Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Määttä, Jussi"

Sort by: Order: Results:

  • Määttä, Jussi (2024)
    Tutkielmassa tarkastellaan laskennallista näkökulmaa kaunokirjallisuuden analysoimiseen kognitiivisen kirjallisuudentutkimuksen ja bayesiläisen tilastotieteen lähtökohdista ja sovelletaan näiden synteesiä Aleksis Kiven romaanin Seitsemän veljestä (1870) analyysiin. Keskeisenä teoriakehyksenä tutkielmassa on kognitiivinen kirjallisuudentutkimus, erityisesti Karin Kukkosen (2020) esittämä todennäköisyysrakenteiden (probability designs) analyysi. Kukkosen lähestymistapa liittyy läheisesti kognitiotieteen ennustavan käsittelyn hypoteesiin, joka puolestaan kytkeytyy bayesiläiseen tilastotieteeseen. Tutkielmassa tehdään tämä yhteys näkyväksi ja rakennetaan sen pohjalta kytkentä konkreettisiin laskennallisiin malleihin. Sovelluskohteena tutkielmassa käytetään Seitsemästä veljeksestä johdettua sekundääristä aineistoa, puhujasekvenssiä, joka perustuu teoksen dialogeihin ja sisältää tietoa vain repliikkien esittäjistä. Tämän puhujasekvenssin analysoimiseen esitellään räätälöity laskennallinen malli, joka tunnistaa puhujasekvenssistä muutoskohtia. Mallin antamien tulosten pohjalta tutkielmassa erotetaan Kiven romaanista kahdeksan osin päällekkäistä jaksoa, jotka voidaan motivoida lähilukemisella ja aiemman tutkimuksen kautta. Tutkielma osoittaa, että kognitiivisen kirjallisuudentutkimuksen ennustavan käsittelyn mallin pohjalta voidaan rakentaa laskennallisia apuvälineitä kaunokirjallisen teoksen analysoimiseen, ja että tällaisella lähestymistavalla voidaan tuottaa mielekästä ja hyödyllistä informaatiota Seitsemästä veljeksestä.