Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Pohjonen, Markus"

Sort by: Order: Results:

  • Pohjonen, Markus (2014)
    Alaselkäkipu on hyvin tavallinen ongelma, mutta suurin osa kivuista luokitellaan etiologialtaan tuntemattomiksi. Modic-muutokset ovat selän mri-kuvissa nähtäviä nikamien päätelevyjen ja subkondraaliluun signaalimuutoksia, jotka jaetaan tyyppiin 1, 2 ja 3. Niiden etiologia ja korrelaatio selkäkipuihin on ollut viime vuosina kiivaan tutkimuksen kohteena. Varsinkin tyyppi 1-muutos vaikuttaa tutkimusten perusteella olevan yhteydessä selkäkipuihin ja siten Modic-muutokset saattavat olla oma spesifi selkäsairaus epäspesifien selkäkipujen joukossa. Tässä tutkielmassa tehdään katsaus Modic-muutoksista tehtyihin tutkimuksiin ja arvioidaan näiden perusteella Modic-muutosten kliinistä korrelaatiota, etiologiaa, diagnostiikkaa ja hoitoa. Pyrkimyksenä on että tämä kirjallisuuskatsaus toimisi myös apuna silmällä pitäen jatkotutkimuksia HUS:n tutkimuspotilasmateriaalilla. Modic-muutosten etiologiaksi on tarjottu lähinnä kahta erilaista selitystä. Biomekaanisen mallin mukaan välilevydegeneraatiosta johtuvat biomekaaniset muutokset johtavat päätelevyjen mikromurtumiin ja ödeemaan jotka näkyvät MRI-kuvissa signaali-intensiteetin muutoksina. Viime aikoina myös biokemikaalinen malli on saanut kannatusta. Sen mukaan välilevyprolapsin jälkeinen diskuksen matala-asteinen infektio johtaa Modic-muutoksiin. Näiden mallien paikkansapitävyyttä voidaan arvioida myös hoitotutkimusten kautta. Intradiskaalista kortikosteroidia ja artrodeesiä on tutkittu Modic-muutosten hoidossa vaihtelevin tuloksin. Antibiootilla tehdyssä hoitokokeessa on saatu lupaavia tuloksia. Hoitotutkimuksia tarvitaan joka tapauksessa paljon lisää oikean hoidon selvittämiseksi.