Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Paajanen, Juuso"

Sort by: Order: Results:

  • Paajanen, Juuso (2018)
    Konvektio on merkittävä säähän vaikuttava tekijä. Konvektio täytyy tuntea hyvin, että voidaan rakentaa toimivia sää- ja ilmastomalleja. Ala- ja keskitroposfäärin kosteus vaikuttaa merkittävästi konvektioon. Eräs suure kosteuden tutkimisessa on suhteellinen kosteus. Kosteutta voi tutkia helposti alueilla, joilta on saatavilla luotausdataa. Kaikkialta ei ole saatavilla luotausdataa, joten tarvitaan numeerisia malleja havaintojen lisäksi. Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen uusanalyysien avulla voidaan tutkia alueita, joilta luotausdataa ei ole saatavilla. Vertailin tässä työssä luotausten ja uusanalyysien välistä suhteellista kosteutta. Vertailuun valitsin kaksi asemaa trooppiselta Tyyneltämereltä, Aganan ja Pago Pagon. Tarkasteluväli on kahdeksan vuotta. Laskin keskiarvot kahdeksan vuoden ajalta kaikille kuukausille sekä vuodenaikakeskiarvot ajanhetkille 00 UTC ja 12 UTC. Suoritin vertailun neljällä eri painetasolla: 850 hPa, 800 hPa, 700 hPa ja 600 hPa. Keskiarvojen lisäksi laskin myös keskihajonnat kuukausille ja vuodenajoille. Laskut suoritin Matlabilla, jolla piirsin myös tulokset histogrammeihin. Tulokset osoittavat, että erot luotausten ja uusanalyysien välillä ovat pienet. Erot ovat yleisesti muutaman prosentin luokkaa. Keskihajonnat ovat suurempia luotauksissa kuin uusanalyyseissä. Luotauksia käytetään uusanalyyseissä syöttötietoina. Tulosten perusteella ei voida sanoa, että uusanalyysien suhteellinen kosteus vastaa todellisia arvoja muuallakin kuin luotausasemien kohdalla. Tutkimuksessa käytin vain kahta asemaa kahdeksan vuoden ajalta, joten tämän työn perusteella uusanalyysejä ei voi pitää täysin luotettavina, mutta vähintään suuntaa antavina.