Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Pöllänen, Jesse"

Sort by: Order: Results:

  • Pöllänen, Jesse (2021)
    Sydäninfarktiksi kutsutaan tilannetta, jossa hapenpuutteen takia sydänlihas menee kuolioon. Tilannetta, jossa on todettu sydäninfarkti, mutta sepelvaltimoissa ei todeta sepelvaltimoiden varjoainekuvauksessa ahtautuneita suonia, kutsutaan termillä ”Myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries” eli MINOCA. Tämän tutkielman tavoite on tarkastella sepelvaltimotautiin liittymättömien sydäninfarktien yleisyyttä, etiologiaa ja ennustetta. Aineistona käytettiin HUS-alueen potilaista kansallisesta FinnHeart-hoitorekisteristä löytyviä kardiologisia kortteja aikaväliltä 8/2012–9/2016 yhdistettynä tehtyjen sepelvaltimoiden varjoainekuvausten sairaskertomustietoihin. Tutkimukseen valikoitui ne potilaat, joilla oli todettu sydäninfarktista johtuva troponiinipäästö, mutta varjoainekuvauksessa ei todettu ahtautuneita sepelvaltimoita. Näiden perusteella kerätylle aineistolle tehtiin vielä tilastollinen analyysi. Saaduissa tuloksissa huomiota kiinnitettiin potilaiden riskitietoihin, kohtausoireistoon, tutkimuslöydöksiin, hoitojakson diagnoosiin ja vuoden seurannassa kuolleisuuteen ja sydän- ja verisuoniperäisiin päätetapahtumiin. Tutkimuksen tulokset vastaavat pitkälti aiheesta aikaisemmin julkaistua tutkimusta. Huomionarvoista meidän aineistossamme oli suuri naisten osuus. Noin neljällä viidestä oli vähintään yksi sydän- ja verisuonitautien riskitekijä. Yleisimmät syyt kohtaukselle olivat takotsubo ja myokardiitti. Seurannassa potilaiden kokonaiskuolleisuus oli 4,2 % ja sydän- ja verisuoniperäisiä päätetapahtumia 2,6 %. (149 sanaa)