Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Pöllänen, Kaisa"

Sort by: Order: Results:

  • Pöllänen, Kaisa (2020)
    Tässä pro gradu –tutkielmassa tutkitaan elokuvissa ilmeneviä valtarakenteita. Tutkielmassa hyödynnetään teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, joka sopii hyvin juuri elokuvien kaltaisten teosten tutkimiseen. Tutkielman teoreettisena lähtökohtana toimii Clarissa Rile Haywardin teos “De-Facing Power” (Vallan kasvojen paljastaminen), joka on julkaistu vuonna 2000. Rile Hayward ehdottaa vallan kasvojen paljastamista yhteiskunnallisten rajojen verkostona, joka rajoittaa toimintaa kaikilla toiminnan tasoilla. Tärkeää on myös huomioida, että hänen mukaansa nämä verkostot rajoittavat kaikkien toimijoiden toimintaa, ei vain niiden, joilla perinteisesti ei nähty olevan valtaa, vaan myös niiden toimijoiden, joilla nähdään olevan valtaa. Vallan verkostoja voivat olla esimerkiksi yhteisön arvomaailma tai työyhteisön säännöt. Tutkielman aineistona toimii kaksi parhaan elokuvan Oscar-palkinnon saanutta elokuvaa “Crash” ja “Spotlight”. Molemmat elokuvat ovat hyvin yhteiskuntakriittisiä. “Crash” kuvaa fiktiivisesti toden tuntuista yhteiskuntaa. “Spotlight” perustuu tositarinaan Boston Globen tutkivan journalismin yksiköstä Spotlightista, joka paljasti 2000-luvun alussa pappien pedofiiliskandaalin. Elokuvien kuvaamat vallan verkostot ja valtarakenteet ovat moninaisia. Tutkimus osoittaa, miten tärkeää on tarkastella elokuvien välittämää sanomaa mukaan lukien valtarakenteet. Molemmille elokuville on ominaista esitellä myös valtarakenteiden heikkouksia ja näyttää esimerkkejä siitä, miten niitä vastaan voidaan toimia. Rile Hayward on määritellyt poliittisen vapauden kykynä ja mahdollisuutena osallistua yhteiskunnan rajojen ja rajoitusten muokkaamiseen. Tämän tutkielman lähtökohtana on ollut John Deweyn ajatus yhteiskuntaan oppimisesta. Elokuvilla ja yleisemmin kulttuurilla on tässä oma roolinsa.