Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Nummi, Elli"

Sort by: Order: Results:

  • Nummi, Elli (2020)
    Suomalaisen naudanlihatuotannon turvaamiseksi tulevaisuudessa tulee tuotannon kannattavuutta kehittää ja seuraavan sukupolven vanhemmiksi valita taloudellisesti tehokkaimmat eläimet. Tutkimuksessa määritettiin suomalaiselle hereford- aberdeen angus –ja charolais-populaatioiden jalostettaville ominaisuuksille taloudelliset arvot käyttämällä bioekonomista mallia. Tutkimuksessa otettiin huomioon eläinkohtaiset tuet kahdella tukialueella (AB ja C). Ominaisuuksille määritettiin marginaaliset taloudelliset arvot sekä suhteelliset taloudelliset painokertoimet. Ominaisuuksien taloudelliset arvot määritettiin ECOWEIGHT-ohjelmistolla. Malli sisälsi kasvu- ja teurasominaisuudet, funktionaaliset ominaisuudet sekä biologisia ja taloudellisia parametrejä. Mallissa tuotantosysteemiksi määriteltiin laiduntava yhdistelmätila kausipoikimisella ja tuotoskausien määräksi rajattiin kymmenen. Tutkimuksen tuloksen perusteella tuotannon kannattavuus on negatiivista kaikilla roduilla sekä molemmilla tukialueilla, vaikka eläinkohtaiset tuet otettiin huomioon. C-alueella tuotannon kannattavuus oli vähemmän negatiivinen pohjoisen kotieläintuen ansiosta. Syntyneet tulokset ovat kuitenkin simulaatiota ja niiden perusteella ei voida tehdä lopullisia päätöksiä tuotannon kannattavuudesta. Ominaisuuksien taloudellisista arvoista jokaisella rodulla korkeimman arvon saivat kasvu-, hedelmällisyys- ja terveysominaisuudet. Suhteellisissa taloudellisissa painokertoimissa suurimmat arvot saivat jokaisella rodulla päiväkasvu 210-päivän painosta vieroitukseen. Lihantuotanto-ominaisuuksissa aikuispaino sai suurimmat arvot (2,8-6,8%). Hedelmällisyys- sekä kestävyys saivat jokaisella rodulla korkean painoarvon. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan ehdottaa, että rotujen jalostustavoitteisiin tulisi lisätä hedelmällisyysominaisuudet. Jalostustavoitteissa tulisi myös ottaa huomioon eläinten kestävyys ja selviytyminen seuraavalle tuotoskaudelle.