Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Pöyry, Assi"

Sort by: Order: Results:

  • Pöyry, Assi (2023)
    Useimmissa yritysverojärjestelmissä velkarahoituksen kustannukset ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. Oman pääoman ehtoisen rahoituksen kustannuksia ei kuitenkaan oteta samalla tavalla huomioon. Tämä verotuksellinen epätasapaino johtaa usein siihen, että velan käyttöä suositaan rahoituksessa oman pääoman sijasta. Euroopan komissio julkaisi vuonna 2021 tiedonannon 2000-luvun yritysverotuksesta, jonka tarkoituksena on luoda unioniin vankka, toimiva ja oikeudenmukainen verojärjestelmä. Tämä on erityisen tärkeää ottaen huomioon Euroopan talouden elpyminen covid-19-pandemiasta ja nykyinen globaali markkinatilanne. Euroopan unioni on aiemmin puuttunut veronkiertoon sekä veropohjan rapautumiseen ATAD-direktiivillä, joka oli osa laajempaa kansainvälistä BEPS-hanketta. Euroopan komissio julkaisi 11.5.2022 direktiiviehdotuksen koskien vieraan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen kustannusten yritysverokohtelua (DEBRA – debt-equity bias reduction allowance). Direktiiviehdotus pyrkii edistämään pääomamarkkinaunionia, jonka pääasiallisena tavoitteena on parantaa EU:n yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta sekä edistää kansallisten pääomamarkkinoiden yhdentymistä yhdeksi sisämarkkinaksi. Direktiivi puuttuu verotuksen epätasapainoon kahden mekanismi avulla: oman pääoman ehtoisen rahoituksen vähennyksellä sekä korkojen vähennyskelpoisuutta koskevalla rajoituksella. Uusi sääntely koskisi kaikkia Euroopan unionin alueella toimivia verovelvollisia yhtiöitä paitsi rahoitusalan yrityksiä. Tutkielman pääasiallisena tarkoituksena on analysoida vieraan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen verotuksellista epätasapainoa EU:n näkökulmasta. Tutkielma keskittyy erityisesti DEBRA-direktiiviehdotukseen ja sen soveltumiseen EU:n sisämarkkinoilla. Tutkielma tarkastelee direktiiviehdotusta erityisesti eurooppalaisten yritysten ja järjestöjen antamien lausuntojen valossa.