Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Moliner, Rafael"

Sort by: Order: Results:

  • Moliner, Rafael (2019)
    Classical and rapid-acting antidepressant drugs have been shown to reinstate juvenile-like plasticity in the adult brain, allowing mature neuronal networks to rewire in an environmentally-driven/activity-dependent process. Indeed, antidepressant drugs gradually increase expression of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and can rapidly activate signaling of its high-affinity receptor TRKB. However, the exact mechanism of action underlying drug-induced restoration of juvenile-like plasticity remains poorly understood. In this study we first characterized acute effects of classical and rapid-acting antidepressant drugs on the interaction between TRKB and postsynaptic density (PSD) proteins PSD-93 and PSD-95 in vitro. PSD proteins constitute the core of synaptic complexes by anchoring receptors, ion channels, adhesion proteins and various signaling molecules, and are also involved in protein transport and cell surface localization. PSD proteins have in common their role as key regulators of synaptic structure and function, although PSD-93 and PSD-95 are associated with different functions during development and have opposing effects on the state of plasticity in individual synapses and neurons. Secondly, we investigated changes in mobility of TRKB in dendritic structures in response to treatment with antidepressant drugs in vitro. We found that antidepressant drugs decrease anchoring of TRKB with PSD-93 and PSD-95, and can rapidly increase TRKB turnover in dendritic spines. Our results contribute to the mechanistic model explaining drug-induced restoration of juvenile-like neuronal plasticity, and may provide a common basis for the effects of antidepressant drugs.
  • Hynninen, Elina; Moliner, Rafael; Ekelund, Jesper; Korpi, Esa R.; Elsilä, Lauri (2020)
    Psykedeelit eli serotonergiset hallusinogeenit ovat herättäneet uutta mielenkiintoa neurotieteissä ja psykiatriassa viime vuosina. Psykedeelejä tutkitaan nykyään pääsiassa psykedeeliavusteisen terapian muodossa. Tähänastiset tutkimukset antavat viitteitä mahdollisista hoidollisista ominaisuuksista muun muassa masennuksen, ahdistuksen, riippuvuuksien sekä kivun hoidossa. Nykyisten tutkimustulosten mukaan hoidolliset vaikutukset saattavat osalla potilaista jatkua pitkään hoitojakson jälkeen. Psykedeelit sitoutuvat keskushermostossa useisiin välittäjäainereseptoreihin, mutta niiden pääasiallinen molekulaarinen vaikutusmekanismi on serotonergisen 5-HT2A-reseptorin aktivaatio. Subjektiivisesti koetut vaikutukset välittyvät useita eri välittäjäaineita käyttävien hermoratojen toiminnallisten muutosten kautta, toistaiseksi melko huonosti tunnetuilla molekulaarisilla mekanismeilla. Aivotasolla psykedeelien on havaittu vähentävän tärkeiden yhteyskeskusten aktiivisuutta, lisäävän toiminnallisia yhteyksiä korkean tason aistikeskusten välillä sekä lisäävän hermosolujen muovautuvuutta. Psykedeelien voimakkaita psykologisia vaikutuksia ovat muutokset omassa kehonkuvassa ja ympäröivän maailman havainnoinnissa. Lisääntynyt hyvänolontunne, joka kuitenkin voi hetkessä muuttua voimakkaaksi ahdistukseksi on tyypillistä. Psykedeelien aikaansaama kokemus riippuu vahvasti käyttäjän omasta mielentilasta ja käytönaikaisesta ympäristöstä. Yliannostustilanteessa yleisiä haittoja ovat oksentelu, kuume, veren hyytymisen häiriöt, sympaattinen yliaktiivisuus ja lyhyet koomajaksot. Psykedeelejä pidetään fysiologisesti turvallisina aineina, mutta valvomattomissa olosuhteissa psykedeelien käyttäjä voi ajautua voimakkaiden psyykkisten vaikutusten alaisena vaarallisiin tilanteisiin ja onnettomuuksiin. Toleranssi psykedeeleihin kehittyy jo muutaman keskisuuren päivittäisen annoksen jälkeen. Lääketieteellinen psykedeelitutkimus on hyvin alkuvaiheessa. Tutkimukset ovat toistaiseksi olleet otannoiltaan pieniä ja asetelmiltaan usein avoimia ja kontrolloimattomia, minkä vuoksi ne ovat toistaiseksi riittämättömiä kuvastamaaan psykedeelien todellista vaikuttavuutta ja turvallisuutta.