Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Olli, Anu"

Sort by: Order: Results:

  • Olli, Anu (2016)
    Tutkimuksessa tarkastellaan verkkokeskustelussa ilmeneviä metaforia. Keskustelun aiheena on v. 2014 Vantaan tablettihankinta. Tutkimuksen aineisto koostuu 9 internetissä julkaistusta tablettihankintaa käsittelevästä artikkelista ja niihin liittyvistä 143 verkkokommentista. Artikkeleista 4 on blogitekstejä, 4 uutista ja yksi aikakauslehtiartikkeli. Tutkimus keskittyy teksteissä oleviin metaforisiin ilmaisuihin ja niiden taustalla vaikuttaviin käsitemetaforiin. Metafora-analyysi pohjautuu kognitiivisen metaforateorian kehittäjien George Lakoffin ja Mark Johnsonin sekä Zoltán Kövecsesin metaforanäkemyksiin. Tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia metaforia aineistossa käytetään uutisoitaessa ja keskusteltaessa Vantaan tablettihankinnasta ja sitä, millaisen kuvan ne puhuttavasta aiheesta luovat. Aineistosta nousee esille vastakkainasettelua tablettien vaikutuksesta opiskeluun ja oppimiseen. Tabletteja kuvataan sekä oppimistuloksia parantaviksi ja yhteiskunnassa tarvittavia valmiuksia kehittäviksi laitteiksi että opetusta ja oppimista häiritseviksi ja heikentäviksi välineiksi. Näitä teemoja tuodaan esille useiden erilaisten metaforien avulla. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, suhtaudutaanko kommenteissa tablettihankintaan ja/tai opetuksen digitalisaatioon positiivisesti vai negatiivisesti. Analyysi osoittaa, että usein samalla metaforalla voidaan kuvata sekä positiivista että negatiivista asennoitumista puheena olevaa asiaa kohtaan. Esimerkiksi metaforaa OPETUKSEN KEHITTÄMINEN ON MATKA voidaan käyttää kuvaamaan sekä positiivista että negatiivista suhtautumista opetuksen digitalisaatiota kohtaan.