Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Nádasi, Anna"

Sort by: Order: Results:

  • Nádasi, Anna (2013)
    Pro gradu -tutkielma tarkastelee Nuoret kehittäjät -ryhmään syksyllä 2011 osallistuneiden nuorten näkemyksiä nuorten osallisuudesta lastensuojelussa, heidän osallisuuttaan ryhmän toiminnassa sekä heidän ryhmälle antamiaan merkityksiä. Ryhmä perustettiin läntisen Helsingin lastensuojelussa ja siihen kutsuttiin lastensuojelun piirissä olleita ja lastensuojelun toimesta sijoitettuja nuoria. Ryhmän tarkoituksena oli osallistaa nuoria lastensuojelun kehittämiseen ja samalla toimia heille vertaistukiryhmänä. Tutkimuksen tutkimusintressi on kriittis-emansipatorinen. Aineisto on kerätty etnografisella otteella. Havainnointi- ja ääniteaineistojen lisäksi syksyn 2011 aikana ryhmään osallistuneet nuoret on haastateltu tutkimusta varten, koska tutkija pyrkii tuomaan esille nimenomaan heidän näkökulmansa koskien lastensuojelua ja ryhmän toimintaa. Tutkimuksessa selvisi, että nuoret arvostivat ryhmän toiminnassa niitä osallisuuden elementtejä, joita olivat jääneet kaipaamaan omassa lastensuojeluasiakkuudessaan. He nostivat esille yllättäviäkin seikkoja, esimerkiksi puhuessaan siitä, miten jo pelkkä ryhmään kuuluminen on edistänyt nuoren osallisuutta hänen muuhun elämäänsä. Osallisuus ryhmään tarkoitti nuorille eri asioita, mutta kaikki kokivat olleensa ryhmässä osallisia riippumatta siitä, kuinka usein osallistuivat. Osallisuus nousi esiin myös nuorten ryhmälle antamissa muissa merkityksissä. Nuorten ryhmälle antamien merkitysten pohjalta muodostui kuva siitä, mikä ryhmän toiminnassa mahdollistaa osallisuuden ja tätä kautta voimaantumisen tai valtaistumisen. Kun ryhmän toiminta itsessään on nuoria osallistavaa, siihen osallistuminen antaa mahdollisuuden vertaisuuteen, kokemusasiantuntijuuteen, myönteisempään omakuvaan ja aitoon vaikuttamiseen, voi nuori tulla ryhmään osallistuessaan osalliseksi ja voimaantua tai valtaistua.