Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Mikkola, Arttu"

Sort by: Order: Results:

  • Mikkola, Arttu (2017)
    Laadukas röntgenkuva helpottaa hammaslääkärin diagnoosin ja hoitosuunnitelman tekemistä. Laadukkaassa röntgenkuvassa halutut rakenteet ovat nähtävissä, kuvassa on mahdollisimman vähän vääristymää ja kuvan terävyys, tummuus sekä kontrasti ovat hyvät. Hammaslääkärin eniten käyttämä röntgentutkimusmenetelmä on intraoraaliröntgenkuvaus (io-röntgenkuvaus). Io-röntgenkuvia ovat periapikaali- (peap-), purusiiveke- (bw-) ja okklusaaliröntgenkuvat. Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää Helsingin yliopiston hammaslääketieteen opiskelijoiden ottamien peap- ja bw-röntgenkuvien kuvanlaatua. Lisäksi arvioitiin, kuinka usein röntgenkuvauksia uusittiin Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikalla (YO-klinikalla). Tutkimusaineisto koostui 109 peap-röntgenkuvasta ja 105 bw-röntgenkuvasta, jotka hammaslääketieteen opiskelijat olivat ottaneet YO-klinikalla kliinisessä hoitoharjoittelussa. Peap-röntgenkuvista 11 % ja bw-röntgenkuvista 10 % arvioitiin epädiagnostisiksi. Yleisimmät virheet peap-röntgenkuvissa olivat säteilykeilan väärä suuntaus ja hampaan tai sen periapikaalialueen jääminen kuvautuvan alueen ulkopuolelle. Bw-röntgenkuvissa eniten virheitä oli säteilykeilan suuntauksessa ja kuvautuvan alueen kattavuudessa. Peap-röntgenkuvista 10 % oli uusittu mutta bw-röntgenkuvista ei yksikään. Viidennen vuosikurssin opiskelijoiden ottamat peap-röntgenkuvat olivat useammin diagnostisia kuin neljännen vuosikurssin opiskelijoiden ottamat. Kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden ottamat bw-röntgenkuvat olivat useammin diagnostisia kuin neljännen tai viidennen vuosikurssin ottamat. Epädiagnostisiksi arvioitujen peap- ja bw-röntgenkuvien määrä ylitti kymmenkertaisesti STUKin asettaman ylärajan. Virheiden määrä sekä epädiagnostisten kuvien osuus röntgenkuvissa todennäköisesti vähenisi kuvareseptoripidikkeen ja säteilykeilansuuntausrenkaan oikealla käytöllä.
  • Mikkola, Arttu (2023)
    Wood-decaying fungi of Basidiomycota are important decomposers of wood and plant biomass in nature. Interactions of five birch-wood decaying fungi (Fomitopsis pinicola, Fp; Fomitopsis betulina, Fb; Phlebia radiata, Pr; Fomes fomentarius, Ff; Schizophyllum commune, Sc) were studied by forming combinations of two, three or five fungal species and cultivating them on low-nitrogen liquid medium, and on three different agar media. Of the fungal species studied, Sc was the most dominant at the metabolic level. Pr was more dominant than Fp, Ff and Fb, while Fp was more dominant than Ff and Fb. This conclusion was supported by measurements from the cultivations on liquid medium (pH, enzyme activities, antioxidant and reduction ability, sugar consumption), non-metric multidimensional scaling (NMDS) analysis and compounds found in extracts from culture fluids and mycelia. Three variations of mycelial interactions were observed when fungal combinations were cultivated on agar media: inhibition and two types of co-existence. Tens of compound peaks were detected in HPLC-chromatograms of the culture fluid and mycelial extracts, but only a part of the compounds could be identified. The presence of two or more fungal species in the cultivations increased the number of peaks in the chromatograms indicating the potential of co-cultivation as a method for production of new natural compounds. Several extracts showed weak antibacterial properties. These results suggest that larger-scale cultivations, more concentrated extracts, and isolation of the numerous compounds in the extracts could facilitate finding and identifying antimicrobial substances produced by fungi.