuksen kohteena on isokyröläinen yritysnimistö ja keskeisimpänä tutkimuskysymyksenä paikallisuuden ilmeneminen yritysnimissä. Aineistossa on 317 yritysnimeä, jotka on koottu tammikuussa 2015. Nimet analysoidaan funktionaalis-semanttisen mallin mukaan. Neljäsosa yritysnimistä, kaikkiaan 75 nimeä, ilmentää paikallisuutta. Paikallisuus voi näkyä nimissä viidellä eri tavalla, joita ovat Isokyrö-nimet, alueellisen viittauksen sisältävät nimet (laajempi tai tarkempi alue), murteellisuutta sisältävät nimet sekä muuta paikallisuutta sisältävät nimet (esim. tunnettu nähtävyys tms.). Paikallisuutta ilmentävistä lajeista laajempaan alueeseen viittaavat nimet (esim. Lakeuden sähkö tai Kyrönmaan markkinointi) ovat suurin nimiryhmä ja muut paikalliset viittaukset taas pienin (esim. Lounas-Kahvio Karoliini). Toisena tutkimusaineistona on kyselylomakeaineisto, jonka avulla selvitetään mm. sitä, millaisia nimiä vastaajat pitävät miellyttävinä ja kuinka usein paikallisuutta ilmentävät nimet katsotaan miellyttäviksi. Kyselylomakeaineistossa on 92 vastausta. Vastaajat ovat pisteyttäneet autenttisten isokyröläisten yritysnimien mallilla muodostettuja keksittyjä yritysnimiä asteikolla 1–4. Lisäksi vastaajat ovat voineet kuvailla ja kommentoida nimiä sekä edottaa omaa yritysnimeä isokyröläiselle baarille. Vastauksista käy ilmi, että yritysnimissä arvostetaan erityisesti selkeyttä ja informatiivisyyttä, joka usein ilmenee paikallisuutena. Sen sijaan esimerkiksi englanninkielisiä nimiä pidetään hieman muita huonompina. Kyselylomakkeeseen vastanneet antoivat myös 66 omaa nimiehdotusta isokyröläiselle baarille. Näistä ehdotuksista paikallisuus näkyy lähes kolmasosassa. Vastaajien omat nimiehdotukset voidaan jakaa autenttisten yritysnimien tapaan eri kategorioihin paikallisuuden lajista riippuen. Isokyrö-nimet ovat suurin nimiryhmä, kun taas laajempaan alueeseen viittaavia nimiä on ehdotuksissa vähiten.