Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Odum, Victoria"

Sort by: Order: Results:

  • Odum, Victoria (2021)
    Tässä maisterintutkielmassa tutkitaan afroamerikkalaisten naisten seksuaalisuuden ja biseksuaalisuuden käsittelyä Alice Walkerin romaanissa Häivähdys purppuraa (eng. The Color Purple) ja sen vastaanotossa. Tavoitteena on selvittää, miten romaanin vastaanotto häivyttää sen biseksuaalista sisältöä ja miten mustiin naisiin sekä biseksuaaleihin liitetyt negatiiviset stereotypiat toistuvat romaanissa. Teosta tarkastellaan mustan feminismin ja biteorian viitekehyksistä. Lähestymistapa pohjaa näiden tutkimusalojen näkemyksiin siitä, että afroamerikkalaisten naisten seksuaalisuus ja biseksuaalisuus on yhtäältä häivytetty ja toisaalta stigmatisoitu yhdysvaltalaisissa yhteiskunnallisissa diskursseissa. Tutkielman ensimmäinen osa pohjustaa seuraavien osien analyysiä esittelemällä ensin teoreettisten lähtökohtieni, mustan feminismin ja biteorian, tutkimusaloja. Toisessa osassa tarkastellaan afroamerikkalaisten naisten kirjallisuuden historiaa mustien naisten seksuaalisuuden kuvaamisen näkökulmasta. Tämän jälkeen käsitellään romaanin vastaanottoa biteoriasta lainatun häivyttämisen käsitteen avulla. Osiossa osoitetaan, miten romaanin kirjallisuuskritiikki häivyttää romaanissa keskeisiä mustien naisten seksuaalisuuden ja biseksuaalisuuden elementtejä keskittymällä romaanin sisältämään maskuliinisuuden kuvaukseen. Tutkielman kolmas osa on kirjallisuusanalyysi, jossa erittelen lähiluvun keinoin romaanissa esiintyvän hahmon Shug Averyn biseksuaalisuutta ja hahmossa toisintuvia, mustiin naisiin ja biseksuaaleihin yhdistettyjä stereotypioita. Kirjallisuusanalyysini pohjalta väitän, että romaanin vastaanotto häivyttää yhtä romaanin keskeisimmistä teemoista, mustien naisten biseksuaalisuuden käsittelyä. Tutkimuksessani ilmenee myös, että romaanissa kuvataan Shug Averyn biseksuaalisuutta mustiin naisiin ja biseksuaaleihin liitettyjen stereotypioiden kautta.