Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Luoma-Lammi, Johanna"

Sort by: Order: Results:

  • Luoma-Lammi, Johanna (2023)
    Synnytyskokemuksella on merkittävä vaikutus naisen, lapsen ja koko perheen hyvinvointiin. Tutkielman tavoitteena oli saada uutta tietoa hyvään kokemukseen vaikuttavista tekijöistä, sekä selvittää hartiadystokian vaikutus synnytyskokemukseen. Hartiadystokia on synnytyksen aikainen komplikaatio, jossa syntyvän lapsen hartiat kiilautuvat synnyttäjän lantioon pään syntymän jälkeen. Hartioiden vapauttaminen vaatii erilaisia manööverejä synnytystä hoitavan lääkärin toteuttamana. Tutkimuksessa tarkasteltiin vuosina 2010–2015 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä synnyttäneiden synnytyskokemuksia. Aineisto koostui hartiadystokian komplisoimista synnytyksistä sekä verrokkiryhmästä, ja näiden ryhmien synnytyskokemuksia verrattiin toisiinsa. Lisäksi synnytyskokemukseen vaikuttavia tekijöitä analysoitiin koko aineistossa sekä verrokkiryhmässä erikseen. Tutkimuksessa havaittiin hartiadystokialla olevan tilastollisesti merkitsevä suurentunut riski huonolle synnytyskokemukselle. Hyvään synnytyskokemukseen assosioitui uudelleensynnyttäjyys ja spontaani alatiesynnytys. Imukuppisynnytys ja episiotomia eli välilihan leikkaus olivat harvinaisempia hyvässä synnytyskokemuksessa verrattaessa huonoon synnytyskokemukseen. Hartiadystokian komplisoimassa synnytyksessä on merkittävää huomioida sen negatiivinen vaikutus synnytyskokemukseen, ja tarjota synnyttäjälle riittävä tuki synnytyksen jälkeen muun muassa tarjoamalla mahdollisuus synnytyskeskusteluun ammattilaisen kanssa. Synnytyksen aikaisten interventioiden tarve tulee arvioida yksilö- ja tilannekohtaisesti edistääkseen hyvän synnytyskokemuksen muodostumista. Paras mahdollinen synnytyskokemus voidaan mahdollistaa välttämällä tarpeettomia toimenpiteitä.